Đức Chúa Trời đã làm cho con nhận biết ý Ngài thông qua Kinh Thánh và Ngài mong muốn trong mọi hoàn cảnh mỗi người tin phải hiểu rõ về ý muốn của Ngài. Xin Đức Chúa Trời cho con hiểu thấu ý chỉ Ngài bằng tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng. Sự khôn ngoan giúp con thành công. 

 • Con hết sức thận trọng về nếp sống của mình, con sẽ không sống như người khờ dại nhưng như người khôn ngoan. Con tận dụng thì giờ, vì thời buổi hiện tại là thời xấu xa. Ê-phê-sô 5:15
 • Con  không trở nên ngu dại, nhưng con phải hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô 5:17
 • Sự khôn ngoan giúp con thành công. Châm Ngôn 10:10
 • Khôn ngoan hơn sức mạnh. Châm Ngôn 9:16
 • Người nào đi với người khôn ngoan sẽ được  khôn ngoan. Châm Ngôn 13:20
 • Đức Chúa Trời sẽ ban cho con tâm linh khôn ngoan và được khải thị để nhận biết Ngài, và soi sáng con mắt trong lòng con để hiểu thấu niềm hy vọng của ơn Ngài kêu gọi . Ê-phê-sô 1:17-19
 • Nếu con thiếu khôn ngoan, con sẽ cầu xin Đức Chúa Trời thì sẽ được Ngài ban cho; Ngài là Đấng ban cho mọi người cách rộng lượng, không quở trách. Gia-cơ 1:5
 • Xin dạy con biết đếm các ngày con, để con được lòng khôn ngoan. Thi Thiên 90:12
 • Con đã biết Kinh Thánh có khả năng khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-su. 2Ti-mô-thê 3:15
 • Con đối xử khôn khéo với người ngoài, và tận dụng thì giờ. Cô-lô-se 4:5
 • Con  để lời Chúa Cứu Thế sống phong phú trong lòng tôi với tất cả sự khôn ngoan. Cô-lô-se 3:16
 • Con được Đức Thánh Linh ban cho lời nói khôn ngoan. 1Cô-rinh-tô 12:8
 • Con mong được khôn ngoan về điều lành và tinh khiết về điều ác. Rô-ma 16:19
 • Đức Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và loài người. Lu-ca 2:52
 • Ai nghe lời Chúa dạy và làm theo, sẽ giống như một người khôn ngoan xây nhà mình trên nền đá. Ma-thi-ơ 7:24-25
 • Tất cả mọi vật con ao ước đều không thể sánh với sự khôn ngoan. Châm Ngôn 3:15
 • Tay phải con nắm trường thọ. Tay trái con cầm sự giàu sang và vinh hiển. Châm Ngôn 3:16
 • Những con đường của con là đường dễ chịu; Mọi lối đi của con đều bình an. Châm Ngôn 3:15-17
 • Con hiểu biết thời thế và định được tình hình. Châm Ngôn 8:5
 • Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan, tri thức, và niềm vui cho người nào đẹp lòng Ngài. Châm Ngôn 2:26
 • Nhờ khôn ngoan nhà được xây cất, bởi sáng suốt nó được thiết lập. Do tri thức mọi phòng ốc đều được đầy dẫy vật quí báu và thanh nhã. Châm Ngôn 24:3-4
 • Đánh giặc, con nhờ mưu khôn ngoan, chiến thắng, con nhờ nhiều cố vấn. Châm Ngôn 24:6
 • Kế hoạch thành tựu nhờ cố vấn; tham chiến phải được hướng dẫn khôn ngoan. Châm Ngôn 20:18
 • Khôn ngoan ở trước mặt người sáng suốt, nhưng mắt của kẻ ngu dại ở nơi tận cùng quả đất. Châm Ngôn 17:24
 • Hãy chú ý đến sự khôn ngoan ta. Hãy lắng tai nghe sự sáng suốt của ta. Châm Ngôn 5:1
