BẾT-SAN SÔI ÐỘNG

Viếng Thăm Đất Thánh với Ms Hồ Xuân Phước    Bết-san (Beit She’an) là địa danh của những thời chiến sôi động trên Ðất Thánh....

ÔSÊ – NHÀ TIÊN TRI CỦA TÌNH YÊU

Việc học sách Amốt đã cho bạn một nền tảng tốt để hiểu được sứ điệp của sách Ôsê. Amốt và Ôsê là những...

KHẢI TƯỢNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO (Phần 4 – Phần 5)

PHẦN 4: KHẢI TƯỢNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRÊN CÁC DÂN TỘC LỜI GIỚI THIỆU Có phải Đức Chúa Trời chỉ có vài mục đích tốt...

KHẢI TƯỢNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO (Phần 3)

PHẦN 3: LÀM SÁNG TỎ MỘT KHẢI TƯỢNG LỜI GIỚI THIỆU Trong bài học thứ hai, chúng ta đã thảo luận về những phẩm chất đặc...

KHẢI TƯỢNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO (Phần 2)

PHẦN 2: NHỮNG PHẨM CHẤT CỦA MỘT KHẢI TƯỢNG LỜI GIỚI THIỆU Những phẩm chất nào cần có trong cuộc sống của người lãnh đạo để...

KHẢI TƯỢNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO (Phần 1)

PHẦN 1: NẮM BẮT KHẢI TƯỢNG LỜI GIỚI THIỆU Trên khắp thế giới, tiếng than khóc của Hội Thánh là về một khải tượng rõ ràng,...

Amốt – Người Rao Giảng về sự Thánh Khiết

AMỐT - NGƯỜI RAO GIẢNG SỰ THÁNH KHIẾT Ngoài Ápđia, các tiên tri chúng ta đã học ở phần 1 đều có niên đại không...

BẢN CHẤT CỦA PHÚC ÂM

SỰ TRAO ĐỔI THIÊN THƯỢNGLỜI GIỚI THIỆU Tôi cho đây là một câu quan trọng nhất trong những câu Kinh Thánh trong Tân Ước. Tôi...

KHẢI TƯỢNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO (Phần 3)

PHẦN 3: LÀM SÁNG TỎ MỘT KHẢI TƯỢNG LỜI GIỚI THIỆU Trong bài học thứ hai, chúng ta đã thảo luận về những phẩm chất đặc...

ÂN-TỨ PHÂN-BIỆT CÁC THẦN

ÂN-TỨ PHÂN-BIỆT CÁC THẦNNgày nay, hầu hết trong các lãnh-vực, thật giả lẫn-lộn, khó nhận biết, khó phân-biệt. Giả tinh-vi đến như thật, để...

GIÊ-RI-CÔ – Thành phố cổ nhất thế giới

GIÊ-RI-CÔ, THÀNH PHỐ CỔ NHẤT THẾ GIỚI CHỨNG MINH SỰ THẬT KINH THÁNHGiê-ri-cô có lẽ là một danh từ quen thuộc không chỉ với...

Các Sách Tiểu Tiên Tri

Các Sách Tiểu Tiên Tri Tác giả: Thomas F.HarrisonGiới Thiệu Giáo Trình PHẦN MỘT: Đế Quốc Asyri Ban Đầu - Các Sách Tiên Tri Không Rõ...

Bình An Trong Thượng Đế

Ngay từ khi mới sanh ra bạn đã bắt đầu Công Cuộc Tìm Kiếm Lớn Lao. Có lẽ phải mất nhiều năm bạn mới...

50 Câu Chuyện Thánh Kinh

Distant Shores cho phep dang tai va pho bien nhung cau chuyen Kinh Thanh nay. Xin dung va pho bien cho nhieu nguoi duoc...

Người Phụ Nữ Của Đức Chúa Trời

PHẦN GIỚI THIỆUPhần 1 của quyển sách này rất quan trọng. Chúng ta cần phải giải quyết mối liên hệ của chúng ta với...

Các sách đại Tiên Tri (Sách Giê-rê-mi )

Tiên Tri Giê-rê-mi XXX. Phần giới thiệu Chức vụ của Giê-rê-mi bắt đầu sau khi Ê-sai qua đời 60 năm. Ông được gọi là “Tiên tri...

MỖI NGƯỜI THI HÀNH ĐẠI MẠNG LỊNH

Trước khi về trời Chúa Giê-su đã để lại cho chúng ta một mạng lịnh: Ma-thi-ơ 28:18-20. Hội Thánh trải các đời gọi đây là...

ÂN-TỨ KHUYÊN-BẢO

ÂN-TỨ KHUYÊN-BẢO Tiếng Việt hay, nói về học có hai động từ kép: học-hỏi và học-hành. Muốn học thấu đáo phải nêu ra nhiều nghi-vấn...

ÂN-TỨ

 Hội thánh trong thời cuối cùng gặp nhiều nỗi khó-khăn. Con cái Chúa “ưa-thích sự vui chơi hơn là yêu-mến Đức Chúa Trời” (II...

Bí Quyết An Khương & Thịnh Vượng

Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ...