PHẦN 4: KHẢI TƯỢNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRÊN CÁC DÂN TỘC

LỜI GIỚI THIỆU

Có phải Đức Chúa Trời chỉ có vài mục đích tốt đẹp cao trọng trên hết những gì Ngài đang làm cho các con cái Ngài không? Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta trở nên những con người có đức tin, quyền năng, thánh sạch và thịnh vượng nhằm mục đích gì? Có một sự thật hiển nhiên rằng Ngài mong muốn ban cho chúng ta tất cả những điều kể trên chỉ vì Ngài quá yêu chúng ta. Nhưng cũng có một số mục đích tại sao Đức Chúa Trời ban chúng ta đức tin, sự nên thánh và thịnh vượng.

Có bao giờ bạn tự hỏi mình rằng tại sao Chúa Jêsus kêu gọi và lập bạn không? (GiGa 15:16). Nên chú ý ở đây Chúa Jêsus không bảo rằng Ngài đã kêu gọi và lập chúng ta chỉ để cho chúng ta lên thiên đàng ở với Ngài, hoặc là chỉ để tận hưởng một cuộc sống phong phú, dư dật. Nên nhớ rằng ngay bây giờ tất cả những phước hạnh vừa nêu ra ở câu trước thuộc về chúng ta do mối liên hệ giữa Chúa và chúng ta được thiết lập kể từ khi chúng ta tiếp nhận Chúa vào đời sống của mình.

Nhưng tại sao Chúa Jêsus lại mang chúng ta vào vương quốc của Ngài? Ngài đã mang chúng ta vào vương quốc của Ngài là để chúng ta có thể sanh bông trái. Bông trái mà Chúa Jêsus đề cập ở đây không chỉ là bông trái của Đức Thánh Linh, nhưng là bông trái của một vụ thu hoạch dư dật, nhiều không xiết kể. Vụ thu hoạch này chính là gặt hái những linh hồn quý giá trên khắp thế giới này về cho Chúa.

Chúng ta cần phải nhướng mắt lên ra xa khỏi hàng rào thuộc linh của sự quá chú trọng đến mình, hài lòng với những gì mình đang có và đã làm được để nhìn vào một thế giới Chúa Giê-xu đã đổ huyết ra và đền tội cho mọi người.

Đây là một môn học để phát triển khải tượng của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng nên nhớ rằng cho dù khải tượng đó là gì đi chăng nữa, chúng ta phải liên kết chặt chẽ với kế hoạch vĩ đại của Đức Chúa Trời. Khải tượng Chúa ban cho chúng ta chính là một phần khải tượng của Đức Chúa Trời trải ra cho các dân tộc. Chúng ta phải dự phần kế hoạch toàn cầu của Đức Chúa Trời. Mục đích của kế hoạch này là làm cho tất cả các dân tộc, đều phủ phục dưới uy quyền chủ tể của Chúa Jêsus Christ.

Chúa Jêsus đã truyền lại cho chúng ta một đại mạng lệnh, đó chính là lệnh tiến quân mà Hội Thánh phải tuân theo. Đại mạng lệnh cũng là một công tác phải làm của Hội Thánh từ khi Chúa Jêsus thăng thiên về cùng Đức Chúa Trời cho đến khi Ngài quay trở lại trong sự vinh hiển.

Nhà truyền giáo vĩ đại ở Châu Phi, David Living Stone đã đưa ra lời nhận xét như thế này: “Đức Chúa Trời chỉ có một Con Trai độc nhất, và Con Trai đó là một nhà truyền giáo.” Niềm tin của một Cơ Đốc Nhân là niềm tin của một nhà truyền giáo. Từ viễn cảnh của thiên đàng, điều quan trọng nhất đang diễn ra trong thân thể của Đấng Christ ở khắp nơi trên thế giới, là quyền sở hữu quốc tế của Hội Thánh khắp thế giới về đại mạng lệnh của Chúa. Nó không chỉ là trách nhiệm của Hội Thánh ở Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ để Tin Lành hóa thế giới nhưng nó là quyền lợi và nghĩa vụ của tất cả tín đồ trong mọi dân tộc.

DÀN Ý BÀI HỌC

SaSt 12:1-3

I. ĐEM SỰ CHÚC PHƯỚC ĐẾN CHO CÁC DÂN TỘC QUA PHÚC ÂM

Trong sự kêu gọi của Chúa đối với Áp-ra-ham

Hình ảnh một đoàn người được cứu chuộc ở mọi lứa tuổi đứng trước ngai Chúa (xem KhKh 5:9, 7:9).

II. ĐẠI MẠNG LỆNH CỦA CHÚA JÊSUS:

Những dấu hiệu báo trước sự trở lại của Chúa Giê xu (xem Mat Mt 24:14).

Phúc âm được rao ra đến từng cộng đồng của người bộ tộc.

Có sự tranh chiến giữa các nhóm người sắc tộc trên khắp các dân tộc.

Sẽ có thêm nhiều nhóm người sắc tộc tin Chúa và được cứu rỗi.

“Khải tượng vĩ đại nhất mà một người lãnh đạo có thể có được là dự phần vào kế hoạch truyền giáo ra khắp thế gian của Đức Chúa Trời và bày tỏ cho nhóm biết cách nào để thực hiện và làm trọn kế hoạch đó.” – John Haggai

Lời hứa ban cho quyền phép để thi hành đại mạng lệnh của Chúa .

