Xin Quý thính giả phổ biến chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống trên sóng ngắn radio tại Việt Nam cho những thân tín hữu không có điều kiện truy cập Internet theo thời khóa biểu như sau.

  • Tiếng Việt Tối từ 18:00 đến 19:00 giờ trên sóng ngắn 31m, tần số 9.855 kHz
  • Các Tiếng Sắc Tộc Tối từ 19:00 đến 20:30 giờ trên sóng ngắn 31m, tần số 9.920 kHz
INTERNET RADIO
Giờ California
Chương Trình
00:00Sống Theo Đúng Mục Đích Truyện Tích Thánh Kinh Câu Chuyện Gia Đình
12:00Phát Thanh Tin Lành Hôn Nhân (Câu Chuyện Gia Đình) Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm
01:00, 13:00Sống Với Thánh Kinh Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm Giảng Luận Thánh Kinh
02:00, 14:00Phát Thanh Nguồn Sống
03:00, 15:00Chúa Nhật: Tình Yêu Không Biên Giới Thứ Hai: Hội Thánh Tin Lành Orange Thứ Ba: San Diego Vietnamese Church Thứ Tư: Word Alive Family Church Thứ Năm: Tiếng Nói Phúc Âm Việt Nam Thứ Sáu: Westminster Vietnamese Baptist Church Thứ Bảy: Hội Thánh Tin Lành Orange
04:00, 16:00Sống Với Thánh Kinh
05:00, 17:00Giảng Luận Thánh Kinh Đọc Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng
06:00-11:00 18:00-23:00Nhạc