Đời sống bạn thiếu sự dẫn dắt và mất phương hướng?
Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối mình, Ngài sẽ làm cho đường lối của con bằng thẳng.
Chúa Hằng Hữu xếp đặt bước đi của người công chính, Ngài ưa thích đường lối người.

544. Chúa Hằng Hữu xếp đặt bước đi của người công chính, Ngài ưa thích đường lối người. Thi Thien 37:23 (BHĐ)
545. Ta sẽ dìu dắt những người mù loà đi trên con đường họ chưa quen thuộc. Ta sẽ biến tối tăm ra ánh sáng; nơi gồ ghề, hang hố ra đường bằng thẳng. Ta sẽ chăm sóc họ chu đáo và không bao giờ bỏ họ. Esai 42:16 (BHĐ)
546. Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi. Mắt Ta hằng chăm nom cố vấn ngươi. Thi Thien 32:8 (BDM)
547. Khi các ngươi đứng trước ngã ba (không biết nên đi bên hữu hay bên tả), các ngươi sẽ nghe tiếng nhắc nhở sau lưng: “Này là con đường chính đáng! Hãy noi theo!” Esai 30:21 (BHĐ)
548. Hãy giao phó đường lối mình cho CHÚA,Và tin cậy nơi Ngài, thì chính Ngài sẽ làm thành tựu. Thi Thien 37:5 (BDM)
549. Bởi lòng thương xót của Đức Chúa Trời chúng ta, mà ánh bình minh từ trên cao thăm viếng chúng ta,
Để soi sáng những người ngồi ở nơi tối tăm và trong bóng sự chết, cùng dẫn bước chúng ta vào nẻo bình an. Luca 1:78-79 (HĐBTT)
550. Hướng dẫn người nhu mì trong sự công minh. Ngài cũng dạy người nhu mì con đường của Ngài. Thi Thien 25:9 (BDM)
551. Đấng Tạo Hoá ấy là Thần chúng tôi, Ngài lãnh đạo chúng tôi đời đời. Thi Thien 48:14 (BHĐ)
552. Chúa dẫn dắt bằng lời huấn thị, nghênh đón con tại cuối đường đời. Thi Thien 73:24 (BHĐ)
553. Đức Chúa Trời dẫn đưa từng bước một, là người trần, ai hiểu được đường mình. Cham Ngon 20:24 (BHĐ)
554. Nếu tôi cất cánh bay về phía hừng đông hay ở nơi cực tây của biển cả; Tại đó, tay Ngài cũng dẫn dắt tôi; Cánh tay phải của Ngài sẽ nắm giữ tôi. Thi Thien 139:9-10 (BDM)
555. Ngài phục hồi linh hồn tôi, Dẫn tôi vào đường lối công bình vì cớ danh Ngài. Thi Thien 23:3 (BDM)
556. Vì Đấng thương xót họ sẽ hướng dẫn, Ngài sẽ dắt họ đến bên suối nước. Esai 49:10 (BDM)
557. Ngài cho an nghỉ giữa đồng xanh dẫn đưa đến bờ suối trong lành. Thi Thien 23:2 (BHĐ)
558. Nhưng khi Thánh Linh là Thần Chân Lý đến, Ngài sẽ hướng dẫn các con vào chân lý toàn vẹn, Giang 16:13 (BDM)
559. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. Thi Thien 119:105 (BDM)
560. Dù Chúa ban cho các ngươi bánh nghịch cảnh và nước buồn phiền nhưng Đấng hướng dẫn ngươi sẽ không còn ẩn mặt nữa, mắt ngươi sẽ thấy Đấng hướng dẫn ngươi. Esai 30:20 (BDM)
