Kinh Thánh hằng Ngày: 2010-05-28
Nguy Hiểm
Kinh Thánh: Ê-xơ-tê 7:10

Câu Gốc: Châm-ngôn 11:3


Sự thanh liêm của người ngay thẳng sẽ hướng dẫn họ, nhưng sự gian tà của kẻ không trung thành sẽ tiêu diệt chúng.(Châm-ngôn 11:3)

Haman đã có thế lực, sức mạnh rất lớn như kẻ khổng lồ trong vương quốc của Asuêru, nhưng ông còn muốn có hơn nữa. Khi Mạc-đô-chê người Do thái đã không cúi chào trước sự kiêu ngạo của ông, Haman đã không thỏa lòng với sự trả đũa mà thôi. Thậm chí ông còn muốn tiêu diệt toàn bộ tất cả dân Do Thái tại Ba-tư. Nhưng lòng thèm khát, ham muốn, thích trả thù của ông đã bắt ông phải trả giá bằng sinh mạng cuộc đời của chính ông. (Ê-xơ-tê 7:10).

Cũng vậy, ngày hôm nay chúng ta có thể tự tiêu diệt mình vì cớ sự kiêu ngạo, hãnh tiếng, ích kỷ, tham lam, dục vọng, hoặc thèm khát phục thù.

Theo Daniel Schaeffer trong sách của ông ” Dancing with a Shadow”, người Eskimos đã vạch ra một cách để giết loài sói. Họ chôn phần cán của lưỡi dao xuống băng đá. Sau đó họ đặt một miếng thịt tươi sống trên lưỡi và để cho nó đông cứng lại. Loài sói sẽ đánh hơi ngửi thấy mùi máu từ xa và đến để ngấu nghiến ăn miếng thịt. Khi chúng liếm thịt đã bị đông cứng, chúng tự nổi điên lên. Chẳng bao lâu, chúng cắt lưỡi của chúng trên lưỡi dao sắc bén và bắt đầu làm cho dịu cơn đói bằng chính máu của chúng. Chúng cứ liếm cho đến khi máu chảy dần đến chết.

Những điều mong muốn của Đức Chúa Trời nơi chúng ta không khó để phân biệt. Ngài muốn ban phước cho chúng ta với sự cứu rỗi. Món quà không thể tin nổi của Con độc sanh của Ngài là một lời chứng mạnh mẽ về sự thật này. Nhưng sự cứu rỗi khỏi tội lỗi và khỏi sự chết không là một việc Ngài muốn xảy ra trong đời của chúng ta chỉ một lần. Ngài muốn cuộc sống của chúng ta hàng ngày phản ánh sự cứu rỗi của Ngài và chia sẻ nó với những người khác. Khi chúng ta hành động công bình hợp lý, theo đuổi lòng khoan dung trong mọi quan hệ của chúng ta, và tôn vinh danh Ngài bằng sự thờ phụng của chúng ta từ tấm lòng khiêm nhường, đó là chúng ta đang đáp ứng lại sự cứu rỗi của Chúa như Ngài mong muốn. (Mi-chê 6:8)

Khi chúng ta không nhận ra sự nguy hiểm của tội lỗi và tự cho phép mình bị ám ảnh bởi các ác tưởng, chúng ta có nguy cơ tự huỷ diệt chính mình giống như Haman. Để tránh kết cuộc đó, chúng ta hàng ngày mở lòng mình và sống trong sự tra xét của Đức Chúa Trời, và cầu xin Chúa tha thứ cho chúng ta những tội Ngài đã chỉ ra. – David C. Egner

Bê tha, tự buông thả dẫn đến tự huỷ diệt.

Cầu nguyện:

Kính lạy Cha toàn năng và giàu lòng trắc ẩn, khi con nắm lấy năm mới này, xin Cha giúp mắt con thấy những gì lòng Cha thấy. Dạy con ghét tội lỗi và nhân từ đối với tất cả những ai cần lòng khoan dung. Dạy con biết sự thật và hành động công bình, trong khi ghét việc đối xử tồi tệ, ngược đãi và khai thác, bóc lột. Nhờ Thánh Linh của Cha, khuấy động con ngẫm nghĩ về khoảng cách lớn giữa sự oai nghiêm thánh khiết thiêng liêng của Cha và tính cách không phù hợp của con. Làm cho con hoàn toàn trở nên con của Cha, con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.

———————————————

Esther 3:1-7; 7:1-10

The integrity of the upright will guide them, but the perversity of the unfaithful will destroy them. –Proverbs 11:3

Haman had enormous power in Ahasuerus’ kingdom, but he wanted more. When Mordecai the Jew would not bow to his arrogance, Haman was not content just to get even. He wanted to destroy all the Jews in Persia. But his lust for revenge cost him his own life (Est. 7:10).

So too, we today can self-destruct on our own pride, selfishness, greed, lust, or thirst for revenge.

According to Daniel Schaeffer in his book Dancing With A Shadow, the Eskimos devised a way of killing wolves. They planted a knife in the ice with the handle buried. Then they put chunks of fresh meat on the blade and let it freeze. The wolves would smell the blood from afar and come to devour it. As they licked the frozen meat, they worked themselves into a frenzy. Soon they cut their tongues on the razor-sharp blade and began feeding their hunger with their own blood. They would lick until they slowly bled to death.

God’s desires for us are not hard to discern. He wants to bless us with salvation. The incredible gift of his Son is powerful testimony to this truth. But salvation from sin and death is not something he wants to happen in our lives just once. He wants our lives to daily reflect his salvation and to share it with others. When we act justly, pursue mercy in our relationships, and honor him with our worship from a humble heart, then we are responding to his salvation as he desires. (Micah 6:8)

When we fail to recognize the danger of sin and allow ourselves to become obsessed with it, we are in danger of self-destruction–as was Haman. To avoid that end, let’s daily open our hearts and lives to God’s examination, and ask Him to forgive us for the sin He exposes. — David C. Egner

Self-indulgence leads to self-destruction.

Prayer:

Almighty and compassionate Father, as I embrace this New Year, help my eyes see what your heart sees. Teach me to hate sin and to be merciful to all who need mercy. Teach me to know truth and act fairly, while hating abuse and exploitation. Through your Spirit, stir me to reflect on the great distance between your holy majesty and my inconsistent character. Make me wholly your child, I pray, in Jesus name. Amen.

Mục sư Nguyễn Văn Trung sưu tầm & biên soạn