World Agape Bilingual Devotionals

Xin vào xem Lời Sống Hằng Ngày.

Nguy Hiểm

Kinh Thánh hằng Ngày: 2010-05-28 Nguy Hiểm Kinh Thánh: Ê-xơ-tê 7:10 Câu Gốc: Châm-ngôn 11:3 Sự thanh liêm của người ngay thẳng sẽ hướng dẫn họ,...

7 Best wishes for the New Year

Vào dịp đầu năm, chúng ta thường nhận được 7 lời chúc tốt lành này. I wish you Health… So you may enjoy each day in...

Hạn Chế

Chúa nói với tôi: "Ơn điển của Thầy đã đủ cho con, bởi sức mạnh của Ta được thực hiện hoàn hảo trong sự...

Thời Gian – Time

Hãy bảo vệ thời gian, nó chính là cuộc sống của bạn. Câu hỏi không phải là "Bạn bận rộn đến đâu?" mà là...

Prayer For Our Government

I will make supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks for kings and all who are in authority that may lead a quiet and...

Birds, Lilies, And Me / Chim, Hoa Huệ, Và Tôi

Birds, Lilies, And Me Read: Luke 12:22-34 Therefore I say to you, do not worry about your life. - Luke 12:22 In the episodes of an old television...

Let the Word abide in you / Hãy để lời Chúa ở trong bạn

Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì...

Until when? / Cho Tới Chừng Nào?

Kinh Thánh: Ha-ba-cúc 1:12-17, 2:1-3 Ta sẽ đứng nơi vọng canh, chôn chân nơi đồn lũy, rình xem Ngài bảo ta điều gì. Ha-ba-cúc 2:1 ...

God’s Guidance / Hướng Dẫn

"Một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong giấc chiêm bao, phán rằng: "Hỡi Giô-sép, con cháu Đa-vít, ngươi chớ ngại." (Ma-thi-ơ...

See God’s Hand / Thấy Bàn Tay Chúa

Exodus 15:19-27 Moses brought Israel from the Red Sea; then they went out into the Wilderness of Shur. —Exodus 15:22 On the other side of...

The Best Teacher / Giáo Sư Tốt Nhất

Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly. Psalm 1:1 In talking to young people about preparing for the future,...

The Narrow Road / Con đường hẹp

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 5:20-29   Không hề có một năm nào trôi qua mà không có thiên tai gây xáo trộn đâu đó trên thế giới. Lụt...

Everything Is Beautiful / Mọi Thứ Đều Đẹp

The beauty of the black lacy design against the pastel purple and orange background grabbed my attention. Everything Is Beautiful Read: Joel 2:18-27 I will restore to you...

True Religion / Tôn Giáo Thật

I recently saw an ad for a brand clothing geared toward youth. True Religion Read: James 1:19-27 Pure and undefiled religion before God and the Father is...

Adopted / Làm Con Nuôi

Read: Colossians 3:1-11 Put to death your members which are on the earth: fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness. - Colossians 3:5 In ancient Rome,...

Follow Me / Hãy Theo Ta

I Cô-rinh-tô 3:5-15 "Người trồng kẻ tưới đều như nhau, và mỗi người sẽ nhận được phần thưởng của riêng mình. (I Cô-rinh-tô 3:8) Đôi...

Day of Days / Ngày Của Mọi Ngày

Day Of Days Read: 2 Timothy 2:1-4 You therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. - 2 Timothy 2:3 In the television miniseries...

Can I Trust You? / Tôi Có Thể Tin Cậy Bạn Không?

According to lie-detection experts, “Our natural tendency is to trust people.” However, not everyone is trustworthy all the time. Signs that someone may be...

Locked In / Bị Nhốt

Jean-Dominique Bauby's memoir, The Diving Bell and the Butterfly, describes his life after a massive stroke left him with a condition called "Locked-In Syndrome." Locked...