561. Con người dùng trí vạch đường đi, nhưng Chúa dìu dắt từng li từng tí. Cham Ngon 16:9 (BHĐ)
562. CHÚA sẽ luôn luôn hướng dẫn ngươi; Esai 28:11 (BDM)
G. Nan đề tài chính luôn là nỗi vướng mắc lo lắng cho bạn?
563. Và Đức Chúa Trời của tôi sẽ cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu cho anh chị em theo như sự giàu có vinh quang của Ngài trong Chúa Cứu Thế Giê-su. Philip 4:9 (BDM)
564. Việc cầu nguyện cũng thế: hãy xin, sẽ được, hãy tìm, sẽ gặp, hãy gõ cửa, cửa sẽ mở ra. Luca 11:9 (BHĐ)
565. Hãy nghĩ xem loài quạ: Chúng chẳng gieo, chẳng gặt, cũng không kho tàng, không vựa lẫm, thế mà Đức Chúa Trời vẫn nuôi chúng. Các con còn quý trọng hơn loài chim biết bao! Luca 12:24 (BDM)
566. Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài luôn chăm sóc anh chị em. IPhiero 5:7 (HĐBTT)
567. Ngài ban ân huệ và vinh quang; CHÚA không từ chối điều tốt lành nào cho những kẻ sống ngay thẳng. Thi Thien 84:11 (BDM)
568. Cha các con ở trên trời biết các con cần tất cả những điều ấy. Mathio 6:32 (BDM)
569. Cho đến bây giờ, các con chưa hề nhân danh Ta cầu xin điều gì cả. Hãy cầu xin đi, các con sẽ nhận được để các con hưởng trọn niềm vui. Giang 16:24 (BDM)
570. Hỡi bầy chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha các con vui lòng ban Nước Đức Chúa Trời cho các con rồi. Luca 12:32 (BDM)
571. Hãy tin cậy CHÚA và làm điều lành. Hãy ở trong xứ và hưởng sự thành tín của Ngài. Thi Thien 37:3 (BDM)
572. Từ khi còn trẻ, đến nay tôi đã già, tôi chưa từng thấy người công chính bị bỏ, và con cháu người phải đi ăn mày. Thi Thien 37:25 (BDM)
573. Nếu các con là người gian ác còn biết cho con cái mình quà tốt, huống chi Cha các con ở trên trời lại không ban điều tốt hơn cho những người cầu xin Ngài sao? Mathio 7:11 (BDM)
574. Trái lại, phải tìm kiếm Nước của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu cho các con. Luca 12:31 (BHĐ)
575. Tiền của người công chính tuy ít, nhưng tốt hơn sự giàu có của nhiều người gian ác. Thi Thien 37:16 (BDM)
576. Ngài biết cả số tóc trên đầu các con nữa. Vậy đừng lo sợ, vì các con quý hơn chim sẻ. Luca 12:7 (BHĐ)
577. Hỡi những kẻ ít đức tin, hoa cỏ là loài nay ở ngoài đồng, mai bị bỏ vào lò mà Đức Chúa Trời còn cho chúng mặc đẹp đến thế, huống chi các con. Luca 12:25 (BDM)
578. những điều dân ngoại đạo mải lo tìm kiếm, vì Cha các con thừa biết nhu cầu của các con. Luca 12:30 (BHĐ)
579. Chúa Hằng Hữu ghi nhớ chúng ta, Và ban phúc dồi dào. Thi Thien 115:12 (BHĐ)
580. Anh chị em phải cẩn thận làm theo các điều khoản của giao ước này để anh chị em được thành công trong mọi việc mình làm. Phuc Truyen 29:9 (BDM)
581. Như thế con sẽ thành công nếu con cẩn thận tuân theo các qui luật và sắc lệnh CHÚA truyền Môi-se ban cho Y-sơ-ra-ên. Hãy mạnh mẽ và can đảm lên, chớ sợ hãi và nản chí. ISuky 22:13 (BDM)
582. Vua tìm cầu Đức Chúa Trời bao lâu, Ngài cho vua thành công hưng thịnh bấy lâu. IISu Ky 26:5 (BHĐ)
583. Nhưng tuân hành luật Chúa Hằng Hữu, Ngày và đêm, mệnh lệnh Ngài vâng giữ. Người như cây bên dòng suối tươi xanh, Mùa lại mùa sinh hoa quả thơm lành. Lá không tàn; mọi việc đều hưng thịnh. Thi Thien 1:3 (BHĐ)
584. Vì thế, Ta bảo các con, bất cứ điều gì các con cầu nguyện và nài xin, hãy tin mình đã được thì các con sẽ được như vậy.(Đức tin là bí quyết giải phóng các nguồn lực của thiên đàng vào trong tình huống của chúng ta ) Mac 11:24 (BDM)
585. Bất cứ điều gì các con nhân anh Ta cầu xin, Ta sẽ làm cho, để Cha được tôn vinh trong Con. Giang 14:13 (BDM)
586. Bất cứ điều gì các con nhân danh Ta cầu xin, thì chính Ta sẽ làm cho. Giang 14:14 (BDM)

