“Môi-se nói rằng: Lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy như vầy: Hãy đổ đầy một ô-me ma-na, đặng lưu truyền trải các đời, hầu cho thiên hạ thấy thứ bánh Ta đã cho các ngươi ăn nơi đồng vắng khi Ta rút các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô” (câu 32).

Câu hỏi suy ngẫm: Ma-na là gì và được mô tả thế nào? Việc lưu truyền một ô-me ma-na qua các thế hệ có ý nghĩa gì đối với dân Chúa và các dân trên đất? Phân đoạn Kinh Thánh này có liên hệ gì với cuộc sống của bạn ngày nay?

Trong tiếng Hê-bơ-rơ, “Ma-na” nghĩa là “Vật chi vậy?” Ma-na được mô tả giống như hột ngò, màu trắng, mùi như bánh ngọt pha mật ong (câu 31). Tính chất của ma-na rất đặc biệt. Ma-na chỉ tồn tại trong vòng một ngày (các ngày thứ nhất đến ngày thứ năm), hoặc hai ngày (thứ sáu và thứ bảy), hay từ đời này sang đời kia, tùy theo sự cho phép của Đức Chúa Trời (câu 32). Chúa là Đấng quy định thời gian tồn tại của ma-na theo ý muốn và mục đích của Ngài. Ông Gióp đã kinh nghiệm rằng: “Trong tay Ngài cầm hồn của mọi vật sống, và hơi thở của cả loài người” (Gióp 12:10).

Ông Môi-se và ông A-rôn đã vâng lời Chúa đổ đầy một ô-me ma-na đặng lưu truyền qua các thế hệ, hầu cho hậu thế thấy thứ bánh Chúa đã cho tuyển dân ăn trong đồng vắng (câu 32–34). Một ô-me ma-na là khẩu phần lương thực của một người Ít-ra-ên trong một ngày. Chúa chỉ ban vật thực hằng ngày cho tuyển dân, và Ngài đã thành tín nuôi cả dân tộc Ít-ra-ên suốt bốn mươi năm (câu 35). Chúa muốn câu chuyện lịch sử của tuyển dân mãi sống động và lưu truyền qua các thế hệ. Bánh ma-na sẽ là chứng cứ nói lên sự thành tín của Chúa đã chu cấp vật thực hằng ngày cho tuyển dân.

Có thể con dân của Chúa ngày nay không có nhiều của cải để dành nhưng Chúa thành tín nhất định sẽ ban đủ vật thực hằng ngày cho mỗi chúng ta. Chúa Giê-xu cũng dạy các môn đệ cầu nguyện: “Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày” (Ma-thi-ơ 6:11). Vua Đa-vít trải nghiệm sự chu cấp của Chúa, ông viết: “Trước tôi trẻ, rày đã già, Nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày” (Thi Thiên 37:25).

Trong chúng ta có ai đang lo lắng rằng ngày mai mình sẽ ăn gì, mặc gì chăng? Có ai còn chần chờ khi Chúa kêu gọi dấn thân vào một sứ mệnh vì lý do tài chánh? Chúa đã ban ma-na nuôi dân Chúa ngày xưa suốt bốn mươi năm, Đấng Thành Tín cũng sẽ cung ứng nhu cầu cần thiết cho chúng ta khi chúng ta bằng lòng bước đi bởi đức tin và trông cậy nơi Ngài. Hãy nhớ bài học trong quá khứ để khích lệ chúng ta vững lòng bước đi với Chúa.

Bạn có câu chuyện hay biểu tượng nào để lại cho con cháu, hầu cho dòng dõi mai sau của bạn cứ tiếp tục ca ngợi sự thành tín và đức nhân từ của Chúa không?

Lạy Chúa! Cảm tạ Ngài về sự thành tín, tiếp trợ mọi nhu cầu đúng lúc cho con và gia đình! Nguyện xin suốt đời con và dòng dõi của con cứ tiếp tục viết thêm chứng cứ yêu thương và ca ngợi sự quan phòng của Chúa đến mãi mãi.

∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: A-mốt 2.

Văn Phẩm Nguồn Sống: https://www.vpns.org/dang-hien