Trong tiến trình của sự chữa lành, chúng ta cần sự hướng dẫn của Thánh Linh để Chúa ban cho sự khôn ngoan để giúp chúng ta trong những lựa chọn về y tế.

Lời cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu chữa người bệnh, Chúa sẽ đỡ người ấy dậy. Nếu người bệnh phạm tội cũng sẽ được tha. (Gia cơ 5:15)

Lạy CHÚA, trong cơn giận, xin Ngài đừng quở trách con,
Trong cơn thịnh nộ, xin Ngài chớ trừng phạt con.
Lạy CHÚA, xin thương xót con vì con suy tàn,
Lạy CHÚA, xin chữa lành con vì xương cốt con run rẩy.
Linh hồn con vô cùng run sợ!
Lạy CHÚA, còn Ngài, cho đến bao giờ?
Lạy CHÚA, xin hãy trở lại và giải cứu linh hồn con,
Xin cứu rỗi con vì tình yêu thương của Chúa.
Vì trong sự chết người ta không còn nhớ đến Ngài.
Nơi Âm Phủ ai sẽ ca ngợi Ngài?

Con kiệt sức vì than thở. Mắt con mờ yếu vì sầu khổ,
Trở nên mòn mỏi vì những kẻ thù địch con.

Hãy lìa xa ta, hết thảy kẻ làm ác.
Vì CHÚA đã nghe tiếng khóc ta.
CHÚA đã nghe lời cầu xin ta.
CHÚA nhận lời ta cầu nguyện.
Tất cả kẻ thù con sẽ hổ thẹn và khiếp sợ lắm,
Chúng sẽ vội vàng tháo lui trong hổ thẹn.