quay-lai

Dâng Vinh Quang Cho Chúa

  1. Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời 3:34
  2. Chúa 3:47
  3. Sống Trong Ân Điển 4:35
  4. Ca Khúc Tạ Ơn 5:31
  5. Vượt Trên Hết Năng Quyền 4:17
  6. Thầm Tạ Ơn Chúa 5:21
  7. Vững Tin Nơi Chúa 4:42
  8. Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay 4:21
  9. Bài Ca Cảm Tạ 5:42
  10. Ha-le-lu-gia Cảm Tạ Chúa 3:41

1. Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời  / Thiên Ân Group
2. Chúa  / Hagim
3. Sống Trong Ân Điển / David Đông / Hagim -Hồng Yến
4. Ca Khúc Tạ Ơn / Vũ Đức Nghiêm/ Hagim
5. Vượt Trên Năng Quyền / Lời Việt: Thảo Lan / Phương Trinh
6. Thầm Tạ Ơn Chúa / Vũ Đức Nghiêm / Hagim
7. Vững Tin Nơi Chúa / David Đông / Hoàng Quân
8. Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay  / Phương Trinh
9. Bài Ca Cảm Tạ / Hagim
10. Ha-lê-lu-gia! Cảm Tạ Chúa / Trần Anh Tuấn / Thiên Ân Group

Recorded by: Quoc Thi, Le Anh Dong, David Dong
Studios: Quoc Thi Studio, Music Group Studio, Psalm Music Recording Studio
Arranged by: David Dong, Le Tu, Quoc Thi

 

MUSIC LYRICS

 

Tôn Vinh ba Ngôi Đức Chúa Trời

Ban Nhuận Chánh, 1949 Trích soạn bởi M.J.Sturgeon,1898

Tôn vinh thay Chúa Cha! Danh xưng Ngài là tạo Tạo Hóa muôn loài, hằng cầm quyền thống trị, và lòng nhân Ngài thật rộng lớn vô nhai!
Tôn vinh thay Chúa Con! Oai nghi, năng quyền đồng với Cha Ngài, mà Ngài đành giáng trần đem thân báu hy sinh đặng cứu ai ai.
Tình nguyện thay người, Ngài chịu treo trên cây gỗ khổ hình. Chết, chôn trong mồ trọn ba ngày. Nhờ Thần Linh Cha ban khiến sống lại rất vinh.
Hằng thay thế người đang khấn nài tại bên cánh hữu Chúa Cha. Sắp tái lâm trong vinh hiển tiếp rước các môn đồ. Lúc ấy ai nấy ca xướng vang hòa.
Rồi được cùng Ngài cai trị nghìn muôn thu tôi Chúa vui sum vầy.
Tôi đời đời cùng khen ngợi Thần Linh là Ngôi thứ ba quyền oai, (Ngôi quyền oai).
Dắt tôi vào mọi lối công bình. Chúa Cha, Chúa Con luôn Thần Linh siêu hình. Ba vị hiệp một muôn muôn thu, quyền năng như nhau. Đáng đời đời tụng vinh
Tâm này thật mừng vô hạn, Vì Ba Ngôi Chân Chúa ban ơn đầy.
Trong lời lạ lùng vô ngần, từ Thánh Kinh muôn thuở lưu truyền đây, (lưu truyền đây).
Đáng tin, không một nét sai dời.
Chứa bao bánh thiêng nuôi hồn tôi trọn đời. Vậy, hỡi cả dòng dõi tân sinh, đồng thinh khải ca.

