• Chương Trình Phát Thanh Nguồn Sống
  • Oneway Radio
  • Chương Trình Truyền Hình Tình Yêu Không Biên Giới

 

  • Chương Trình Phát Thanh Nguồn Sống

Website:  dainguonsong.com

Xin Quý thính giả phổ biến chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống trên sóng ngắn radio tại Việt Nam cho những thân tín hữu không có điều kiện truy cập Internet theo thời khóa biểu như sau.

  • Tiếng Việt Tối từ 18:00 đến 19:00 giờ trên sóng ngắn 31m, tần số 9.855 kHz
  • Các Tiếng Sắc Tộc Tối từ 19:00 đến 20:30 giờ trên sóng ngắn 31m, tần số 9.920 kHz
 
        . Tình Yêu Không Biên Giới – www.tinhyeukhongbiengioi.org

       

        . ONEWAY RADIO – http://oneway.vn/

         . VĂN HÓA & NIỀM TIN – http://www.songdaoonline.com/

 

INTERNET RADIO

Giờ California
Chương Trình
00:00Sống Theo Đúng Mục Đích Truyện Tích Thánh Kinh Câu Chuyện Gia Đình
12:00Phát Thanh Tin Lành Hôn Nhân (Câu Chuyện Gia Đình) Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm
01:00, 13:00Sống Với Thánh Kinh Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm Giảng Luận Thánh Kinh
02:00, 14:00Phát Thanh Nguồn Sống
03:00, 15:00Chúa Nhật: Tình Yêu Không Biên Giới Thứ Hai: Hội Thánh Tin Lành Orange Thứ Ba: San Diego Vietnamese Church Thứ Tư: Word Alive Family Church Thứ Năm: Tiếng Nói Phúc Âm Việt Nam Thứ Sáu: Westminster Vietnamese Baptist Church Thứ Bảy: Hội Thánh Tin Lành Orange
04:00, 16:00Sống Với Thánh Kinh
05:00, 17:00Giảng Luận Thánh Kinh Đọc Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng
06:00-11:00 18:00-23:00Nhạc

 

TV GUIDE

Giờ CaliforniaChương TrìnhĐài Truyền Hình
Mon10:00TYKBGLittle Saigon TV (44.4)
Wed6:00TYKBGLittle Saigon TV (44.4)
Thu5:00TYKBGLittle Saigon TV (44.4)
Fri15:00TYKBGCable Public TV, Ch. 6 (Orange County, CA)
18:00VBC, Houston, TX VBCweb.org
21:00TYKBGCable Public TV, Ch. 6 (Orange County, CA)
Sat8:00TYKBGLittle Saigon TV (44.4)
16:00HTTL OrangeVBS-TV (57.6)
Sun5:00TYKBGVHNTV, DIRECTTV Ch. 2073
7:00TYKBGLittle Saigon TV (44.4)
7:00VBC, Houston, TXVBCweb.org
9:00TYKBGCable Public TV, Ch. 3 (Garden Grove, CA)
10:00HTTL OrangeLittle Saigon TV (44.4)
12:15HTTL Thanh LễVietChristian Live TV
17:30TYKBGCable Public TV, Ch. 3 (Garden Grove, CA)
19:30HTTL Thanh LễVietChristian Live TV

 

         .  Tin Lanh Bay Area – tinlanhbayarea.org

 

         .  LEADING THE WAY DUAL LANGUAGE RADIO

           Website:  www.oneplace.com