Sách Lời Hứa (2)

66. Buổi chiều, buổi sáng, và ban trưa , tôi sẽ than thở rên siết; Ngài ắt sẽ nghe tiếng tôi. Thi Thien 55:17
67. Trong ngày gian truân tôi sẽ kêu cầu cùng Chúa; Vì Chúa nhậm lời tôi . 86:7
68. Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho các con. Mathio 7:7

Tiêu biểu

TIÊU BIỂUTiêu biểu (types) là một lãnh vực quan trọng và phức tạp trong viêc giải kinh. Các học giả Kinh Thánh nhiều khi...

Cựu Ước Giản Lượt (8)

Người Trung Hoa yêu thích nhất hai loại hoa: hoa mận và hoa sen. Hoa mận không nở vào mùa xuân mà vào mùa đông, không nở khi môi trường ấm áp êm ả mà nở trong hoàn cảnh khắc nghiệt...

Những nghĩa bóng trong ngôn ngữ

NHỮNG NGHĨA BÓNG TRONG NGÔN NGỮTrong phần nầy chúng ta nhìn vào một số tiêu biểu đặc biệt của ngôn ngữ và các nguyên...

1 Ti-mô-thê

TÁC GIẢ
Ông Phao-lô
THỜI KỲ HÌNH THÀNH SÁCH
Năm 63-64 SC, khi những chủ trương sai lạc bắt đầu len lỏi vào Hội Thánh.

Cựu Ước Giản Lượt (4)

VƯƠNG QUỐC GIU ĐA Từ Rôbôam đến Giôtham Kinh Thánh: I Cac Vua 12:1-II Cac Vua 15:38; II Suky 10:1-27:9 Thời gian : Từ 931 đến 735...

Cựu Ước Giản Lượt (2)

HƯỚNG VỀ CANAAN Kinh Thánh: Dân số ký. Phục Truyền Thời gian: Khoảng 1600 - 1400 Dân Ysơraên đóng tại Sinai gần một năm, nhận thêm nhiều...

Các sách đại Tiên Tri (Sách Ê-sai)

Tiên Tri Ê-sai III. NỘI DUNG TỔNG QUÁT SÁCH Ê-SAI A. Các phần phân chia sách Ê-sai Phần 1 - là chức vụ đối với lương tâm...

Các Sách Tiểu Tiên Tri

Các Sách Tiểu Tiên Tri Tác giả: Thomas F.HarrisonGiới Thiệu Giáo Trình PHẦN MỘT: Đế Quốc Asyri Ban Đầu - Các Sách Tiên Tri Không Rõ...

Mỗi Cá Nhân Cần Phải Học Kinh Thánh

Kinh Thánh là lời Thượng Đế ban cho chúng ta. Người tín đồ Cơ-đốc tin rằng Thượng Đế đã ban cho chúng ta món...

Cựu Ước Giản Lượt (9)

Giữa thời trị vì của nữ hoàng Elizabeth I và nữ hoàng Elizabeth II, giữa thời vua Charles I và vua Charles II đã diễn ra một biến chuyển. Ông Oliver Cromwell là người tạo nên biến chuyển đó....

Nghiên cứu bối cảnh

NGHIÊN CỨU BỐI CẢNHNguyên tắc thứ năm là: thông giải dưới ánh sáng của bối cảnh lịch sử, địa lý, văn hóa, được nhiều...

Điểm Xuất Phát

Bất cứ hoạt động nào cũng có một khởi điểm. Trong việc học Kinh Thánh, chúng ta bắt đầu với những xác tín của...

Tân Ước Giản Lượt

Bài học chính từ bốn sách Phúc Âm và sách Công Vụ, là chúng ta phải tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng đã sáng lập Hội Thánh thông qua sự chết và sống lại của Ngài vì cớ tội lỗi chúng ta...

Sự Hiểu Biết Thích Đáng Nhưng Chưa Trọn Vẹn

Nói rằng chúng ta hiểu Lời Thượng Đế không có nghĩa là chúng ta hiểu tất cả, giải quyết được mọi nan đề, giải...

Làm thế nào để tìm hiểu chữ

Muốn hiểu Kinh Thánh phải hiểu rõ nghĩa chữ. Ta rất dễ lướt qua một chữ mình không hiểu. Khi làm vậy, ta không...

Sách Lời Hứa (4)

Nếu các con vâng giữ điều răn của Ta thì các con sẽ còn ở trong tình yêu của Ta cũng như Ta đã giữ các điều răn của Cha Ta và còn ở mãi trong tình yêu Ngài. Giang 15:10 (BDM)
Vậy, ai nghe lời Ta dạy và làm theo, sẽ giống như một người khôn ngoan xây nhà mình trên nền đá. Mathio 7:24 (BDM)

ÔSÊ – NHÀ TIÊN TRI CỦA TÌNH YÊU

Việc học sách Amốt đã cho bạn một nền tảng tốt để hiểu được sứ điệp của sách Ôsê. Amốt và Ôsê là những...

Hê-bơ-rơ

Tác giả:
Không rõ (ông Ba-na-ba?)
Thời kỳ hình thành sách:
Năm 50-70 SC

Kinh Thánh

Theo ý nghĩa nào, Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời?
Trong Thi Thien 19:7-9, có sáu tên được dùng để gọi Kinh Thánh, kết hợp với sáu đặc tính và sáu hiệu quả Kinh Thánh được định nghĩa là 1. Luật pháp, 2. Chứng cớ, 3. Giềng mối, 4. Điều răn, 5. Sự kính sợ, 6. Mạng lịnh của Đức Giê-hô-va.