Thân thể con là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ở trong con, con cũng không còn thuộc về chính mình nữa. Vì con đã được mua bằng một giá rất cao. Vậy con lấy thân thể mình mà tôn vinh Đức Chúa Trời. 1 Cô-rinh-tô 6:19-20

 • Con tự xét chính mình vì vậy con sẽ được mạnh khỏe và sống lâu. 1 Cô-rinh-tô 11:28-3
 •  Chính Ngài đã gánh tội lỗi của chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, nhờ đó chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự  công chính; nhờ vết thương của Ngài, con được chữa lành. 1 Phi-e-rơ 2:24
 •  Con chú ý đến các lời Chúa;  Vì những lời ấy là sự sống cho con khi con tìm được chúng, là sự chữa bệnh cho toàn thân thể con. Châm-ngôn 4:20
 •   Con được thịnh vượng trên mọi mặt, được mạnh khoẻ về phần xác cũng như vẫn thịnh vượng về phần hồn. 3 Giăng 1:2
 •  Vì sự luyện tập thân thể chỉ ích lợi đôi phần còn luyện tập lòng tin kính lại ích lợi hoàn toàn, vì có lời hứa cho cả đời này lẫn đời sau. 1 Ti-mô-thê 4:8
 •  Con dâng hiến chính mình như những sinh tế sống, thánh khiết, đẹp lòng Đức Chúa Trời – đó là sự thờ phượng hợp lẽ của tôi. Rô-ma 12:1
 •  Trong bất cứ hoàn cảnh nào con cũng không bị hổ thẹn nhưng luôn luôn đầy can đảm, đặc biệt là bây giờ, để Chúa Cứu Thế được tôn vinh trong thân thể tôi, dù sống hay chết. Phi-líp 1:20
 •  CHÚA  phục hồi sức lực cho con và chữa lành con. Giê-rê-mi 30:17
 • Chúa phục hồi sức khỏe, chữa lành cho con; Chúa chữa lành cho con, và ban cho con thái bình thịnh vượng. Giê-rê-mi 33:6
 • Tấm lòng bình an là sự sống của thể xác; Nhưng ghen ghét làm xương cốt mục nát. Châm-ngôn 14:30
 • Mắt là đèn của thân thể. Vì thế, nếu mắt con tốt, thì cả thân thể sẽ sáng láng. Ma-thi-ơ 6:21
 • Con  không khôn ngoan theo mắt mình, nhưng con kính sợ CHÚA và tránh điều ác. Ấy sẽ là sự chữa bệnh cho thân thể con, và bổ dưỡng cho xương cốt con. Châm-ngôn 3:7-8

