PHẦN 3: LÀM SÁNG TỎ MỘT KHẢI TƯỢNG

LỜI GIỚI THIỆU

Trong bài học thứ hai, chúng ta đã thảo luận về những phẩm chất đặc trưng của một khải tượng. Nghiên cứu cuộc đời của Giô-suê chúng ta đã đưa ra được bảy nét đặc trưng. Và qua sách Giô suê, năm đoạn đầu đề cập đến sự chuyển tiếp từ một người phụ tá cho Môi-se trở thành một nhà lãnh đạo đóng vai trò chủ chốt, dẫn dắt dân sự của Đức Chúa Trời.

Trong bài học này cũng vậy, từ việc nghiên cứu đời sống của Giô-suê chúng ta lại rút ra được thêm 3 nét đặc trưng còn lại cuối cùng của một mgười có khải tượng và học biết chúng liên quan đến chúng ta như thế nào. Khi đọc đến đoạn 5 sách Giô-suê, có 3 biến cố quan trọng được ghi lại nhưng điều đáng nói ở đây là chúng đã tác động hết sức mạnh mẽ và sâu rộng đến đời sống của những người lãnh đạo như chúng ta ngày hôm nay.

DÀN Ý BÀI HỌC (tiếp theo bài 2)

Dấu hiệu của Giao Ước với Đức Chúa Trời.

VIII. NGƯỜI CÓ KHẢI TƯỢNG ĐƯỢC ĐÁNH DẤU BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI MÀ CHÚNG TA KHÔNG THỂ NÀO PHỦ NHẬN ĐƯỢC (Gios Gs 5:9).

Trước khi đại diện cho Đức Chúa Trời trong trận chiến, chúng ta phải mang theo trong mình dấu hiệu của giao ước Ngài.

Phép cắt bì là cắt bỏ phần da thịt không cần thiết và nó là một cuộc phẫu thuật nơi bộ phận có tính sáng tạo của cơ thể.

Tương tự như vậy, chúng ta phải để cho Đức Thánh Linh thực hiện một cuộc phẫu thuật trên đời sống của chúng ta. Đức Thánh Linh sẽ loại bỏ tất cả mọi tánh xác thịt và tất cả các công việc của xác thịt. Chúng ta phải để cho Ngài cất mọi điều nhơ nhớp ra khỏi đời sống chúng ta.

Chúng ta phải đầu phục để Đức Thánh Linh để Ngài ghi một dấu ấn của Ngài lên trên những khả năng hoạt động sáng tạo mà chính Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta.

IX. NGƯỜI CÓ KHẢI TƯỢNG HỢP TÁC VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI TRONG VIỆC THU THẬP SỰ TIẾP TRỢ (Gios Gs 5:12)

Có sự thay đổi trong cách tiếp trợ đến cho con dân của Đức Chúa Trời.

Chúng ta đang ở trong thời điểm mà Đức Chúa Trời đang thay đổi cách tiếp trợ dành con dân sự Ngài.

Khi bạn vượt qua sông “Giô đanh” chỉ riêng bạn, hãy mong đợi một sự thay đổi trong cách tiếp trợ đến với bạn.

Phương cách làm việc cũ kỹ có lẽ không còn hoạt động được nữa trong thời đại ngày nay.

Nhưng thay vào đó, sự tiếp trợ đủ cho tất cả mọi người. Bông trái của Ca-na-an đang được đặt trước mặt bạn.

Sự tiếp trợ của Ca-na-an không chỉ cung cấp riêng cho nhu cầu của chúng ta, nhưng trong nó chúng ta còn tìm thấy mầm mống của sự tiếp trợ cho những người khác nữa.

Đức Chúa Trời muốn chúc phước dư dật trên bạn không chỉ để thỏa mãn những nhu cầu của bạn thôi đâu, nhưng Ngài muốn bạn sẽ là nguồn phước cho nhiều người khác.

Chúng ta, những con dân của Chúa đem phước hạnh đến cho các dân tộc, các dân tộc bằng cách đem Phúc âm của Chúa đến cho họ.

