Nhạc Phẩm Nguồn Hy Vọng

LỐI VỀ
(Xin bấm vào hình để nghe toàn bộ album)

 

DÒNG ĐỜI
dong-doi-album (Xin bấm vào hình để nghe toàn bộ album)

 

CA VANG LÊN
ca-vang-len-album (Xin bấm vào hình để nghe toàn bộ album)

 

TÌNH YÊU NHIỆM MẦU
tinh-yeu-nhiem-mau-album (Xin bấm vào hình để nghe toàn bộ album)

 

TRONG DIỆU KỲ
trong-dieu-ky-album (Xin bấm vào hình để nghe toàn bộ album)

 

ĐẤT THÁNH
da-thanh-album (Xin bấm vào hình để nghe toàn bộ album)

 

100 NĂM CA NGỢI CHÚA
100-nam-ca-ngoi-chua-album (Xin bấm vào hình để nghe toàn bộ album)

 

DÂNG VINH QUANG CHO CHÚA
dang-vinh-quang-cho-chua-album (Xin bấm vào hình để nghe toàn bộ album)

 

VỮNG TIN NƠI CHÚA
vung-tin-noi-chua-album (Xin bấm vào hình để nghe toàn bộ album)

 

NGÀI LÀ AI?
ngai-la-ai (Xin bấm vào hình để nghe toàn bộ album)

 

KHÚC TÂM CA
khuc-tam-ca-album (Xin bấm vào hình để nghe toàn bộ album)

 

 

MUSIC MEDIA / NGUON HY VONG

Email: [email protected] 
Website: www.nguonhyvong.com
Facebook: https://www.facebook.com/hyvongint
Twitter: www.twitter.com/nguonhyvongint
Youtube Websites:
www.youtube.com/MusicMediaMinistries
www.youtube.com/nguonhyvongint
www.youtube.com/vietmmm

 

Xin lien lac voi NHV qua link:

http://www.nguonhyvong.com/lien-lac