Các sách đại Tiên Tri (Sách Ê-sai)

Tiên Tri Ê-sai III. NỘI DUNG TỔNG QUÁT SÁCH Ê-SAI A. Các phần phân chia sách Ê-sai Phần 1 - là chức vụ đối với lương tâm...

Sách Mác

Sách Mác
Tác giả: Ông Mác
Thời kỳ hình thành sách: Thập niên 60 SC khi các Cơ Đốc nhân bị bức hại khốc liệt.

ÔSÊ – NHÀ TIÊN TRI CỦA TÌNH YÊU

Việc học sách Amốt đã cho bạn một nền tảng tốt để hiểu được sứ điệp của sách Ôsê. Amốt và Ôsê là những...

Các sách đại Tiên Tri (Sách Giê-rê-mi )

Tiên Tri Giê-rê-mi XXX. Phần giới thiệu Chức vụ của Giê-rê-mi bắt đầu sau khi Ê-sai qua đời 60 năm. Ông được gọi là “Tiên tri...

Tương quan giữa Cựu và Tân Ước

TƯƠNG QUAN GIỮA CỰU và TÂN ƯỚCNhiều người thấy Cựu Ước rắc rối nên họ bỏ qua không chịu tìm hiểu, họ chỉ đọc...

Các sách đại Tiên Tri (Sách Ê-xê-chi-ên)

Tiên Tri Ê-xê-chi-ên XXVIII. Bối cảnh TÊN - Ê-xê-chi-ên : “Đức Chúa Trời sẽ làm cho mạnh mẽ” - ý chính của sách. GIA ĐÌNH : Con...

Amốt – Người Rao Giảng về sự Thánh Khiết

AMỐT - NGƯỜI RAO GIẢNG SỰ THÁNH KHIẾT Ngoài Ápđia, các tiên tri chúng ta đã học ở phần 1 đều có niên đại không...

Nghiên cứu bối cảnh

NGHIÊN CỨU BỐI CẢNHNguyên tắc thứ năm là: thông giải dưới ánh sáng của bối cảnh lịch sử, địa lý, văn hóa, được nhiều...

Các Sách Tiểu Tiên Tri

Các Sách Tiểu Tiên Tri Tác giả: Thomas F.HarrisonGiới Thiệu Giáo Trình PHẦN MỘT: Đế Quốc Asyri Ban Đầu - Các Sách Tiên Tri Không Rõ...

Ngụ ngôn và phúng dụ

NGỤ NGÔN VÀ PHÚNG DỤ(Parables and Allegories )NGỤ NGÔN Ngụ ngôn thường được định nghĩa là một câu chuyện kể với mục đích đưa ra...

Galati

GALATI Tác giả: Ông Phao-lô. Thời kỳ hình thành sách: Khoảng năm 48 SC, khi các tín hữu trong thời ông Phao-lô chưa có Kinh Thánh Tân Ước.

Các Sách Phúc Âm (5)

LỜI GIỚI THIỆU VỀ LU-CA
Học viên nào hoàn toàn quen thuộc với hai Phúc Âm đầu không thể nào không có ấn tượng là Phúc Âm thứ ba có các đặc trưng tiêu biểu của riêng nó.

Phi-e-rơ I & II

Tác giả:
Ông Phi-e-rơ
Thời kỳ hình thành sách:
Thập niên 60 SC

1 Cô-rinh-tô

1 Cô-rinh-tô
Tác giả: Ông Phao-lô.
Thời kỳ hình thành sách: Năm 55 SC, khi Hội Thánh bắt đầu bị đồng hoá với xã hội.

Công Vụ Các Sứ Đồ

Công vụ Các Sứ Đồ
Tác giả: Ông Lu-ca.
Thời kỳ hình thành sách: Năm 63 SC khi phần lớn thế giới chưa có Phúc Âm.

Giáo lý

GIÁO LÝTừ ngữ “giáo lý” được dùng theo hai cách: (1) nói về chân lý tổng quát, một hệ thống chân lý, và (2)...

Các sách đại Tiên Tri ( Phần giới thiệu )

GIỚI THIỆUNội dung tổng quát :Những Tiên tri sau cùng: Ê-sai, Giê-rê-mi, Ê-xê-chi-ên và 12 tiểu tiên tri.Thời kỳ của các Tiên tri 850...

Những nghĩa bóng trong ngôn ngữ

NHỮNG NGHĨA BÓNG TRONG NGÔN NGỮTrong phần nầy chúng ta nhìn vào một số tiêu biểu đặc biệt của ngôn ngữ và các nguyên...

Các Sách Phúc Âm (4)

LỜI GIỚI THIỆU VỀ MÁC
Hội thánh trước kia ít quan tâm đến Phúc Âm nầy. Đây là Phúc Âm ngắn và đơn giản nhất so với Ma-thi-ơ và Lu-ca.

1, 2, 3 Giăng

Tác giả: Ông Giăng, vị sứ đồ được yêu quý.
Thời kỳ hình thành sách: Năm 85-90 SC, khi các tà thuyết và thái độ thờ ơ, lãnh đạm trở thành nan đề trong Hội Thánh.