40 Câu Kinh Thánh Chữa Lành

Lời Đức Chúa Trời sẽ cứu sống sự sống con. "Hỡi con, hãy chăm chỉ về các lời Ta. Khá nghiêng tai nghe những...

100 Câu Kinh Thánh về Sự Cầu Nguyện

Chưa dứt lời thầm nguyện, bỗng đâu nàng Rê-bê-ca vác bình trên vai đi ra, xuống giếng xách nước. Tôi nói với nàng rằng:...

Tìm Kiếm Chúa

Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét con, và biết lòng con. Hãy thử thách con, và biết tư tưởng con. Xin xem thử con...

Được bảo vệ

Khi con nằm chẳng có điều sợ hãi. Con sẽ được nằm ngủ ngon giấc. (Châm ngôn 3:24) Ai chịu nghe Chúa sẽ...

Trông Cậy Nơi Chúa

Linh hồn con nghỉ an nơi Đức Chúa Trời vì con trông cậy nơi Ngài. (Thi thiên 62:5) Linh hồn con trông cậy...

Sự Xức Dầu

Kỳ thơ thái sẽ đến đời sống con qua sự hiện diện của Chúa. Công vụ 3:19-20 Thần của Chúa sẽ ở trên con vì...

Đường lối Chúa

Ta dạy dỗ con, chỉ cho con con đường phải đi. Mắt Chúa sẽ chăm chú mà khuyên dạy con. (Thi thiên 32:8) ...

Dâng hiến và tiền bạc

Con  đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà Chúa. Và từ nay con sẽ lấy điều...

Cám Dỗ

Ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài...

Đắc Thắng

Con được mạnh mẽ, lời Chúa ở trong con và con sẽ thắng kẻ ác. (I Giăng 2:14) Khi kẻ thù đến, Ngài sẽ đến...

Những nguyên tắc của sự thịnh vượng

Chương trình của ChúaVì chính Ta biết rõ chương trình Ta hoạch định cho các ngươi. Ta có chương trình bình an thịnh...

Chữa lành bệnh tật

Ý muốn của Chúa là chữa lành thân thể chúng ta và giải phóng chúng ta khỏi những bệnh tật. Lời của Chúa cùng với...

Cầu nguyện cho sự hướng dẫn chữa lành

Trong tiến trình của sự chữa lành, chúng ta cần sự hướng dẫn của Thánh Linh để Chúa ban cho sự khôn ngoan để...

Không Sợ Hãi

Chúa không cho con một tinh thần nhút nhát bèn là một tâm thần mạnh mẽ đầy tình yêu thương và tự chủ. 2...

Sự Khôn Ngoan

Đức Chúa Trời đã làm cho con nhận biết ý Ngài thông qua Kinh Thánh và Ngài mong muốn trong mọi hoàn cảnh mỗi...

Bước Trong Yêu Thương

Là con của Chúa, con sẽ bắt chước Chúa và bước trong yêu thương như chính Chúa đã yêu con.  Con sẽ yêu Chúa với...

Giữ Thân Thể Khỏe Mạnh và Thánh Khiết

Thân thể con là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ở trong con, con cũng không còn thuộc về chính mình nữa. Vì...

Chúa Muốn Cho Mọi Người Được Cứu

Đặc ân của cơ đốc nhân là được cầu nguyện cho sự cứu rỗi của những người nam và người nữ khắp nơi. Sự...

Cầu Nguyện Cho Mục Sư

Nguyện Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giê- xu Christ ban cho mục sư thần của sự khôn ngoan và sự tỏ ra để...

Được Thạnh Vượng

Chúa sẽ ban phước cho con cùng làm nổi danh con và con sẽ thành một nguồn phước. Chúa sẽ ban phước cho người...