ÔSÊ – NHÀ TIÊN TRI CỦA TÌNH YÊU

Việc học sách Amốt đã cho bạn một nền tảng tốt để hiểu được sứ điệp của sách Ôsê. Amốt và Ôsê là những...

Amốt – Người Rao Giảng về sự Thánh Khiết

AMỐT - NGƯỜI RAO GIẢNG SỰ THÁNH KHIẾT Ngoài Ápđia, các tiên tri chúng ta đã học ở phần 1 đều có niên đại không...

Các Sách Tiểu Tiên Tri

Các Sách Tiểu Tiên Tri Tác giả: Thomas F.HarrisonGiới Thiệu Giáo Trình PHẦN MỘT: Đế Quốc Asyri Ban Đầu - Các Sách Tiên Tri Không Rõ...

Các sách đại Tiên Tri (Sách Giê-rê-mi )

Tiên Tri Giê-rê-mi XXX. Phần giới thiệu Chức vụ của Giê-rê-mi bắt đầu sau khi Ê-sai qua đời 60 năm. Ông được gọi là “Tiên tri...

Các sách đại Tiên Tri (Sách Ê-xê-chi-ên)

Tiên Tri Ê-xê-chi-ên XXVIII. Bối cảnh TÊN - Ê-xê-chi-ên : “Đức Chúa Trời sẽ làm cho mạnh mẽ” - ý chính của sách. GIA ĐÌNH : Con...

Các sách đại Tiên Tri (Sách Ê-sai)

Tiên Tri Ê-sai III. NỘI DUNG TỔNG QUÁT SÁCH Ê-SAI A. Các phần phân chia sách Ê-sai Phần 1 - là chức vụ đối với lương tâm...

Các sách đại Tiên Tri ( Phần giới thiệu )

GIỚI THIỆUNội dung tổng quát :Những Tiên tri sau cùng: Ê-sai, Giê-rê-mi, Ê-xê-chi-ên và 12 tiểu tiên tri.Thời kỳ của các Tiên tri 850...

Hưởng ứng lời Thượng Đế

HƯỞNG ỨNG LỜI THƯỢNG ĐẾChúng ta đã xét qua một số nguyên tắc, chung cũng như riêng, trong việc học và giải Kinh. Trước...

Tương quan giữa Cựu và Tân Ước

TƯƠNG QUAN GIỮA CỰU và TÂN ƯỚCNhiều người thấy Cựu Ước rắc rối nên họ bỏ qua không chịu tìm hiểu, họ chỉ đọc...

Giáo lý

GIÁO LÝTừ ngữ “giáo lý” được dùng theo hai cách: (1) nói về chân lý tổng quát, một hệ thống chân lý, và (2)...

Lời tiên tri

LỜI TIÊN TRITheo nghĩa nguyên thủy, nhà tiên tri là một phát ngôn viên, một người nói thay cho người khác. XuXh 4:16 nói...

Thi phú Do Thái

THI PHÚ DO THÁI Thi phú là phương tiện diễn đạt những tư tưởng và cảm xúc sâu xa cũng như cao thượng nhất trong...

Đặc ngữ Do Thái

ĐẶC NGỮ DO THÁI(Idioms ) Đặc ngữ là một lối diễn ý đặc biệt của một ngôn ngữ nào đó. Mỗi ngôn ngữ đều có...

Ngụ ngôn và phúng dụ

NGỤ NGÔN VÀ PHÚNG DỤ(Parables and Allegories )NGỤ NGÔN Ngụ ngôn thường được định nghĩa là một câu chuyện kể với mục đích đưa ra...

Tiêu biểu

TIÊU BIỂUTiêu biểu (types) là một lãnh vực quan trọng và phức tạp trong viêc giải kinh. Các học giả Kinh Thánh nhiều khi...

Biểu tượng

BIỂU TƯỢNG(Symbols ) Biểu tượng là một cái gì gợi ra hay tượng trưng cho một ý nghĩa nào đó ngoài nghĩa chính của nó....

Những nghĩa bóng trong ngôn ngữ

NHỮNG NGHĨA BÓNG TRONG NGÔN NGỮTrong phần nầy chúng ta nhìn vào một số tiêu biểu đặc biệt của ngôn ngữ và các nguyên...

Lấy Kinh Thánh giải Kinh Thánh

LẤY KINH THÁNH GIẢI KINH THÁNHNguyên tắc thứ sáu là: thông giải mỗi khúc nhờ vào giáo huấn của toàn bộ Kinh Thánh. Nói...

Nghiên cứu bối cảnh

NGHIÊN CỨU BỐI CẢNHNguyên tắc thứ năm là: thông giải dưới ánh sáng của bối cảnh lịch sử, địa lý, văn hóa, được nhiều...

Hiểu ý định tác giả

HIỂU Ý ĐỊNH TÁC GIẢNguyên tắc thứ tư là giải kinh theo chủ đích và bố cục của tác giả. Hai điều này có...