“Một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong giấc chiêm bao, phán rằng: “Hỡi Giô-sép, con cháu Đa-vít, ngươi chớ ngại.” (Ma-thi-ơ 1:20)

Câu chuyện Giáng sinh chứa đựng cái nhìn thoáng qua bất ngờ vào cách chúa hướng dẫn những người tin tưởng vào Ngài. Khi Chúa sắp sửa lật ngược cuộc đời của Mary và Joseph, Chúa tiết lộ kế hoạch của Ngài về việc họ vào nhiều lần ở những thời điểm khác nhau và trong nhiều cách khác nhau.

Mary nhận được tin báo trước do thiên thần Gáp-ri-ên, rằng cô sẽ thụ thai Con của Đức Chúa Trời bởi quyền phép của Đức Chúa Thánh Linh (Luca 1:30-35).

Nhưng Giô-sép, hôn phu của nàng, có vẻ như không nhận được sự bày tỏ gì từ Đức Chúa Trời vào lúc đó. Sau đó, khi Giô-sép hay biết về việc mang thai của Mary và đang suy tính cách chấm dứt hôn ước của họ mà không công khai gây xấu hổ, nhục nhã cho nàng, “thì thiên sứ của Chúa mới đến với anh trong giấc mơ, phán rằng: ‘ Giô-sép, con cháu Đa-vít, đừng ngại lấy Mary làm vợ của ngươi, vì Con mà nàng chịu thai là bởi Chúa Thánh Linh’ ” ( Ma-thi-ơ 1:20).

Đó là sự bí ẩn, mầu nhiệm hướng dẫn của Chúa. Mary được báo cho biết trước và Giô-sép phải đấu tranh chống lại những gì có vẻ như là một cú đấm ô nhục, hoặc chắc có lẽ là đòn chí mạng. Nhưng dù cho bất kỳ lúc nào, khi Đức Chúa Trời phán với họ, cả Ma-ry và Giô-sép đều tuân theo một cách trung thành.

Chúng ta không thể dự đoán, biết trước hết tất cả những gì Chúa muốn chúng ta làm, cũng chẳng biết Chúa sẽ điều khiển dẫn dắt cuộc đời của chúng ta ra sao, nhưng chúng ta có thể tin chắc là Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta. Và, như Mary và Giô-sép, chúng ta phải sẵn sàng làm theo sự hướng dẫn của Ngài. – David C. McCasland

Chúa giữ tương lai trong bàn tay Ngài
Với Ân điển đủ cho ngày lại qua ngày,
Thông qua tốt hay xấu Ngài nhẹ nhàng dẫn dắt,
Nếu chúng ta để cho Chúa làm theo ý của Ngài. – Rohrs
Bạn không cần biết bạn đang đi đâu nếu bạn để cho Chúa làm lãnh đạo.

Cầu nguyện:
Kính lạy Cha, chúng con học được trong Kinh Thánh, về những người của những thế hệ khác nhau cách đây đã lâu đời mà họ sống chính trực, ngay thẳng và sống mộ đạo, sùng kính. Họ đã sáng suốt phân biệt điều lành lẫn điều ác và khôn ngoan trong quyết định giúp họ khi phải lựa chọn khó khăn, như là Ê-tiên hoặc Giô-sép. Một vài sự lựa chọn dẫn đến phúc lành rõ ràng, nhưng lựa chọn khác mang lại hy sinh lớn, ngược đãi, hoặc thậm chí tử vong. Chúng con cũng đọc được có những người tự hào và ngu ngốc, chỉ nghĩ về chính mình, như là Sam-son hoặc Đê-mê-triu người thợ bạc. Họ là lời cảnh báo cho chúng con. Chúng con muốn làm theo gương những người được khen vì đức tin của họ, với các lời hứa ban thưởng cho cuộc sống đời đời chờ đợi họ ở bên kia. Xin giúp chúng con khi chúng con đang trong cuộc hành trình theo kiểu mẫu từ những thế hệ đã qua trung thành bước đi trong đường lối của Cha. Xin giúp chúng con đánh giá cao, hiểu rõ giá trị và kết thân với những người lớn tuổi hơn so với chúng con, những người đã cho chúng con ví dụ về sự khôn ngoan, thông thái, trưởng thành, chín chắn, và kiên nhẫn, bền lòng theo Chúa. Trong Danh Chúa Jêsus Christ chúng con cầu xin. Amen.

——————————————

“An angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, “Joseph, son of David, do not be afraid.” —Matthew 1:20

The Christmas story contains a surprising glimpse into the way God guides those who trust in Him. When the Lord was about to turn the lives of Mary and Joseph upside down, He revealed His plans to them at different times and in different ways.

Mary received advance notice from the angel Gabriel that she would conceive the Son of God by the power of the Holy Spirit (Luke 1:30-35).
But Joseph, her fiancé, seems to have received no word from God at that time. Later, when he learned of Mary’s pregnancy and pondered how to end their engagement without publicly disgracing her, “an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, ‘Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit”’ (Matthew 1:20).

Such is the mystery of God’s guidance. Mary was told beforehand and Joseph had to struggle with what must have seemed a crushing blow. But no matter when God’s word came to them, Mary and Joseph both faithfully obeyed.

We cannot predict all of what the Lord wants us to do nor how He will direct our lives, but we can be confident that He will guide us. And, like Mary and Joseph, we must be ready to follow His leading.
— David C. McCasland

God holds the future in His hands
With grace sufficient day by day,
Through good or ill He gently leads,
If we but let Him have His way. —Rohrs
You don’t need to know where you’re going if you let God do the leading.

Prayer:
Father, we read of those in the Bible from generations long ago who lived upright and godly lives. They were discerning and wise in making decisions which helped them make difficult choices, such as Stephen or Joseph. Some of their choices brought about visible blessings but other choices brought forth great sacrifice, persecution, or even death. We also read of those who were proud and foolish, thinking only of themselves, such as Samson or Demetrius the Silversmith. They serve as warnings to us. We want to follow those commended for their faith whose promise of eternal reward awaited them on the other side. Help us as we journey here below to model those from generations past who have been faithful to walk in Your ways. Help us to also appreciate and surround ourselves with people older than us, who set for us an example of wisdom, maturity, and perseverance. In Jesus’ name we pray. Amen.

Mục sư Nguyễn Văn Trung sưu tầm & biên soạn

 

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com