H. Bạn đang bất hạnh?
587. Những người gieo giống trong nước mắt, sẽ gặt hái trong hân hoan. Thi Thien 126:5 (BDM)
588. Người nào vừa đi vừa khóc, mang giống ra gieo; sẽ trở về, vác bó lúa mình trong tiếng hát vui vẻ. Thi Thien 126:6 (BDM)
589. Vì niềm vui trong CHÚA là sức mạnh của ông bà anh chị. Nehemi 8:10 (BDM)
590. Vì trong Ngài lòng chúng tôi vui mừng, vì chúng tôi tin cậy nơi danh thánh Ngài. Thi Thien 33:21 (BDM)
591. Tôi vẫn vui mừng trong CHÚA, tôi vẫn hớn hở trong Đức Chúa Trời là Đấng giải cứu tôi. Habacúc 3:18; (BDM)
592. Chính các con giờ đây cũng ưu sầu, nhưng rồi sẽ gặp lại Ta, thì lòng các con sẽ vui mừng và không ai đoạt mất niềm vui của các con được. Giang 16:22 (BDM)
593. Người công chính sẽ vui mừng, tin cậy Chúa, người có lòng ngay thẳng sẽ ca ngợi Ngài. Thi Thien 64:10 (BHĐ)
594. Ngài chữa lành những tấm lòng tan vỡ, băng bó những vết thương của họ. Thi Thien 147:3 (BDM)
595. Ta nói với các con những điều nầy, để niềm vui của Ta ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn. Giang 15:11 (HĐBTT)
596. Vì Nước Đức Chúa Trời không phải là vấn đề ăn uống nhưng là sự công chính, bình an và vui mừng trong Thánh Linh. Roma 14:17 (BDM)
597. Chúa ưa sự công bình, và ghét điều gian ác; Cho nên Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của Chúa, đã xức dầu cho Chúa. Thi Thien 45:7
598. Dân Ta sẽ vui mừng uống nước trong Nguồn Cứu Rỗi đến thoả thích. Esai 12:3 (BHĐ)
599. Ngài cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Ngài có hạnh phúc tràn đầy, bên phải Ngài có niềm vui muôn thuở. Thi Thien 16:11 (BDM)
600. Anh chị em yêu kính Ngài, mặc dù không thấy Ngài, anh chị em tin Ngài dù hiện tại không thấy Ngài, nên anh chị em được tràn đầy niềm vui khôn tả và vinh quang rực rỡ, IPhiero 1:8 (BDM)
601. Nhưng người công chính sẽ vui mừng hân hoan vô tận trước mặt Chúa. Thi Thien 68:3 (BHĐ)
602. Còn các ngươi sẽ đi ra trong vui mừng, và được dẫn về trong bình an. Esai 55:12 (BDM)
603. Ngài ban cho miệng tôi một bài ca mới, bài hát ca ngợi Đức Chúa Trời chúng ta. Nhiều người sẽ thấy, kính sợ và tin cậy nơi CHÚA. Thi Thien 40:3 (BDM)
604. Nhưng nếu vì sự công chính mà anh chị em chịu khổ, thì anh chị em thật có phước. Đừng sợ điều họ sợ, cũng đừng nao núng; IPhiero 3:14 (HĐBTT)
605. Người chú tâm vào đạo lý sẽ được thịnh vượng; Phước cho người tin cậy nơi CHÚA. Cham Ngon 16:20 (BDM)
606. Hằng ngày họ vui mừng trong danh Ngài và nhờ sự công chính của Ngài họ được nâng cao lên. Thi Thien 89:16 (BDM)
607. Anh chị em và gia đình sẽ tổ chức tiệc mừng…để tỏ lòng biết ơn CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta về mọi phước lành Ngài ban cho anh chị em. Phuc Truyen 26:11 (BDM)
