Giúp Niềm Tin

Cách đây gần 2.000 năm, có một môn đồ của Chúa tên là Thô-ma, khi nghe các sứ đồ báo tin Chúa Giê-xu sống...

Học Để Sống Đạo

Nào, chúng ta hãy tiếp tục cuộc hành trình theo Chúa kỳ thú và phước hạnh. Mời bạn hãy dành thì giờ mỗi ngày...

Những Điều Căn Bản Kinh Thánh Cho Người Mới Tin Chúa

Thật tuyệt vời thế nào khi bạn đã trở thành một Cơ Đốc Nhân bằng cách nhận Chúa Giê-xu Christ là Đấng Cứu Rỗi...

31 Bài Học Giáo Lý Cho Tân Tín Hữu

Quyển sách 31 ngày dưỡng linh được kết hợp lại để giúp bạn làm một điều, đó là ăn nuốt lời của Chúa và...

Những Bước Đầu Theo Chúa Jesus

Quyển sách giáo khoa này là một phần của chương trình đào tạo người tin nhận CHÚA từ người mới tin nhận CHÚA đến người...

Bước Đầu Theo Chúa

Câu gốc: Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. (Mác 12:30) Attachment: Nhung_buoc_dau_theo_ChuaHT...

Đức Chúa Trời Là Ai?

Đức Chúa Trời là Đấng tạo thành trời đất, vạn vật và loài người và bảo tồn tất cả. Chúng ta đã từng tôn xưng...

7 Bài Học Giáo Lý Cho Tân Tín Hữu – Các Bài Thuộc Lòng

Bạn nên học thuộc lòng những bài sau đây để khi dự lễ thờ phượng bạn đỡ cảm thầy lúng túng nếu các bài...

7 Bài Học Giáo Lý Cho Tân Tín Hữu – Bài 7

Đại cộng đồng đức tin đó được gọi là Hội Thánh phổ thông. Nếu một số người có cùng một niềm tin, ở cùng...

7 Bài Học Giáo Lý Cho Tân Tín Hữu – Bài 6

Kinh Thánh là mạc khải bằng văn tự của Đức Chúa Trời cho loài người. Kinh Thánh là tác phẩm của Đức Thánh Linh...

7 Bài Học Giáo Lý Cho Tân Tín Hữu – Bài 5

Không. Đức Thánh Linh là một thân vị (một người), mặc dù Ngài không có thân xác, vì Ngài là thần linh. Kinh Thánh...

7 Bài Học Giáo Lý Căn Bản Cho Tân Tín Hữu – Bài 4

Đức Chúa Giê-su là Con Một của Đức Chúa Trời. Ngài chính là Thượng Đế Ngôi Hai và Ngài đã trở thành một Con...

7 Bài Học Giáo Lý Cho Tân Tín Hữu – Bài 3

Danh từ “tội lỗi” theo nghĩa đen trong Kinh Thánh có nghĩa là “sai mục tiêu” hoặc “vượt qua lằn cấm.” Nói một cách...

7 Bài Học Giáo Lý Cho Tân Tín Hữu – Bài 2

Con người là tạo vật do Đức Chúa Trời dựng nên theo hình ảnh Ngài. Con người thông minh hơn muôn loài vạn vật,...

7 Bài Học Giáo Lý Cho Tân Tín Hữu – Bài 1

Người Việt chúng ta có nhiều tôn giáo. Đạo nào cũng có những niềm tin và những nét đặc thù riêng. Nếu phải dành...

Điều Bạn Cần Biết (II)

Câu gốc : 1. « Chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung Bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài...

Điều Bạn Cần Biết (I)

Hỏi: Không thấy Đức Chúa Trời mà tin có hợp lý không? Đáp: Chúng ta không thấy lý trí, không thấy lương tâm... Nhưng chúng...

Niềm Tin Căn Bản (III)

Niềm tin về Đức Thánh Linh Tôi tin Thánh Linh Thánh Linh là ngôi thứ ba trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời . Thứ...

Niềm Tin Căn Bản (II)

BÀI TÍN ĐIỀU CÁC SỨ ĐỒ Là người tin Chúa, chúng ta đặt đức tin trên lời của Chúa trong Thánh Kinh. Thánh Kinh...

Niềm Tin Căn Bản (I)

Bạn đã tin nhận Chúa và sẵn sàng nhận thánh lễ báp-têm. Đây là quyển sách để bạn ôn lại những điều bạn đã...