quay-lai

 1. Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời 3:33
 2. Vững Tin Nơi Chúa 4:42
 3. Tôn Vinh Chiên Con 6:07
 4. Cha Ơi 4:35
 5. Rao Ra Năm Bình An 6:07
 6. Mỗi Phút Có Chúa 5:02
 7. Bạn Sinh Ra Để Được Yêu 4:37
 8. Đệ Nhất Muôn Người 4:14
 9. Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay 4:21
 10. Giê-xu Chọn Tôi 5:38
 11. Thi Thiên 100 4:23
 12. Chúc Phước 3:04

Lời giới thiệu  

CD Vững Tin Nơi Chúa gồm 10 ca khúc, kết hợp những âm điệu từ cổ điển đến đương đại qua phần hòa âm phối khí nhiều sáng tạo của các nhạc sĩ Tin Lành và phần trình bày bởi các giọng ca được yêu mến . CD này sẽ mang không khí thờ phượng ý nghĩa đến từng gia đình trong sự hân hoan mừng 100 năm Tin Lành Đến Việt Nam.

Mong rằng CD sẽ khích lệ mỗi chúng ta vững tin trên bước đường theo Chúa và hầu việc Ngài.

 
Recorded by: Quoc Thi, Le Anh Dong, David Dong
Studios: Quoc Thi Studio, Music Group Studio, Psalm! Music Recording Studio
Arranged by: David Dong, Le Tu, Quoc Thi

 

MUSIC LYRICS

Tôn Vinh ba Ngôi Đức Chúa Trời

Tôn vinh thay Chúa Cha! Danh xưng Ngài là tạo Tạo Hóa muôn loài, hằng cầm quyền thống trị, và lòng nhân Ngài thật rộng lớn vô nhai!
Tôn vinh thay Chúa Con! Oai nghi, năng quyền đồng với Cha Ngài, mà Ngài đành giáng trần đem thân báu hy sinh đặng cứu ai ai.
Tình nguyện thay người, Ngài chịu treo trên cây gỗ khổ hình. Chết, chôn trong mồ trọn ba ngày. Nhờ Thần Linh Cha ban khiến sống lại rất vinh.
Hằng thay thế người đang khấn nài tại bên cánh hữu Chúa Cha. Sắp tái lâm trong vinh hiển tiếp rước các môn đồ. Lúc ấy ai nấy ca xướng vang hòa.
Rồi được cùng Ngài cai trị nghìn muôn thu tôi Chúa vui sum vầy.
Tôi đời đời cùng khen ngợi Thần Linh là Ngôi thứ ba quyền oai, (Ngôi quyền oai).
Dắt tôi vào mọi lối công bình. Chúa Cha, Chúa Con luôn Thần Linh siêu hình. Ba vị hiệp một muôn muôn thu, quyền năng như nhau. Đáng đời đời tụng vinh
Tâm này thật mừng vô hạn, Vì Ba Ngôi Chân Chúa ban ơn đầy.
Trong lời lạ lùng vô ngần, từ Thánh Kinh muôn thuở lưu truyền đây, (lưu truyền đây).
Đáng tin, không một nét sai dời.
Chứa bao bánh thiêng nuôi hồn tôi trọn đời. Vậy, hỡi cả dòng dõi tân sinh, đồng thinh khải ca.

 

Vững Tin Nơi Chúa

Lyrics & Music: Giang Đông 2010

Vững tin nơi Ngài cứ vững tin Je-sus.

Vững tin nơi Chúa chí ái đá thiêng không sao dời đổi!

Nguyện luôn chúc tán Ngài, trọn đời theo Chúa. Lòng con xin quyết nương ở trong danh Cha.

Nhờ tình yêu Chúa cứu con được luôn sống thỏa vui. Làm sao nói hết yêu thương nhân ái Chúa giúp con.

Lòng con xin quyết với Ngài. Nguyện hầu việc Chúa suốt đời dù cho bão tố hay khó nguy kề bên…

Stand firm in Him be strong in the Lord. He is the Rock of Salvation I shall not be moved. I will exalt You with all my heart. I will exalt You with all my strength.
Lord You have rescued me You are my happiness. I can hardly imagine all Your love. So here I am send me for as Your Kingdom comes, Your will be done. I give You my heart.