608. Nhưng tất cả những ai trú ẩn nơi Ngài sẽ mừng rỡ, ca hát mãi mãi. Thi Thien 5:11 (BDM)
I. Bạn đang cần sự bảo vệ, che chở?
609. Này, Ta sẽ ở cùng con luôn, con đi đâu Ta sẽ theo gìn giữ đó… Sang the ky 28:15 (BDM)
610. Tôi sẽ nằm và ngủ bình an. Vì chính Ngài, lạy CHÚA, chỉ một mình Ngài khiến cho tôi ở an toàn. Thi Thien 4:8 (BDM)
611. Nhưng ai nghe ta sẽ sống an toàn và an tâm không sợ tai hoạ. Cham Ngon 1:33 (BDM)
612. CHÚA là ánh sáng và sự cứu rỗi của tôi, tôi sẽ sợ ai? CHÚA là thành luỹ của mạng sống tôi, tôi sẽ khiếp đảm ai? Thi Thien 27:1 (BDM)
613. Người được Chúa yêu quý sẽ sống an ninh bên Ngài. Chúa bảo bọc người mãi mãi, Phuc Truyen 33:12 (BHĐ)
614. Đức Chúa Trời giao ngươi cho các thiên sứ, che chở ngươi trên mọi nẻo đường. Thi Thien 91:11 (BHĐ)
615. Danh CHÚA là ngọn tháp vĩ đại; Người công chính chạy vào đó và được an toàn. Cham Ngon 18:10 (BDM)
616. Con xin thưa với Chúa Hằng Hữu: “Chúa là nơi trú ẩn và chiến luỹ của con, là Đức Chúa Trời, Đấng lòng con tin cậy.” Thi Thien 91:2 (BHĐ)
617. Tuy nhiên, ta chẳng bao giờ hổ thẹn vì ta biết Đấng ta đang tin, chắc chắn Ngài thừa khả năng bảo vệ điều ta uỷ thác cho đến Ngày Phán Xét sau cùng. IITimothe 1:12 (BDM)
618. Lúc tai ương dồn dập, Chúa bảo vệ mạng sống con. Đưa tay đánh tan kẻ thù giận dữ hung hăng,
Quyền năng Ngài giải cứu con. Thi Thien 38:7 (BHĐ)
619. Ta sẽ đặt con vào khe đá và lấy tay che con cho đến khi Ta qua khỏi. Xuat 33:22 (BDM)
620. Người nào ở trong nơi trú ẩn của Đấng Chí Cao sẽ được che chở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Thi Thien 91:1 (BDM)
621. Có ai hại anh chị em nếu anh chị em nhiệt thành làm điều thiện đâu? IPhi ero 3:13 (BDM)
622. Các núi bao quanh Giê-ru-sa-lem thể nào thì CHÚA cũng bao phủ dân Ngài thể ấy từ nay cho đến đời đời. Thi Thien 125:2 (BDM)
623. Thiên sứ CHÚA đóng trại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài và giải cứu họ. Thi Thien 34:7 (BDM)
624. Khi con vượt qua đại dương, Ta sẽ ở cùng. Khi lội qua sông, con sẽ chẳng bị chìm đắm. Khi xông qua lửa, con sẽ chẳng bị phỏng, ngọn lửa không đốt cháy được con. Esai 43:2 (BHĐ)
625. Người công chính gặp nhiều hoạn nạn, nhưng CHÚA giải cứu người thoát cả. Thi Thien 34:19 (BDM)
626. Chúa là nơi con ẩn trú, Chúa bảo vệ con lúc gian nan, bao bọc con trong tiếng ca giải thoát. Thi Thien 32:7 (BHĐ)