 

Chúa
Nhạc & lời: Jack Richards

Từ ngàn xưa Chúa Trời dựng nên vũ trụ tuyệt vời
Ngàn vì sao sáng ngời hàng đêm chiếu rọi khung trời.
Ngài dựng nên núi đồi, vực sâu, biển xanh, sông lớn.
Chúa làm nên thế gian bằng tình yêu thương vô biên
Chúa lắng nghe thầm tiếng bé thơ khẩn thiết cầu xin,
Chúa nắm tay dìu bước những ai đặt vững niềm tin.
Chúa đoái thương tội nhân, dù đi lạc lối xa nhà
Mà lòng khoan nhân Chúa thứ tha.
Ngài ngự nơi sáng ngời, quyền uy lẫy lừng bầu trời,
Vì lòng thương xót người lầm than đắm chìm trong đời
Mà đành cam xuống trần, chịu bao nhục nhằn đau đớn,
Chốn đồi cao Chúa mang tội tình thay cho nhân gian.
Những tháng năm mờ tối quyết tâm nhờ Chúa lìa xa.
Hỡi những ai lạc lối, đến đây tội lỗi được tha.
Hỡi những ai sầu đau, buồn lo nặng trĩu bên lòng.
Người ơi mau mau đến Chúa….Cha.
Đến cùng Cha!

 

Sống Trong Ân Điển

Nhạc & lời: Giang Đông 2011

Tạ ơn Chúa đã chết thay tội con. Lằn roi Chúa chịu gánh thay đớn đau. Cứu muôn người thoát nguy khỏi xiềng ma vương. Giúp con được thắng hơn xích xiềng tối tăm. Nơi thập giá Cha đã chuộc mọi tội lỗi nay được tha và đóng đinh mọi khế ước trái với đời sống con! Trong ân điển Thiên Thượng con được tự do sống vui. Bao cơ cực từ nay đã qua vì có Giê-su. Lẽ sống đời con chính Giê-su dắt đưa vượt qua giông tố. Ơn Chúa dư dật khiến cho lòng tươi mới. Không điều chi cách ngăn với tình yêu Chúa Cha. Từ khi Giê-su đến trong tâm hồn thỏa lòng đầy an vui.

 

Ca Khúc Tạ Ơn

Nhạc & lời: Vũ Đức Nghiêm

Xin Tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một đời tự do.
Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi ngày tháng lao tù.

Xin tạ ơn Chúa xót thương thân tôi là kẻ tội nhân.
Trên thập tự giá chết thay cho tôi trả xong nợ nần

Xin tạ ơn Chúa dù đường đời có lúc gian truân để dọn lòng sám hối ăn năn, tạ ơn Thiên Chúa không lời oán than.
Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một thời hoa niên.
Gia đình đầm ấm sống vui yêu thương ngày tháng êm đềm.
Xin tạ ơn Chúa về mọi điều Chúa đã cho tôi dù một ngày mắt nhắm tay xuôi, hồn tôi ca hát tạ ơn Chúa thôi.

Tôn vinh Giê-su! Tạ ơn Chúa tôi! Trong cơn đau thương, dòng nước mắt rơi…khi lâm hoạn nạn, ngục tù cay đắng trong đời.
Trong cơn phong ba, dòng sông cuốn trôi…nương nơi Giê-su hồn tôi thảnh thơi, tâm tư nhẹ nhàng tràn ngập ơn phước trên trời.

Xin tạ ơn Chúa dắt đưa tôi qua chặng đường nguy nan.
Xin tạ ơn Chúa giúp tôi yên vui dù trong cơ hàn.
Xin tạ ơn Chúa, dù người đời bắt bớ vu oan, nguyện cầu Ngài cứu giúp lo toan.

 

Vượt Trên Hết Năng Quyền

Baloche, Paul, Leblanc, Lenny

Vượt trên hết năng quyền, vượt trên các vua. Vượt trên hết thiên nhiên trên cả muôn vật đời này. Vượt tận trên khôn ngoan, chân lý của con người thế gian. Sự hiện diện của Chúa có trước vô cùng!
Vượt trên hết năng quyền, vượt trên các vua. Vượt trên hết thiên nhiên trên cả muôn vật đời này. Vượt tận trên vinh hoa, châu báu của con người thế gian. Không chi cao quý sánh hơn vinh quang Ngài…
Trên thập giá, Ngài tuôn huyết thay tôi! Ngài đã chịu chết, mọi người liếc mắt khinh chê. Dẫu con người chối bỏ không yêu Ngài…Đớn đau cam chịu, Ngài vui lòng mang…vì tội tôi!