 

Tôn Vinh Chiên Con
Sáng tác: Darlene Zschech
Lời Việt: Tony Lê

Tạ ơn Giê-su dấu yêu. Vì tội con Ngài gánh bao điều. Thập tự đau thương ai thấu hiểu? Chúa vui xuống trần chịu chết bởi yêu con nhiều.
Tạ ơn Giê-su dấu yêu, từng lằn roi nhục nhã cam chịu. Làm sạch con do sông huyết phiếu. Ôi tình yêu Ngài thật bao la, nay con đã hiểu.
Chiên Thánh Giê-su ơi! Tôn quí đến đời đời con cúi nơi ngôi Ngài tôn vinh, Vương quyền muôn thu đắc thắng!
Chiên Thánh Giê-su ơi! Là cứu Chúa từ trời. Vua trên muôn vua năng quyền nơi nơi. Chiên Con thật oai nghi! Chiên con thật đáng tôn.

 

Cha ơi!
Joshua 2010

Cha ơi có phải con đang ngày càng xa cách Cha. Cha ơi, làm mới trong con một tình yêu Thiên Thượng. Xin Cha bôi huyết Chiên Con làm sạch bao ô tội ôi…Để được ấp ôm trong lòng Cha dấu yêu.
Thân hồn linh thuộc về Cha cuộc đời con được mới luôn. Bởi tình yêu huyết Giê-su đã xóa hết bao ô tội.
Thánh Linh hỡi, ban dầu mới, cuộc đời con được mới luôn. Lửa quyền năng đã phục hưng từng đời sống mỗi chúng con.
Tại nơi đây con thờ tôn Đấng Chủ Tể cả muôn loài, và giờ đây con thờ tôn Cha Quyền Năng Vua Chí Cao. Mọi vinh hiển thuộc về Cha cả trời đất thờ tôn Chúa, lửa Thánh Linh ban quyền năng phục hưng lan khắp nơi nơi người người trở về với Chúa. Người người trở về với Cha.

 

Rao Ra Năm Bình An
Ê-sai 61
Nhạc & Lời: Lê Anh Đông

Rao ra năm bình an, và rao ra những ơn lành,
Giục lòng ta mau giảng rao tình yêu Chúa.
Rao ra bao niềm vui, và rao ra những hy vọng,
Giục lòng ta mau giảng rao Tin Lành.
Rịt lành nước mắt, xóa tan mọi điều cay đắng,
Lòng nặng nề sẽ hóa ra vui mừng.
Buồn phiền ray rứt, sẽ không còn ngự trị chốn đây,
Vì tình yêu Chúa đã đổi thay.

Hỡi linh hồn ta! Mừng rỡ ca ngợi Chúa Cha
và truyền rao danh Cha khắp mọi nơi.
Giống như chồi non, được lớn lên và hiển vinh
Làm rạng danh Cha qua đời sống con.

Dựng lại thành đã đổ nát, nơi hoang vu bao ngày.
Lời Ngài sẽ rao ra cho nơi nơi đổi thay.
Vì Ngài đã cứu rỗi và Ngài làm nên mới,
Nơi nơi vui mừng trong danh Chúa.

 

Mỗi Phút Có Chúa

Quốc Thi 2010

Mỗi phút có Chúa thật dịu êm, như con nai tơ bên dòng suối lắng nghe Cha ngọt ngào khuyên nhủ con dắt con gần bên Cha bằng lời hứa thành tín muôn đời.
Mỗi phút có Chúa thật bình an, khốn khó chẳng khiến con chùn bước mãi bên Cha chẳng gì ngăn cách con, vững tin và trông mong ngày gặp Chúa.
Mỗi phút có Chúa lòng con vững tin dù gặp gian nan vẫn không nao sờn, Thần Ngài toàn quyền ban nguồn chân lý cho ai tin Danh Giê-su Christ. Mỗi phút có Chúa thêm sức mới luôn lòng nhờ cậy Ngài, chúng con bước đi. Dù chặng đường dài con nguyện trung tín. Có Chúa đắc thắng cuộc đời con, còn lo chi.