627. Giờ tôi biết Chúa cứu người được chọn từ trời thánh, Đức Chúa Trời trả lời người người đắc thắng nhờ tay Chúa đỡ nâng. Thi Thien 20:6 (BHĐ)
628. Đức Chúa Trời là Đấng nai nịt tôi bằng sức mạnh, và làm cho đường lối tôi toàn hảo. Thi Thien 18:32 (BDM)
629. Đức Chúa Trời là nơi trú ẩn và sức lực chúng ta. Ngài sẵn sàng giúp đỡ lúc gian truân. Thi Thien 46:1 (BDM)

J. Bệnh tật là một nan đề cho bạn?
630. Lời cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu chữa người bệnh; Chúa sẽ đỡ người ấy dậy. Nếu người bệnh phạm tội cũng sẽ được tha. Gia Co 5:15 (BDM)
631. Những người tin sẽ được các dấu lạ này kèm theo: họ đặt tay trên người bịnh thì người bịnh sẽ được lành. Mac 16:17, 18 (BDM)
632. Vậy, hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, để anh chị em được lành bệnh. Lời cầu nguyện của người công chính có năng quyền và rất linh nghiệm. Gia Co 5:16 (HĐBTT)
633. Thật ra, vì chúng ta phạm tội, Ngài chịu thương tích đầy mình; vì chúng ta gian ác, Ngài chịu vết đâm chí mạng. Nhưng nhờ Ngài chịu hình phạt, chúng ta được bình an; nhờ Ngài chịu đòn vọt, chúng ta được chữa lành. Esai 53:5 (BHĐ)
634. Ta sẽ phục hồi sức khoẻ các ngươi và chữa lành vết thương các ngươi, vì các ngươi từng bị gọi là “cặn bã xã hội loài người,” là “Giê-ru-sa-lem phế thải.” Gieremi 30:17 (BHĐ)
635. CHÚA sẽ giữ cho anh chị em khỏi mắc bệnh tật. Ngài không giáng trên đồng bào các chứng bệnh hiểm nghèo anh chị em đã thấy trong xứ Ai-cập, Phuc Truyen 7:15 (BDM)
636. CHÚA nâng đỡ người khi người nằm trên giường bệnh. Trong lúc người đau yếu, Ngài chữa lành cả bệnh tật người. Thi Thien 41:3 (BDM)
637. Nhưng Ngài phán với tôi: Ân sủng Ta đủ cho con rồi, vì quyền năng của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vì vậy tôi rất vui mừng, tự hào trong sự yếu đuối của tôi, để quyền năng của Chúa Cứu Thế có thể ở luôn trong tôi. IICorinhto 12:9 (BDM)
638. Vì hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng tôi đem lại cho chúng tôi vinh quang vô hạn đời đời không gì sánh được. IICorinhto 4:17 (BDM)
639. Lúc ấy, ánh sáng ngươi sẽ rực rỡ như hừng đông; ngươi sẽ được chữa lành lập tức. Sự công chính ngươi sẽ đi trước ngươi; vinh quang Chúa sẽ bảo vệ sau lưng ngươi. Esai 58:8 (BHĐ)
640. Hồn ta hỡi, hãy ngợi ca Đức Chúa Trời! Đừng quên các việc Ngài làm cho ta! Mọi tội lỗi tôi, Chúa tha thứ cả, mọi bệnh tật tôi, Chúa đã chữa lành. Thi Thien 103:2 (BDM)
