Vào dịp đầu năm, chúng ta thường nhận được 7 lời chúc tốt lành này.

I wish you Health…

So you may enjoy each day in comfort.
Chúc anh sức khỏe dồi dào
Để anh vui hưởng tiêu dao tháng ngày.

I wish you the Love of friends and family…
And Peace within your heart.
Chúc anh tình bạn, gia đình
Và mong anh được an bình trong tâm.

I wish you the Beauty of nature…
That you may enjoy the work of God.
Chúc bao cảnh vật đẹp xinh,
Giúp anh thưởng ngoạn công trình thượng thiên.

I wish you Wisdom to choose priorities…
For those things that really matter in life.
Chúc anh khôn sáng chọn riêng,
Những gì quan trọng ưu tiên trên đời.

I wish you Generosity so you may share…
All good things that come to you.
Chúc anh rộng rãi sẻ san,
Những gì tốt đẹp đầy tràn nhà anh.

I wish you Happiness and Joy…
And Blessings for the New Year.
Chúc anh hạnh phúc, vui tươi,
Suốt năm ơn phước không rời nhà anh.

I wish you the best of everything…
That you so well deserve.
Chúc anh điều tốt nhất đời,
Vì anh đáng được ơn Trời riêng ban.

Anonymous

Châu Sa dịch