50. Sự Tái Lâm Của Chúa Giê-su

Khoảng gần 2.000 năm nay, ngày càng nhiều người trên thế giới được nghe Tin Lành về Chúa Giê-su, Đấng Mê-si, Đấng Cứu Thế...

49. Giao Ước Mới Của Đức Chúa Trời

Một thiên sứ đã báo tin cho một nữ đồng trinh tên là Ma-ri rằng nàng sẽ sinh một con trai, ấy là Con...

48. Chúa Giê-su Là Đấng Mê-si Được Hứa Ban

Khi Đức Chúa Trời sáng tạo thế gian, mọi thứ đều hoàn hảo. Không có tội lỗi. A-đam và Ê-va yêu thương lẫn nhau,...

47. Phao-lô Và Si-la Tại Thành Phi-líp

Khi Sau-lơ đi rao giảng khắp Đế quốc La-mã, ông bắt đầu sử dụng tên La-mã của mình là “Phao-lô”. Một ngày kia, Phao-lô...

46. Phao-lô Trở Thành Cơ Đốc Nhân

Sau-lơ chính là chàng trai trẻ giữ áo choàng của những người giết Ê-tiên. Ông không tin Chúa Giê-su, và vì thế đã bắt...

45. Ê-tiên Và Phi-líp

Ê-tiên là một trong những nhà lãnh đạo của Hội Thánh đầu tiên. Ông là một người có uy tín, đầy dẫy Đức Thánh...

44. Phi-e-rơ Và Giăng Chữa Lành Một Người Ăn Xin

Một ngày kia khi Phi-e-rơ và Giăng đến đền thờ cầu nguyện thì nhìn thấy một người đàn ông tàn tật đang ngồi ở...

43. Hội Thánh Bắt Đầu

Sau khi Đức Chúa Giê-su về trời, các môn đồ ở tại thành Giê-ru-sa-lem y như lời Ngài đã truyền bảo họ. Các tín...

42. Chúa Giê-su Thăng Thiên

Vào ngày Chúa Giê-su sống lại từ cõi chết, có hai môn đồ của Ngài đang trên đường đến một thị trấn gần đó....

41. Đức Chúa Trời Khiến Chúa Giê-su Sống Lại Từ Kẻ Chết

Sau khi quân lính đóng đinh Chúa Giê-su, những nhà lãnh đạo Do Thái không tin bèn nói với quan thống đốc Phi-lát rằng:...

40. Chúa Giê-su Bị Đóng Đinh

Sau khi quân lính phỉ báng Chúa Giê-su, chúng dẫn Ngài đến chỗ đóng đinh. Chúng bắt Ngài vác cây thập tự giá mà...

39. Chúa Giê-su Trước Tòa

Bấy giờ đã là nửa đêm, quân lính giải Chúa Giê-su đến nhà thầy tế lễ thượng phẩm để ông ấy tra khảo Ngài....

38. Chúa Giê-su Bị Phản Bội

Hàng năm, người Do Thái tổ chức Lễ Vượt Qua để ăn mừng vì Đức Chúa Trời đã giải cứu tổ tiên họ khỏi...

37. Chúa Giê-su Gọi La-xa-rơ Sống Lại

Một ngày kia, Chúa Giê-su nhận được tin báo rằng La-xa-rơ đang bị ốm nặng. La-xa-rơ và hai em gái của mình, Ma-thê và...

36. Sự Hóa Hình

Một ngày kia, Đức Chúa Giê-su mang theo ba môn đồ mình là Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng. (Người môn đồ tên Giăng này không...

35. Câu Chuyện Về Người Cha Giàu Lòng Thương Xót

Một ngày kia, những kẻ thu thuế và người có tội đến gần Đức Chúa Giê-su để nghe Ngài dạy dỗ.Có vài nhà lãnh...

34. Chúa Giê-su Dạy Dỗ Nhiều Câu Chuyện Khác

Chúa Giê-su kể nhiều câu chuyện khác về Vương quốc Đức Chúa Trời, Ngài nói: “Vương quốc Đức Chúa Trời giống như một hạt...

33. Câu Chuyện Về Người Gieo Giống

Một ngày kia, khi Chúa Giê-su đang giảng dạy cho một đoàn dân đông ở gần bờ hồ Ga-li-lê thì có nhiều người tới...

32. Chúa Giê-su Chữa Lành Người Đàn Ông Bị Quỷ Ám Và Người Đàn...

Một ngày kia, Đức Chúa Giê-su cùng môn đồ của Ngài chèo thuyền băng qua biển hồ Ga-li-lê để đến khu vực người Ga-đa-ra...

31. Chúa Giê-su Đi Bộ Trên Mặt Nước

Sau đó, Đức Chúa Giê-su bảo các môn đồ xuống thuyền đi qua bờ bên kia trước, trong khi đó, Ngài giải tán đám...