641. Chỉ phục vụ Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời ngươi mà thôi, rồi Ta sẽ chúc phước lành cho của ăn nước uống, làm cho bệnh tật lánh xa ngươi. Xuat 23:25 (BDM)
642. Nầy, ta sẽ ban sức mạnh cho nó, và chữa lành; ta sẽ chữa lành chúng nó, sẽ tỏ cho chúng nó thấy dư dật sự bình an và lẽ thật. Gie Gr 33:6
643. Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời; ta sẽ còn khen ngợi Ngài nữa: Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta, và là Đức Chúa Trời ta. Thi Tv 42:11
644. Ta là CHÚA, Đấng chữa bệnh các ngươi. XuXh 15:26 (BDM)
645. Ai tin thì mọi việc đều được cả. Mac Mc 9:23 (BDM)
646. Điều này làm ứng nghiệm lời tiên tri I-sa: “Ngài mang lấy sự đau ốm của chúng ta Và cất đi bệnh tật của chúng ta.” Mat Mt 8:24 (BDM)
Ngài mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, để chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính; nhờ những vết thương của Ngài mà anh chị em được chữa lành. IPhiero 2:24 (HĐBTT)
K. Những bạn bè của bạn thì thế nào?
647. Chớ để bị lừa dối. “Bạn bè xấu làm hư tính nết tốt.” ICorinhto15:33 (BDM)
648. Vậy, nếu ai ở trong Đấng Cơ Đốc, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới. IICorinhto 5:17 (HĐBTT)
649. Nhưng nếu chúng ta sống trong ánh sáng cũng như Ngài vẫn hằng ở trong ánh sáng thì chúng ta được thông công với nhau IGi1Ga 1:7 (BDM)
650. Người có nhiều bạn bè có thể là tai hại; Nhưng một người bạn thân gần gũi hơn anh chị em ruột. Cham Ngon 18:24 (BDM)
651. Ta không còn gọi các con là đầy tớ nữa, vì đầy tớ không biết điều chủ làm. Nhưng Ta gọi các con là bạn hữu, vì Ta đã bày tỏ cho các con biết tất cả những gì Ta đã nghe nơi Cha Ta. Giang 15:15 (HĐBTT)
652. con hãy đi theo con đường của người thiện và giữ lấy đường lối của người công chính. Cham Ngon 2:20 (BDM)
653. Phước cho người nào không đi theo mưu kế kẻ ác, không đứng trong đường tội nhân, không ngồi chung với kẻ nhạo báng. Thi Thien 1:1 (BDM)
654. Bằng hữu thương mến nhau luôn luôn; Và anh chị em sanh ra để giúp đỡ trong lúc hoạn nạn. Cham Ngon 17:17
655. Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi. IICo 2Cr 6:17 (HĐBTT)
656. Người nào đi với người khôn ngoan sẽ khôn ngoan, nhưng làm bạn với kẻ ngu dại sẽ bị thiệt hại. Cham Ngon 13:20 (BDM)