Để thực hiện được điều này, nó đòi hỏi chúng ta phải phối hợp với Đức Chúa Trời và đi đằng sau đường đi nước bước của kẻ thù vì chính nơi đó sự tiếp trợ hiện diện.

X. MỘT NGƯỜI CÓ KHẢI TUỢNG THẬT CÓ SỰ GẶP GỠ VỚI CHÚA JÊSUS LÀM THAY ĐỔI CẢ CUỘC ĐỜI NGƯỜI ĐÓ (5:14)

Giô-suê đã gặp gỡ với tướng đạo binh của Đức Chúa Trời.

Chỉ sau khi được gặp gỡ một tươi mới với Đức Chúa Trời bấy giờ chúng ta mới đủ tư cách và phẩm chất để ra đi làm công việc của Ngài.

Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tiến đến bài ba. Đây là điểm mấu chốt của loạt bài này.

LÀM SÁNG TỎ MỘT KHẢI TƯỢNG

Theo cách định nghĩa của George Barna, khải tượng là:

“Khải tượng cho chức vụ là một cảnh tượng nhìn thấy trong tâm trí rất rõ ràng về những điều sẽ xảy ra trong tương lai được Đức Chúa Trời ban cho các tôi tớ được lựa chọn của Ngài và nó có nền tảng đặt trên sự hiểu biết chính xác về Đức Chúa Trời về bản thân và về những hoàn cảnh.”

Nhưng để cho một khải tượng trở nên hiện thực và có thật, thì có nhiều khía cạnh chúng ta phải xem xét.

Chúng ta hãy cùng nhau xem xét qua mười bước để làm sáng tỏ một khải tượng.

XI. MƯỜI BƯỚC LÀM SÁNG TỎ KHẢI TƯỢNG

Hãy biết rõ ân tứ của bạn

Biết rõ những ân tứ thuộc linh mà Đức Thánh Linh đã ban cho bạn (ICo1Cr 12:11).

Hãy nghiên cứu về những sự ban cho của Đức Thánh Linh trong các đoạn Kinh Thánh sau:

Ê-phê-sô đoạn 4

Rô-ma đoạn 12

I Cô-rinh-tô đoạn 12

Hãy chuyên tâm cầu nguyện tìm kiếm sự hướng dẫn từ Đức Chúa Trời về những sự ban cho mà Đức Thánh Linh dành cho bạn.

Tất cả những ân tứ bạn có là để trang bị cho bạn sẵng sàng phục vụ tha nhân và phục vụ cho những mục đích của Đức Chúa Trời.

Nên biết rằng bạn sẽ được phát huy hết khả năng một cách vượt trội khi bạn thi hành chức vụ trong lãnh vực của những ân tứ mà Đức Thánh Linh đã ban cho bạn.

Hãy tin cậy nơi ân tứ của bạn (tra cứu ChCn 18:16)

Khi bạn đã nhận diện ra ân tứ của Đức Chúa Trời trong đời sống bạn, tôi khuyên bạn nên thoải mái mà vận dụng những ân tứ đó.

Hãy khám phá ân huệ và ân điển của Đức Chúa Trời trong đời sống bạn và ở yên trong địa hạt đó.

Hãy phát triển ân tứ của bạn (IITi 2Tm 2:15)

Phát họa một bản kế hoạch cá nhân và qua nó làm tăng trưởng và phát triển ân tứ và đời sống bạn.

Hãy nhận lấy khải tượng từ nơi Đức Chúa Trời cho chức vụ của bạn (CoCl 4:17).

Aubrey Malphurs cho chúng ta biết những đặc tính của một khải tượng lành mạnh:

Nó hết sức rõ ràng, không hề có sự mơ hồ (xem HaKb 2:2)

Viết khải tượng ra.

Làm rõ nó.

Đọc khải tượng lên.

Sau đó bạn có thể chạy theo với khải tượng.

Khải tượng (đòi hỏi nhiều nhận ở người được nó) có tính thách thức

Nó sẽ khuấy động người lãnh đạo như bạn.

