Home Dưỡng Linh

Dưỡng Linh

Ngày 28 – I Sử Ký 16:37–43 – Sự Thương Xót Ngài Còn Đến...

“Lạy Chúa, là Đức Chúa Trời tôi, tôi hết lòng ngợi khen Chúa, tôn vinh Danh Chúa đến mãi mãi. Vì sự nhân từ...

Bé Yêu Của Mẹ

Cho con đó những ngày xuân ấm áp Con chào đời hoa lá cũng hoan ca Chim líu lo vui nhộn cả sân nhà Và nội ngoại...

Ngày 27 – Mi-chê 6:6–8 – Quyết Tâm trong Năm Mới

“…cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm...

Ngày 26 – Ma-thi-ơ 5:1–12 – Phước trong Chúa

“Nguyện Đức Chúa Trời thương xót chúng tôi, và ban phước cho chúng tôi, soi sáng mặt Ngài trên chúng tôi. Để đường lối...

Ngày 25 – II Cô-rinh-tô 5:17 – Năm Mới—Mọi Sự Đều Trở Nên Mới

“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều...

Ngày 24 – Thi Thiên 116:1–19 – Còn Nhớ hay Đã Quên?

“Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài” (Thi Thiên 103:2). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao...

Vườn Xuân Mới

Khi ấy tôi thấy trời mới đất mới; vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua đi,. (Khải huyền 21:1)Vườn Ê-đen, là...

Xuân Nồng Thắm

Xuân nồng thắm đang đến trong rộn rã Trong vui mừng, trong chào đón hát ca Mùa xuân về ở trên khắp mọi nhà Xuân đẹp quá,...

Ngày 23 – I Cô-rinh-tô 10:12–13 – Không Hề Quá Sức

“Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng...

Ngày 22 – I Cô-rinh-tô 10:11–12 – Hãy Giữ Kẻo Ngã

“Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Điều Sứ đồ Phao-lô khuyên trong câu 12 là...

Ngày 21 – I Cô-rinh-tô 10:1–10 – Những Gương Cần Tránh

“Mọi điều đó đã xảy ra để làm gương cho chúng ta, hầu cho chúng ta chớ buông mình theo tình dục xấu, như...

Tình Xuân

 Tình Xuân (Nhã-ca 2:10-12)Từ giấc ngủ mùa đông sầu ẩm thấp Bỗng sáng nay tạo vật thức vùng lên Xuân ấm áp có mặt trời ôm ấp Xuân...

Ngày 20 – Giê-rê-mi 15:19–21 – Tường Đồng Vững Bền

“Ta sẽ khiến ngươi làm tường đồng vững bền cho dân này, họ sẽ đánh với ngươi, nhưng không thắng ngươi được, vì Ta...

Ngày 19 – Gióp 42:12–17 – Phước Hạnh qua Sự Hoạn Nạn

“Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ, thì sau khi...

Ngày 18 – Giê-rê-mi 15:15–19 – Nếu Ngươi Trở Lại

“…Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nếu ngươi trở lại, thì Ta sẽ lại đem ngươi đứng trước mặt Ta; nếu ngươi làm cho sự...

Ngày 17 – Giăng 20:11–18 – Tôi Đã Thấy Chúa Phục Sinh

“Ma-ri Ma-đơ-len đi rao bảo cho môn đồ rằng mình đã thấy Chúa, và Ngài đã phán cùng mình những điều đó” (câu 18). Câu...

Ngày 16 – Giăng 20:1–10 – Chưa Hiểu Lời Kinh Thánh

“Vì chưng hai người chưa hiểu Lời Kinh Thánh rằng Đức Chúa Giê-xu phải từ kẻ chết sống lại” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm:...

Ngày 15 – Ru-tơ 3:6–15 – Nàng Dâu Thuận Phục

“Nàng bèn đi xuống sân đạp lúa, và làm theo mọi điều mẹ chồng mình đã dặn” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Trước lời...

Ngày 14 – Ru-tơ 3:1–5 – Chăm về Lợi Người Khác

“Na-ô-mi, bà gia Ru-tơ, nói cùng nàng rằng: Hỡi con gái ta, mẹ phải lo cho con một chỗ an thân, làm cho con...

Ngày 13 – Truyền Đạo 2:24–26 – Đấng Đem Đến Sự Khác Biệt

“Bởi Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan, thông sáng, và vui vẻ cho kẻ nào đẹp lòng Ngài; nhưng Ngài khiến cho kẻ...