THÁNH KHIẾT

 • Con coi mình thật sự chết đối với tội lỗi, và sống là sống cho Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Rô-ma 6:22
 • Con không hiến thân thể con làm đồ dùng bất chính cho tội lỗi nữa, nhưng sẽ hiến chính mình con cho Đức Chúa Trời như một người từ chết sống lại, và dâng chi thể con làm đồ dùng công chính cho Đức Chúa Trời.Rô-ma 6:12-13
 • Vì nếu anh chị em sống theo xác thịt thì anh chị em sẽ chết; nhưng nếu nhờ Thánh Linh anh chị em làm chết các việc làm của thân xác thì anh chị em sẽ sống. Rô-ma 8:13
 • Bây giờ thân thể con không phải để gian dâm nhưng vì Chúa và Chúa vì thân thể con.  Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa sống lại thể nào thì cũng sẽ dùng quyền năng của Ngài làm con sống lại thể ấy.1 Cô-rinh-tô 6:13-14
 • Con tránh xa sự gian dâm, mọi tội người ta phạm đều là ngoài thân thể, nhưng người gian dâm phạm đến chính thân thể con. 1 Cô-rinh-tô 6:18
 • Con quan tâm đến những điều thuộc về Chúa để con trở nên thánh khiết cả về thân thể lẫn thuộc linh, hướng dẫn con đến điều thích hợp và không xao lãng trong việc phụng vụ Chúa. 1 Cô-rinh-tô 7:34-35
 • Dù còn trong thân xác hay lìa khỏi thân xác, mục đích của con là sống đẹp lòng Chúa. II Cô-rinh-tô 5:9
 • Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an thánh hóa con hoàn toàn. Nguyện tâm linh, tâm hồn và thân thể con được gìn giữ trọn vẹn, không có gì đáng trách trong ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta quang lâm.  Đấng kêu gọi con là thành tín, chính Ngài sẽ thực hiện điều ấy. 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23-24
 • Con đến gần Chúa với lòng chân thành, trong niềm tin vững chắc, tâm khảm đã được tẩy sạch khỏi lương tâm ác, thân thể đã tắm rửa bằng nước tinh sạch. Hê-bơ-rơ 10:22
 • Con dâng chính mình con như sinh tế sống, thánh khiết, đẹp lòng Đức Chúa Trời – đó là sự thờ phượng hợp lẽ. Rô-ma 12:1-2
 • Con không để bị lừa dối. Đức Chúa Trời không chịu khinh thường đâu. Vì ai gieo điều gì thì sẽ gặt điều ấy.  Người nào theo tính xác thịt mình mà gieo thì sẽ do tính xác thịt gặt lấy sự hủy hoại. Còn người nào theo Thánh Linh mà gieo thì sẽ từ Thánh Linh gặt sự sống vĩnh phúc. Ga-la-ti 6:7-8
 • Con thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đóng đinh bản tánh xác thịt cùng với tình dục và dục vọng mình vào thập tự giá. Ga-la-ti 5:24-25
 • Nếu con sống theo Thánh Linh thì sẽ không thi hành theo dục vọng xác thịt.Ga-la-ti 5:16
 • Con bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Cứu Thế. Nay con sống, không còn là con nữa nhưng Chúa sống trong con. Hiện nay, con sống trong thân xác tức là sống trong đức tin nơi Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu con và hiến chính mình Ngài vì con. Ga-la-ti 2:20-20
 • Vì dù sống trong xác thịt, con không chiến đấu theo xác thịt đâu.  Vì vũ khí chiến đấu của  con không phải là loại vũ khí xác thịt nhưng là quyền năng Đức Chúa Trời để phá hủy các thành lũy, đánh đổ các lý luận, 2 Cô-rinh-tô 10:3-4
 • Anh chị em yêu dấu, vì chúng ta có những lời hứa như thế, hãy thanh tẩy chính mình cho sạch những điều ô uế về phần thân thể lẫn tâm linh, hãy hoàn thành sự thánh hóa trong niềm kính sợ Đức Chúa Trời. 2 Cô-rinh-tô 7:1
 • Con mặc lấy Chúa Giê-su Cơ Đốc; con không nghĩ đến cách làm thỏa mãn các dục vọng của xác thịt. Rô-ma 13:14
 • Vì tâm trí theo xác thịt là sự chết, còn tâm trí theo Thánh Linh là sự sống và bình an.  Do đó tâm trí theo xác thịt là thù nghịch với Đức Chúa Trời; vì nó không thuận phục kinh luật của Đức Chúa Trời, và thật sự nó cũng không có khả năng thuận phục được.  Ai sống theo xác thịt thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời. Rô-ma 8:5-6
 • Con xua đuổi phiền muộn ra khỏi lòng con, Và quên đi những nhức nhối của thể xác, Vì tuổi thanh xuân chóng tàn theo thời gian. Truyền-đạo 11:10
 • Linh hồn con tha thiết mong ước để được ở trong sân đền CHÚA; Tâm hồn lẫn thể xác con ca hát vui mừng Cho Đức Chúa Trời hằng sống. Thi-thiên 84:2
 • Lạy Đức Chúa Trời, chính Ngài là Đức Chúa Trời của con, con tha thiết tìm kiếm Ngài. Linh hồn con khát khao Chúa, thể xác con mong ước Ngài như mảnh đất khô khan, nứt nẻ, không có nước. Thi-thiên 63:1
 • Nhưng như Đấng kêu gọi con là thánh, con phải nên thánh trong cuộc sống mình. 1 Phi-e-rơ 1:15
 • Con tìm cầu sự hòa hiếu với mọi người và đeo đuổi sự thánh hóa, vì nếu không thánh hóa, không ai được thấy Chúa. Hê-bơ-rơ 12:14
 • Con mang lấy con người mới giống như Đức Chúa Trời, được sáng tạo trong chân lý công chính và tinh khiết. Ê-phê-sô 4:24
 • Nhưng bây giờ con đã được giải phóng khỏi tội lỗi và trở nên nô lệ cho Đức Chúa Trời thì thành quả con đạt được đưa đến thánh hóa, và chung cuộc là sự sống vĩnh phúc. Rô-ma 6:22
 • Con đã từng hiến chi thể mình làm nô lệ cho sự nhơ nhuốc, tội ác thêm tội ác thể nào thì bây giờ hãy hiến chi thể con làm nô lệ cho sự công chính để được thánh hóa thể ấy. Rô-ma 6:19
 • Vì con là công dân trên trời, con đang trông đợi Đấng Cứu Thế từ đó đến, là Chúa Giê-su Cơ Đốc.  Ngài, bởi quyền năng đã bắt muôn loài qui phục mình, sẽ biến đổi thân thể hèn mọn của con ra giống như thân thể vinh quang Ngài. Phi-líp 3:20-21
 • Con chứa đựng bảo vật này trong những bình đất để bày tỏ quyền năng vô hạn đến bởi Đức Chúa Trời, chứ không phải từ con. 2 Cô-rinh-tô 4:7