Nó cũng sẽ khuấy động con cái của Đức Chúa Trời.

Nó thuộc về tâm trí

Khi bạn truyền đạt khải tượng cho những người khác, họ cũng có thể thấy những gì bạn chia sẻ.

Khải tượng bày tỏ những điều trong tương lai.

Khải tượng là hoàn toàn có thể.

Nó chắc chắn xảy ra.

Hãy cố gắng bươn tới những điều thật lớn lao để chỉ một mình Đức Chúa Trời nhận sự vinh hiển (Eph Ep 3:20-21).

Cố gắng làm những việc vĩ đại cho Đức Chúa Trời.

“ Hãy mong đợi những điều vĩ đại đến từ Đức Chúa Trời” – lời của William Carey.

Như Giáo sư Bill Bright đã từng có một khải tượng về Campus Cruasde for Christ.

Xin ghi nhớ rằng, bạn có thể làm bất cứ điều gì Đức ChúaTrời kêu gọi bạn làm (xem Phi Pl 4:19)

Phát triển một kế hoạch cho đời sống cầu nguyện của bạn (xem LuLc 18:1).

Có 3 phương pháp cầu nguyện cần được áp dụng riêng tư vào đời sống cầu nguyện hằng ngày:

Lời cầu nguyện thân mật, riêng tư (Eph Ep 3:16-19).

Lời cầu nguyện đi lên từng bậc (Thi Tv 67:1-2).

Lời cầu nguyện có tầm ảnh hưởng (ISu1Sb 4:10).

Trong khi bạn quỳ gối cầu nguyện với Chúa, hãy phác thảo kế hoạch để làm trọn khải tượng .

Tiến sĩ Ralph Mahoney đề nghị những con đường dẫn đến sự thành công cho một người lãnh đạo.

Hiểu được khải tượng mà Chúa ban cho trong cuộc sống và chức vụ của bạn.

Vạch rõ mục đích sẽ đưa bạn đến với khải tượng.

Ưu tiên những mục đích của bạn ghi vào bản kế hoạch khả thi.

Với câu hỏi BẰNG CÁCH NÀO? Bạn hãy lên chương trình.

Với câu hỏi KHI NÀO? Bạn hãy lập thời khóa biểu.

Với câu hỏi NGƯỜI NÀO? Bạn có sự sắp xếp tổ chức nhân sự.

Với câu hỏi CHI PHÍ THÌ SAO? Bạn dự thảo trước ngân sách.

Sau đó hãy thực hiện kế hoạch của bạn.

Cuối cùng hãy ngồi lại đánh giá thành quả mà bạn đạt được.

Hãy buộc chặc khải tượng của bạn với khải tượng và kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho các dân tộc (Mat Mt 28:19).

Hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh (Eph Ep 5:18)

Không có điều gì mang giá trị đời đời lại xảy ra ngoài sự vận hành của Đức Thánh Linh trong cuộc đời bạn.

Hãy để cho Đức Thánh Linh rửa sạch mọi điều ô dơ, đổ đầy và điều khiển bạn.

Hudson Taylor có nói rằng: “Hãy đầu phục Đức Chúa Trời một cách hoàn toàn để Đức Thánh Linh không bị ngăn cản.”

THẢO LUẬN NHÓM

Hãy thảo luận những cách khác nhau mà Đức Chúa Trời đang sử dụng những con dân của Ngài trong thời đại ngày nay để truyền bá Phúc-âm ra cho mọi người.

Trong nhóm nhỏ của bạn, hãy thực hành ba lời cầu nguyện trước khi kết thúc bài học này.

Áp dụng một cách riêng tư ba loại cầu nguyện vào cuộc đời bạn và hãy thực hành chúng hằng ngày trong đời sống cầu nguyện của bạn.

TỰ NGHIÊN CỨU

Trong tập ghi chép, hãy thực hành “Những Con Đường Dẫn Đến Thành Công” trong khải tượng của Giáo sư Ralph Mahoney mà Đức Chúa Trời đã ban cho cuộc sống và chức vụ của bạn.

Unknown