Con được mạnh mẽ, lời Chúa ở trong con và con sẽ thắng kẻ ác. (I Giăng 2:14)
Khi kẻ thù đến, Ngài sẽ đến như sông tràn đầy. (Ê-sai 59:19)

Con thuộc về Chúa và con sẽ đắc thắng vì Đấng ở trong con lớn hơn kẻ ở trong thế gian. (I Giăng 4:4) 

· Sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian và sự thắng hơn thế gian là đức tin của con. I Giăng 5:4

· Phàm những gì nghịch cùng con sẽ chẳng được thạnh lời, những lưỡi dấy lên để xét đoán con sẽ bị định tội. Đó là phần cơ nghiệp của tôi tớ Chúa và sự công bình đến từ Ngài. Ê-sai 54:17

· Họ sẽ đánh nhưng không thắng con, vì Chúa ở cùng để giải cứu con. Giê-rê-mi 1:19

· Con được ban cho quyền để giày đạp rắn, bò cạp và mọi quyền lực của kẻ thù, và sẽ không có gì làm hại con được. Lu-ca 10:19

· Chúa bình an sẽ giày đạp Sa-tan dưới chân con. Rô-ma 16:20

· Chúa cầm quyền và đặt những kẻ thù dưới chân con. I Cô-rinh-tô 15:25

· Kẻ thù con sẽ bị tản lạc và kẻ nào ghét Chúa sẽ chạy trốn trước mặt Ngài. Dân số ký 10:35

· Kẻ thù con đến bằng một con đường nhưng chạy trốn bằng bảy con đường. Phục truyền 28:7

· Chúa là Đấng  đi với con, chiến đấu cho con chống lại kẻ thù và cứu con. Phục truyền 20:3-4

· Con không cần phải chiến trận. Con đứng yên lặng mà xem thấy sự giải cứu của Đức Giê-hô-va. Con không sợ hoặc kinh hãi vì Chúa ở cùng con. II Sử ký 20:17

· Chúa dọn bàn cho con, trước mặt kẻ thù nghịch con, Ngài xức dầu cho đầu con. Thi-thiên 23:5

· Nhờ Chúa con làm việc cả thể, vì Chúa là Đấng giày đạp kẻ thù nghịch con. Thi-thiên 60:12

· Cảm tạ Chúa đã cho con sự chiến thắng qua Đức Chúa Giê-xu Christ. I Cô-rinh-tô 15:57

· Dầu con đi giữa sự gian truân, Chúa làm cho con được sống. Thi-thiên 138:7

· Trong mọi sự đó, con nhờ Đấng yêu thương mà thắng hơn bội phần. Rô-ma 8:35-37

· Con cám ơn Chúa luôn cho con sự đắc thắng trong Đấng Christ. II Cô-rinh-tô 2:14

· Con coi mọi sự thử thách như là sự vui mừng trọn vẹn, biết rằng sự thử thách sanh ra sự bền đỗ. Gia-cơ 1:2-3

· Phước cho con khi bị cám dỗ vì lúc đã chịu nổi sự thử nghiệm, con sẽ nhận được mão triều thiên của sự sống mà Chúa đã hứa dành cho những kẻ kính mến Ngài. Gia-cơ 1:12

· Chúa biết con đường con đi. Khi Ngài đã thử rèn, con sẽ ra như vàng. Gióp 23:10

· Con biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Ngài và con đã được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Rô-ma 8:28

· Nếu Chúa bênh vực con, ai chống lại con được. Rô-ma 8:31

· Ai kiện con được vì Chúa Giê-xu đang cầu thay cho con và xác nhận con là công chính. Rô-ma 8:33

· Không có gì chia rẽ con khỏi tình yêu Chúa. Rô-ma 8:39

· Con tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù con là ma quỷ như sư tử rống đang đi rình mò để tìm nuốt được. Nhưng con chống cự nó và đứng vững trong đức tin. I Phi-e-rơ 5:8-9

· Con chống cự ma qủy thì nó sẽ lánh xa con. Gia-cơ 3:7

· Con được mạnh mẽ trong Chúa và trong sức mạnh của quyền năng Chúa. Ê-phê-sô 6:10

· Con mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để đứng vững mà địch cùng ma quỷ. Ê-phê-sô 6:11

· Con lấy thêm đức tin để làm thuẫn và dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Ê-phê-sô 6:16