• Khi con nằm chẳng có điều sợ hãi. Con sẽ được nằm ngủ ngon giấc. (Châm ngôn 3:24)
 • Ai chịu nghe Chúa sẽ sống an lành, được an toàn, không sợ tai họa nào. (Châm ngôn 1:33)
 • Đức Giê-hô-va  gìn giữ con khỏi mọi tai họa. Ngài  gìn giữ linh hồn con. Đức Giê-hô-va  gìn giữ con khi ra khi vào, từ nay cho đến đời đời. (Thi thiên 127:7)
 • Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi của con. Con sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống con. Con sẽ hãi hùng ai? (Thi thiên 27:1)
 • Chúa là nơi nương náu cho con, một tháp vững bền để tránh khỏi kẻ thù nghịch. (Thi thiên 61:3)
 • Nếu con chăm chỉ nghe lời Ta, cùng làm theo mọi lời Ta sẽ phán, Ta sẽ thù nghịch cùng kẻ thù nghịch con và đối nghịch cùng kẻ đối nghịch con. (Xuất-ê-díp-tô-ký 23:22)
 • Bước con đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu, và Đấng Chí Cao làm nơi ở. Sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến con. Cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần trại con. (Thi thiên 91:9-10)
 • Con nằm ngủ bình yên, vì chỉ có một mình Ngài làm cho con được ở yên ổn. (Thi thiên 4:8)
 • Chẳng có tai họa nào xảy đến cho con. Tai họa sẽ không đến nhà con. Vì Ngài sẽ truyền lệnh cho thiên sứ coi sóc con, bảo vệ con trong mọi đường lối. (Thi thiên 91:10-11)
 • Ngài lấy lông Ngài mà che chở con. Và dưới cánh Ngài con sẽ tìm được nơi trú ấn. Lòng thành tín Ngài là cái khiên. Con sẽ không kinh hoàng vào ban đêm, hay tên bắn lúc ban ngày. Hoặc dịch lệ lan đến trong tối tăm. Hay sự hủy diệt tàn phá lúc giữa trưa. Hàng ngàn người sẽ gục ngã bên cạnh con. Hàng vạn người ngã bên phải con. Nhưng tai họa sẽ không đến gần con. (Thi thiên 91 4-7)
 • Con không sợ cái tin hung. Lòng con vững bền tin cậy nới Đức Giê-hô-va. (Thi thiên 112:7)
 • Dù con đi trong trũng bóng chết, con sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng con. (Thi thiên 23:4)
 • Chúa phù hộ con, con không sợ hãi. Người đời làm chi con. (Hê-bê-rơ 13:6)
 • Chúa là Đấng thành tín. Ngài sẽ thêm sức cho con và bảo vệ con. (2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:3)