 

Sinh Ra Để Được Yêu

Lời Việt: Giang Đông 2009
Nhạc: Hội Thánh Hàn Quốc

Này người ơi ta sinh ra giữa dương thế Chúa yêu ta vô bến, dầu con ra chi Ngài vẫn yêu. Từ trước Cha không đổi thay. Tình yêu Chúa đã cứu vớt con trong thế gian tối tăm buồn đau. Ngài ban vui tươi đời đổi thay Ngài là chốn nương nhờ bình an. Hỡi Chúa dấu yêu là tình thương ân điển cho muôn người dựa nương. Ngày đêm Cha bên con chở che luôn nhờ linh năng Chúa giúp con. Nên con mỗi ngày đắc thắng hơn thế gian bởi nương trong danh Ngài. Nhờ lời Cha con luôn sống an bình đem hiển vinh thuộc về Cha.
1. Giê-su ơi con sinh ra nơi dương gian để con được yêu. Yêu thương Chúa không xa rời trọn đời sống con đi cùng Cha. Giê-su ơi con sinh ra nơi dương gian để con được yêu. Yêu thương Chúa không xa rời trọn đời sống con đi cùng Cha.
2. Yêu thương Chúa không xa rời, bước đi cùng Cha.

 

Đệ Nhất Trong Muôn Người

Music & Lyrics: Giang Đông 2007

Vào một đêm giá năm nào Giê-su giáng thế vì quá yêu thương người. Giáng sinh cứu người Ngài mang đến kỷ nguyên thanh bình, Ngài như ánh sáng chiếu soi khắp trần gian. Ngàn vì sao lấp lánh bầu trời có một vì sao sáng chói. Ấy chính vua Giê-su Đệ nhất muôn người! Ngàn vì sao lấp lánh bầu trời với tiếng thiên thần hòa khúc nhạc giáng sinh mừng Vua yêu thương.
Bình an cho thế nhân ơn lành lan khắp chốn. Lạy Chúa ngay giờ đây xin bước vào tâm hồn con dâng lên Chúa…
Ngàn vì sao lấp lánh bầu trời có một vì sao sáng chói. Ấy chính vua Giê-su Đệ nhất muôn người! Ngàn vì sao lấp lánh bầu trời với tiếng thiên thần hòa khúc nhạc giáng sinh mừng Vua yêu thương.

 

Thánh Chúa Thành Tín

Great Is Thy Faithfulness
T.O Chisholm William M.Runyan, 1923

Cha yêu thương ôi, lòng thành tín Chúa rất lớn thay!
Không bóng biến thiên, muôn đời Ngài luôn vững chãi.
Ngài không thay đổi, đức yêu thương vô cùng rộng dài.
Thật xưa đã có, hôm nay, mai sau còn hoài.

ĐK: Thánh Chúa thành tín dường nào! Thánh Chúa thành tín biết bao! Ngày thêm tươi mới, lòng tôi cảm thấy ơn dào.
Điều tôi nhu yếu Chúa ban cho dư dật dường nào.
Lòng thành tín Chúa trên tôi rộng lớn làm sao!

Thu, Đông, Xuân qua Hạ lại đến tám tiết vãng lai,
Giăng bủa trên không, tinh, nhật, nguyệt luân chuyển mãi.
Toàn thiên nhiên giới chứng minh luôn thiên đại vạn đại.
Về thành tín lớn, khoan nhân, yêu thương trong Ngài.

Tâm linh yên vui tội được xá, hưởng mãi cứu ân,
Cha chí nhân luôn hiện diện, dạy, khuyên, đưa dẫn.
Ngày nay sức mới, suốt tương lai hi vọng rạng ngần,
Hằng vui hưởng phước, tâm linh thỏa mãn muôn phần.

 

Thi Thiên 100

Quốc Thi 2009

Hỡi cả trái đất hãy cất tiếng reo mừng, khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, hãy hát trước mặt Ngài, phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng con, chúng con thuộc về Ngài, là bầy chiên đồng cỏ Ngài. Hãy cảm tạ Chúa mà vào các cửa Ngài hãy cảm tạ Chúa mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng Danh Thánh của Ngài. Sự nhơn từ Chúa hằng còn mãi luôn.
Giê-hô-va là thiện, sự thành tín Ngài muôn đời.

 

Chúc Phước

Nhạc: K’long Hagim
Lời: Dân số ký 6: 24-26

Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho người Việt Nam.
Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên người Việt Nam.
Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem người Việt Nam và ban bình an cho người Việt Nam.

 

 

MUSIC MEDIA / NGUON HY VONG

Youtube websites:
www.youtube.com/nhacthanhviet

NHV Facebook website:
www.facebook.com/hyvongint

NHV Twitter website:
www.twitter.com/nguonhyvongint