 

Thầm Tạ Ơn Chúa

Dan Burgess

Thầm tạ ơn Chúa, mặc dù bao nhiêu thách thức đường đời, Ngài dành cho tôi ánh sáng rạng ngời, hằng ngày tôi bước đi.
Thầm tạ ơn Chúa, nhờ ngày gian nguy mới biết dịu mềm.
Dần dần đi lên những bước thực nghiệm, học làm theo ý Cha.

Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa. Và tôi thấy khó vâng theo bao lời dạy khuyên dẫn đường. Vì khi thách thức gia tăng trong con người tôi, tiếng nói vang lên ra lệnh…Rồi bao tiếng Chúa như xa dần, và tôi đã thua…!

Thầm tạ ơn Chúa, vì giờ gian nguy bóng Chúa rạng ngời.
Lời Ngài đưa đi thoát bước lầm lạc, và vượt qua khó nguy.
Thầm tạ ơn Chúa, vì dù trong cơn thách thức cuộc đời.
Nhờ Ngài cho tôi lối thoát lạ thường, lại dường như dễ đi…

Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa. Và tôi thấy khó vâng theo bao lời dạy khuyên dẫn đường. Vì khi thách thức gia tăng trong con người tôi, tiếng nói vang lên ra lệnh…Rồi bao tiếng Chúa như xa dần, và tôi đã thua…!

Thầm tạ ơn Chúa, vì Ngài cho tôi đắc thắng đường đời. Nhờ thuận vâng theo tiếng Chúa dạy truyền, đời được tươi sáng hơn.
Ánh sáng Chúa vẫn sáng soi…Rồi một ngày kia sóng gió tan đi. Nhìn bầu trời xanh thắm thiết tôi thấy…đôi mắt nhân từ dịu êm…!

 

Vững Tin Nơi Chúa
Lyrics & Music: Giang Đông 2010

Vững tin nơi Ngài cứ vững tin Je-sus. Vững tin nơi Chúa chí ái đá thiêng không sao dời đổi! Nguyện luôn chúc tán Ngài, trọn đời theo Chúa. Lòng con xin quyết nương ở trong danh Cha.
Nhờ tình yêu Chúa cứu con được luôn sống thỏa vui. Làm sao nói hết yêu thương nhân ái Chúa giúp con. Lòng con xin quyết với Ngài. Nguyện hầu việc Chúa suốt đời dù cho bão tố hay khó nguy kề bên…

 

Thánh Chúa Thành Tín
Great Is Thy Faithfulness
T.O Chisholm William M.Runyan, 1923

Cha yêu thương ôi, lòng thành tín Chúa rất lớn thay!
Không bóng biến thiên, muôn đời Ngài luôn vững chãi.
Ngài không thay đổi, đức yêu thương vô cùng rộng dài.
Thật xưa đã có, hôm nay, mai sau còn hoài.

ĐK: Thánh Chúa thành tín dường nào! Thánh Chúa thành tín biết bao! Ngày thêm tươi mới, lòng tôi cảm thấy ơn dào.
Điều tôi nhu yếu Chúa ban cho dư dật dường nào.
Lòng thành tín Chúa trên tôi rộng lớn làm sao!

Thu, Đông, Xuân qua Hạ lại đến tám tiết vãng lai,
Giăng bủa trên không, tinh, nhật, nguyệt luân chuyển mãi.
Toàn thiên nhiên giới chứng minh luôn thiên đại vạn đại.
Về thành tín lớn, khoan nhân, yêu thương trong Ngài.

Tâm linh yên vui tội được xá, hưởng mãi cứu ân,
Cha chí nhân luôn hiện diện, dạy, khuyên, đưa dẫn.
Ngày nay sức mới, suốt tương lai hi vọng rạng ngần,
Hằng vui hưởng phước, tâm linh thỏa mãn muôn phần.