657. Các con là bạn hữu của Ta nếu các con thi hành điều Ta truyền. Giang15:14 (BDM)
L. Danh tiếng tốt có phải là điều quan trọng không?
658. Danh tiếng tốt còn hơn tiền của nhiều; Và ơn nghĩa quí hơn bạc và vàng. Cham Ngon 22:1
659. Danh tiếng hơn dầu quí giá, Truyen Dao 7:1
660. Ngài sẽ làm sáng tỏ lý cớ của con, lòng ngay thẳng sẽ rực rỡ dưới ánh dương. Thi Thien 37:6 (BHĐ)
661. Nếu anh chị em bị chê cười vì danh Chúa Cứu Thế, anh chị em được phước vì Thánh Linh vinh quang tức là Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trên anh chị em. IPhiero 4:14 (BDM)
662. Tránh tranh cãi là vinh dự cho con người, còn kẻ ngu dại hay cãi cọ. Cham Ngon 20:3 (BDM)
663. Anh sẽ được che chở khỏi miệng lưỡi nói hành, anh sẽ chẳng sợ khi tai vạ đập phá tan hoang. Giop G 5:21 (BDM)
664. Lúc kẻ muốn ăn nuốt tôi làm sỉ nhục, thì Ngài sẽ từ trời sai ơn cứu tôi. Phải, Đức Chúa Trời sẽ sai đến sự nhân từ và sự chân thật của Ngài. Thi Tv 57:3
665. hãy nghe Ta. Đừng sợ người ta trách móc, Chớ hoảng hốt vì chúng xỉ vả các ngươi. EsIs 51:7 (BDM)
666. Bằng có tội ác trong tay ông, mà ông bỏ xa khỏi mình, chẳng để sự bất công ở trong trại mình, bấy giờ, ông hẳn sẽ ngước mắt lên không tì vít gì, thật sẽ được vững vàng, chẳng sợ chi; Giop 11:14
667. Chậm nóng giận thắng hơn một dũng sĩ; tự chủ tâm thần tốt hơn chiếm lấy một thành. Cham Ngon 16:32 (BDM)
668. Chúa giấu họ vào nơi kín đáo, khỏi mưu hãm hại của loài người, trong Đền Thánh Ngài che phủ họ khỏi tiếng thị Phi của thế gian. Thi Thien 31:20 (BHĐ)
M. Bạn có thường cảm thấy bất an?
669. Đức Chúa Trời vĩnh cửu là nơi ngươi trú ẩn, bên dưới ngươi có tay đời đời của Ngài nâng đỡ, Phuc Truyen 33:27 (BDM)
670. Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân, Thi Thien 46:1
671. Trong sự kính sợ CHÚA có lòng tin tưởng chắc chắn, và con cái người được nơi trú ẩn. Cham Ngon 14:26 (BDM)
672. CHÚA là sức mạnh cho dân Ngài. Ngài là thành luỹ cứu rỗi cho Đấng được xức dầu của Ngài. Thi Thien28:8 (BDM)
673. Tôi đủ sức làm được mọi việc nhờ Đấng ban thêm năng lực cho tôi. Philip 4:13 (BDM)
674. Danh CHÚA là ngọn tháp vĩ đại; Người công chính chạy vào đó và được an toàn. Cham Ngon 18:10 (BDM)
675. Vì Ngài là thành tín cho kẻ nghèo, là thành trì cho kẻ khốn khó trong cơn gian nan của họ; Là nơi trú ẩn khỏi cơn bão tố, là bóng mát tránh cơn nóng cháy, EsIs 25:4 (BDM)
676. Dù người vấp té cũng không ngã nhào, Vì CHÚA nâng đỡ tay người. Thi Thien 37:24 (BDM)
677. Đức Giê-hô-va biết số ngày kẻ trọn vẹn, và cơ nghiệp người sẽ còn đến đời đời. Thi Tv 37:18
678. CHÚA là thành trì cho kẻ bị áp bức, là thành luỹ trong lúc hoạn nạn. Thi Thien 9:9 (BDM)
679. Những ai biết danh Ngài sẽ tin cậy nơi Ngài. Vì Ngài không từ bỏ kẻ tìm kiếm Ngài. Thi Tv 9:10 (BDM)
680. Vì người yêu mến Ta nên ta giải cứu người; Vì người biết danh Ta nên ta bảo vệ người. Thi Tv 91:14 (BDM)
681. Vậy, chúng ta sẽ nói gì về những việc nầy? Nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Roma 8:31 (HĐBTT)
682. Nên chúng ta mạnh dạn nói: “Chúa phù hộ tôi, tôi sẽ không sợ hãi; Người đời làm gì được tôi?” HeDt 13:6 (BDM)
683. Vì Ta, Đức Chúa Trời Hằng Hữu ngươi, đang tăng cường tay phải ngươi và bảo ngươi: ‘Đừng sợ, Ta sẽ giúp đỡ ngươi.’ Esai 41:13 (BHĐ)
