Giới Thiệu

NGUON HY VONG INTERNATIONAL/ MUSIC MEDIA MINISTRIES

NHV Website: www.nguonhyvong.com

NHV Facebook website: www.facebook.com/hyvongint

NHV Twitter website: www.twitter.com/nguonhyvongint

Khải tượng của NGUON HY VONG là người Việt Nam khắp nơi trên thế giới sẽ có cơ hội nghe Phúc Âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu qua các phương tiện truyền thông và qua Thánh Nhạc.

Mục Vụ
– Mục vụ CD/DVD
– Mục vụ Website
– Mục vụ Văn Phẩm
– Mục vụ Thánh Nhạc

Mục Đích
– Truyền bá Phúc Âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho người Việt Nam khắp nơi trên thế giới.
– Khích lệ tinh thần truyền giáo không phân biệt giáo phái.
– Phổ biến tin tức và tài liệu Cơ Đốc để hổ trợ các Hội Thánh và cơ quan Tin Lành trong việc truyền giáo cho người Việt Nam.

Mục Tiêu
– Cung cấp tài liệu chứng đạo và dưỡng linh cho các Hội Thánh Việt Nam trên thế giới.
– Hổ trợ các Hội Thánh trong việc truyền giáo qua các phương tiện truyền thông và qua Thánh Nhạc.
– Hổ trợ việc đào tạo người lãnh đạo Hội Thánh không phân biệt hệ phái.

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” Giăng 3:16
“Đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.” Rôma 10:17
“Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin lành cho mọi người.” Mác 16:15

 

ENGLISH VERSION

It is our vision that the Vietnamese people around the world will have the opportunity to hear the Gospel of Jesus Christ through the means of media and music.

Our Ministries
– CD/DVD Ministry
– Website Ministry
– Christian Literature Ministry
– Music Ministry

Our Purpose
– To preach the Gospel to the Vietnamese people living everywhere in the world.
– To promote the spirit of interdenominational unity in evangelism.
– To distribute Christian materials to support Vietnamese churches in evangelism to the Vietnamese around the world.

Our Objectives
– To provide Christian materials for evangelism and spiritual enrichment to many Vietnamese groups and churches around the world.
– To support many churches in evangelism through music and media.
– To support interdenominational training for christian leaders.

” And this Gospel of the kingdom shall be preached in all the world; and then shall the end come.” Matthew 24:14
” Faith comes by hearing… and hearing the word of God.” Romans 10:17
” Go into all the world and preach the Good News to everyone.” Mark 16:15

 

GIỚI THIỆU WEBSITE

Mạng lưới internet www.nguonhyvong.com là công cụ để Nguồn Hy Vọng chia sẻ những tài liệu hữu ích cho các thân hữu, các tín hữu cùng các tôi tớ Chúa gần xa.

NHV xin được giới thiệu cách sử dụng web như sau:
Tin Lành (Chứng Đạo Đơn, CD Chứng Đạo, Phúc Âm, Lời Chứng) được dành cho các Thân Hữu.
Dưỡng Linh (Phát Thanh, Lời Hằng Sống, Nghe Giảng Luận, Văn Phẩm, Hôn Nhân & Gia Đình, Nghe Đọc Sách, Kinh Thánh, Cầu Nguyện) được dành cho các Tín Hữu.
Thư Viện (Ebooks, Học Kinh Thánh, Tài Liệu Tham Khảo, Hôn Nhân & Gia Đình, Nghe Đọc Sách) được dành cho các Lãnh Đạo Hội Thánh.
Youtube Websites (Kinh Thanh Viet, Nhac Thanh Viet & Anh, Phim Co Doc Viet & Anh)
Bilingual (Bilingual Sermons, Daily Living Word, Gospel, Marriage & Family, Health, Learn English-Vietnamese) gồm có nhiều Tài Liệu Song Ngữ Anh-Việt.
English (Vietchristian, Christian Broadcasts, Education, Investments, Health) gồm có nhiều Tài Liệu bằng tiếng Anh.

Chúng tôi khuyến khích quý vị viếng tất cả các mục trên trang web Nguồn Hy Vọng và Mục Web Links để được gây dựng trong đức tin.
Xin quý vị gởi về những lời chứng, tư liệu hoặc tài liệu sưu tầm mà quý vị muốn chia sẻ cùng chúng tôi. Xin quý vị cầu nguyện, đóng góp ý kiến cũng như bài vở để xây dựng website Nguồn Hy Vọng ngày càng hữu ích và tốt đẹp cho danh Chúa.

Xin quý vị giới thiệu website www.nguonhyvong.com cho nhiều thân hữu, tín hữu cùng quý tôi tớ Chúa khắp nơi trên thế giới.
Nguyện xin Chúa ban ơn dư dật trên quý vị trong công tác mở mang vương quốc của Ngài.