 

Bài Ca Cảm Tạ
My Tribute
Andrae Crouch

Con quỳ đây lặng yên, lòng ghi nhớ ơn phước Cha luôn ban. Ơn từ trên trời cao, Ngài yêu thương đã vui chết thay cho con. Dầu muôn thiên binh cùng đồng thanh chúc tán cũng không nói hết những công ơn Ngài. Đời con giờ đây cùng những ước mơ ngày mai. Lòng thành con kính dâng Ngài.
Tụng mỹ danh Chúa trên trời, thành kính tôn Chúa cao vời, Trời đất cung kính ca ngợi vì ơn phước Ngài đã ban! Ngài chịu chết thay thế cho người, giờ Ngài sống ban phước cho người. Tụng mỹ Chúa Thánh nhân lành ngợi khen Chúa Trời đời đời.
Chúa ôi con cầu xin Ngài dạy con những lối bước đi theo Ngài. Để đời con như, một bài ca truyền công ơn Thiên Chúa tại Gô-gô-tha. Ngài chịu chết thay thế cho người, giờ Ngài sống ban phước cho người. Tụng mỹ Chúa Thánh nhân lành ngợi khen Chúa Trời đời đời.
How can I say thanks for the things You have done for me. Things so undeserved, yet You give to prove Your love for me? The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be. I owe it all to Thee.
To God be the glory, to God be the glory, to God be the glory for the things He has done! With His blood He has saved me, with His pow’r He has raised me, to God be the glory for the things He has done! Just let me live my life. Let it be pleasing, Lord, to Thee. And should I gain any praise. Let it go to calvary.
With His blood He has saved me, with His pow’r He has raised me, to God be the glory for the things He has done!

Ha-le-lu-gia Cảm Tạ

Nhạc & lời: Trần Anh Tuấn

Ha-lê-lu-gia! Cảm tạ Chúa. 
Con xin dâng lên Chúa tiếng hát khen. 
Ha-lê-lu-gia! Khen ngợi Chúa. 
Tung hô danh tôn quý đến muôn đời. 

Lòng ngợi khen Cha yêu thương suốt mãi trong đời, 
Tình yêu của Chúa mãi không vơi. 
Cho dù tận lòng này bao gian dối, 
cho dù cuộc đời này bao thay đổi, 

Giê-su Ngài vẫn yêu. 
Ôi tình yêu thương 
Bởi huyết của Chúa đã cứu tôi nay 
lòng tôi tôn cao danh Giê-su. 

Xin nguyện trọn lòng này dâng cho Chúa, 
môi miệng này nguyện truyền rao danh Chúa. 
Nguyện hát lời chúc tôn Cha kính yêu.

 

MUSIC MEDIA / NGUON HY VONG

Youtube websites:
www.youtube.com/nhacthanhviet

NHV Facebook website:
www.facebook.com/hyvongint

NHV Twitter website:
www.twitter.com/nguonhyvongint

 

Lời giới thiệu

Để kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Việt Nam, Music Media Ministries đã thực hiện CD Nhạc DÂNG VINH QUANG CHO CHÚA qua các Ca Sĩ, Nhạc Sĩ và Tốp Ca Cơ Ðốc được đầy ơn Chúa.

CD DÂNG VINH QUANG CHO CHÚA sẽ mang không khí thờ phượng ý nghĩa đến từng gia đình trong sự hân hoan mừng 100 năm Tin Lành Đến Việt Nam. Mong rằng qua CD DÂNG VINH QUANG CHO CHÚA, chúng ta cùng ôn lại quá khứ để dâng vinh quang cho Đức Chúa Trời về những việc vĩ đại mà Ngài đã làm cho Hội Thánh Việt Nam khắp nơi và cùng nhìn về tương lai của nước Chúa.

Chúng tôi ước mong rằng chúng ta  có trong tay CD nhạc này để ca ngợi và cảm tạ về sự thành tín của Chúa qua một thế kỷ với bao thăng trầm, để “dâng vinh quang cho Đức Giê-hô-va” (Giê-rê-mi 13:16a) về những việc vĩ đại mà Ngài đã làm cho Hội Thánh Việt Nam tại Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới.

 

 

MUSIC MEDIA / NGUON HY VONG

Youtube websites:
www.youtube.com/nhacthanhviet

NHV Facebook website:
www.facebook.com/hyvongint

NHV Twitter website:
www.twitter.com/nguonhyvongint