N. Bạn có cần sự khôn ngoan?
684. Nếu trong anh chị em có ai thiếu khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì sẽ được Ngài ban cho; Ngài là Đấng ban cho mọi người cách rộng lượng, không quở trách. Gia Co 1:5 (BDM)
685. Vì Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan, tri thức, và niềm vui cho người nào đẹp lòng Ngài. TrGv 2:26 (BDM)
686. Phước cho người nào tìm được sự khôn ngoan, và nhận được sự sáng suốt. ChCn 3:13 (BDM)
687. Ngài sẽ dạy chúng ta đường lối Ngài, để chúng ta đi trong đường Chúa. EsIs 2:3 (BDM)
688. Người khôn ngoan thận trọng hiểu sâu biết rộng, ChCn 16:21 (BHĐ)
689. Đức Chúa Giê-su lại nói với họ rằng: “Ta là ánh sáng của thế gian, người nào theo Ta sẽ không còn đi trong bóng tối, nhưng có ánh sáng của sự sống.” GiGa 8:12 (HĐBTT)
690. Người gian ác không hiểu sự công bình; Còn người tìm kiếm CHÚA hiểu biết tất cả. ChCn 28:5 (BDM)
691. Vì CHÚA ban cho sự khôn ngoan; Sự hiểu biết và sáng suốt đến từ miệng Ngài. Ngài Tích luỹ sự khôn ngoan cho người ngay thẳng; Ngài là thuẫn đỡ cho những kẻ sống chính trực. ChCn 2:6-7 (BDM)
692. Tôi ca ngợi CHÚA, là Đấng khuyên bảo tôi. Thật vậy, trong đêm trường lòng tôi nhắc nhở tôi. Thi Tv 16:7 (BDM)
693. Nguyện người khôn ngoan sẽ nghe và tăng thêm sự học vấn; Người sáng suốt sẽ nhận được sự hướng dẫn; ChCn 1:5 (BDM)
694. Chúng ta cũng biết Con của Đức Chúa Trời đã đến và đã ban cho chúng ta sự hiểu biết để chúng ta biết Ngài là chân thật. 1GiGa 5:20 (BDM)
695. Kính sợ CHÚA là khởi đầu sự khôn ngoan; Hiểu biết Đấng Thánh là sự sáng suốt. ChCn 9:10 (BDM)
696. Người khôn ngoan yêu mến linh hồn mình, người thông sáng tìm được nhiều phước hạnh. ChCn 19:8 (BHĐ)
697. Người không có Thánh Linh không nhận được những điều từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì người ấy xem những điều nầy là điên rồ, và không thể hiểu được, vì phải được phán đoán cách thuộc linh. Nhưng, người có Thánh Linh thì xét đoán mọi sự, còn chính người ấy thì không bị ai xét đoán. ICo1Cr 2:14-15 (HĐBTT)
698. Hãy nhận biết Chúa (trước tiên) trong mọi việc, Ngài sẽ hướng dẫn con. ChCn 3:6 (BHĐ)
699. Người nào có sự hiểu biết là có nguồn sự sống; ChCn 16:22 (BDM)
700. Nhưng khôn ngoan thật và sức mạnh thuộc về Chúa, Chúa biết mọi người và hiểu cả. Giop G 12:13 (BHĐ)
701. Miệng của người công chính đem lại khôn ngoan, ChCn 10:31 (BDM)
702. Đức Chúa Trời đã bày tỏ những điều nầy cho chúng ta qua Thánh Linh. Vì Thánh Linh thấu suốt mọi sự, ngay cả những sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. ICo1Cr 2:10 (HĐBTT)
703. Ai tin Ngài sẽ không bao giờ thất vọng. IPhi 1Pr 2:6 (BHĐ)