 • Sự khôn ngoan là điều tiên quyết. Hãy thu nhận sự khôn ngoan. Hãy tận dụng mọi điều con có để nhận được sáng suốt. Hãy đánh giá cao sự khôn ngoan thì nó sẽ tôn con lên cao. Châm Ngôn 4:7,8
 • Con khôn ngoan hơn các kẻ thù. Con sáng suốt hơn tất cả các thầy dạy, vì con suy gẫm các lời chứng của Chúa. Thi Thien 119:98,99
 • Con hiểu biết hơn các bậc bô lão vì con gìn giữ các mạng lệnh của Chúa. Thi Thien 119:100
 • Ước gì Ngài tỏ cho anh những bí ẩn của sự khôn ngoan!  Gióp 11:6
 • Nay xin Chúa ban cho con khôn ngoan và hiểu biết để con lãnh đạo. 2 Sử Ký 1:10
 • Những người hiểu biết thời thế, biết dân phải làm gì. 1 Sử Ký 12:32
 • Con  không theo đời này, nhưng được biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí, để thử nghiệm cho biết ý định tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Rô-ma 12:2
 • Con được hân hoan khi đến thăm anh chị em và đẹp ý Chúa, cũng được tĩnh dưỡng với anh chị em. Nguyện xin Đức Chúa Trời bình an ở với tất cả anh chị em! Rô-ma 15:32-33
 • Con hết lòng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô 6:6
 • Con đứng vững, trưởng thành và hoàn toàn vững tin trong mọi ý chỉ của Đức Chúa Trời. Cô-lô-se 4:12
 • Con vui mừng mãi mãi; cầu nguyện không ngừng; trong mọi hoàn cảnh, con cảm tạ vì đây là ý muốn Đức Chúa Trời cho con trong Chúa Cứu Thế Giê-su. 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18
 • Con cần kiên trì để sau khi làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, con sẽ hưởng được điều Ngài đã hứa. Hê-bơ-rơ 10:36
 • Thế gian cùng với dục vọng của nó đều qua đi, nhưng con theo ý định của Đức Chúa Trời tồn tại đến đời đời. 1 Giăng
 • Con hết lòng tin cậy CHÚA, không nương cậy nơi sự sáng suốt của con. Con nhận biết Ngài trong mọi đường lối con, Ngài sẽ làm cho đường lối của con bằng thẳng. Con không khôn ngoan theo mắt mình, nhưng con kính sợ CHÚA và tránh điều ác. Châm ngôn 3:5-7
 • Chúa sẽ đánh thức con dậy trong công chính và làm cho bằng phẳng mọi đường lối con. Esai 45:13
 • Ôi! Lạy CHÚA, con biết loài người không làm chủ số phận mình, Người đi, nhưng không định được các bước mình. Giê-rê-mi 10:23
 • Xin giữ các bước chân con vững vàng trong lời Chúa. Xin đừng để điều ác nào cai trị con. Thi Thien 119:133
 • Nguyện xin Chúa hướng dẫn lòng con hướng về sự yêu mến Đức Chúa Trời và lòng kiên trì trông đợi Chúa Cứu Thế. 2Tê-sa-lô-ni-ca 3:5
 • Hướng dẫn người nhu mì trong sự công minh. Ngài cũng dạy người nhu mì con đường của Ngài. Thi Thien 25:9
 • Thật chính Ngài là vầng đá và thành lũy của con, vì danh Ngài xin dẫn đường và hướng dẫn con. Thi Thien 31:3
 • Chúa  dạy dỗ con, chỉ cho con con đường phải đi. Mắt Chúa hằng chăm nom cố vấn con. Thi Thien 32:8
 • Ngài là Đức Chúa Trời, chính Ngài sẽ hướng dẫn con mãi mãi. Thi Thien 48:14
 • Ngài dùng sự giáo huấn để hướng dẫn con, và sau đó tiếp nhận con trong vinh quang. Thi Thien 73:24
 • CHÚA Vạn Quân, kế hoạch của Ngài thật kỳ diệu, sự khôn ngoan của Ngài là vĩ đại. Esai 28:29