Mat Mt 28:18-20

Ta học được tính chất bao gồm trong mạng lệnh này là:

“ Hãy môn đệ hóa muôn dân …”

Mac Mc 16:15

Qua câu Kinh Thánh trên ta học được tính chất bao gồm trong mạng lệnh này là:

“ Giảng Tin Lành cho mọi tạo vật.”

Những dấu hiệu về chúng ta quyền năng siêu nhiên được ban cho chúng ta để thực hiện công việc được cặp theo.

LuLc 24:46-48

Chúa giao cho chúng ta những công việc siêu nhiên kèm theo những quyền phép siêu nhiên để chúng ta có thể hoàn thành công việc đó. (LuLc 24:49).

Nếu bạn chưa được đầy dẫy Đức Thánh Linh, đừng vội ra đi. Nhưng nếu sau khi bạn được đổ đầy Đức Thánh Linh, đừng chần chừ do dự ra đi.

GiGa 20:21

Sự phối hợp giữa sự phân công siêu nhiên và quyền phép siêu nhiên.

Cong Cv 1:8

Những quyền phép có uy lực chúng ta có thể dùng để hoàn thành đại mạng lệnh Chúa giao phó.

Quyền phép của Đức Thánh Linh (XaDr 4:6)

Quyền phép của Lời Chúa (Gie Gr 23:29)

Quyền phép của Phúc âm (RoRm 1:16)

Quyền phép trong danh Chúa Jêsus (Cong Cv 3:16)

Quyền phép của huyết của Chúa Jêsus (KhKh 12:11)

III. CÁ NHÂN HÓA KHẢI TƯỢNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Một khải tượng cho cá nhân :

Vai trò độc đáo nào Đức Chúa Trời ra lệnh cho tôi phải thi hành để góp phần hoàn thành đại mạng lệnh của Chúa?

Một khải tượng cho tập thể :

Vai trò duy nhất nào Đức Chúa Trời ra lệnh cho Hội Thánh của tôi phải thực hiện để góp phần hoàn thành đại mạng lệnh của Chúa?

Một khải tượng cho cả thế giới :

Vai trò duy nhất nào Đức Chúa Trời ra lệnh cho tôi phải thi hành trong việc hợp tác với toàn bộ các bộ phận trong thân thể Đấng Christ để góp phần hoàn thành đại mạng lệnh của Chúa Jêsus?

THẢO LUẬN NHÓM

Mục đích Chúa Jêsus đem chúng ta vào vương quốc của Ngài là để chúng ta sanh bông trái. Nêu ra những cách sanh bông trái khác nhau của chúng ta khi chúng ta là một Cơ Đốc Nhân.

Chia sẻ khải tượng bạn có được trong chức vụ với những người khác. Làm cách nào khải tượng cá nhân của bạn có liên hệ chặt chẽ với chương trình hoạch định của Đức Chúa Trời dành cho thế giới?

Có cách nào để bạn có thể làm một sự điều chỉnh cần thiết cho khải tượng chức vụ bạn để bạn có thể nằm trung tâm kế hoạch của Đức Chúa Trời?

Bằng ngay cách cụ thể nào mà một Cơ Đốc Nhân có thể đem những phước hạnh của Áp-ra-ham đến từng dân tộc trên thế giới?

TỰ NGHIÊN CỨU

Trong cuộc sống và chức vụ bạn có một khải tượng nào không?

Trong sự cầu nguyện hãy viết ra khải tượng mà Chúa đã ban cho trong đời sống và chức vụ bạn. Chia xẻ khải tượng này với người lãnh đạo của bạn.

PHẦN 5: GẶT HÁI KHẢI TƯỢNG

LỜI GIỚI THIỆU

Đức Chúa Trời đã hứa với Áp-ra-ham và hậu duệ của người rằng Ngài sẽ ban phước hạnh trên cuộc đời ông và hậu tự của người. Và nhiều người đã xem lời hứa này sự chúc phước hàng đầu của Đức Chúa Trời dành cho con cái của Ngài.

Nhưng cũng có những người đứng ở hàng sau cùng để trở thành người nhận sự chúc phước Đức Chúa Trời dành cho Áp-ra-ham. Chúng ta không những được chúc phước bởi vì chúng ta là hậu tự thuộc linh của Áp-ra-ham, nhưng Chúa chúc phước để chúng ta trở thành nguồn phước cho những người khác. Thật sự là chúng ta nên đem phước hạnh đến cho tất cả gia đình trên thế gian này. Điều này là một sự bày tỏ hết sức rõ ràng cho chúng ta về việc chinh phục thế giới này cho Chúa Giê xu.

Chúa Jêsus đã nhắc lại lời yêu cầu này cho con cái của Ngài trong đại mạng lệnh. Vua Đa-vít hiểu rất rõ rằng ông là dòng dõi thừa kế sự chúc phước của Đức Chúa Trời đã dành cho Áp-ra-ham. Vì thế, trong lời cầu nguyện của ông có nhắc lại giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với tổ tiên mình là Áp-ra-ham.

DÀN Ý BÀI HỌC

Thi Tv 67:1-2

I. VUA ĐAVÍT CẦU XIN SỰ CHÚC PHƯỚC TỪ ĐỨC CHÚA TRỜI

Quyền được hưởng sự chúc phước từ Đức Chúa Trời (67:1).

Vua Đa-vít là hậu tự của Áp-ra-ham.

Còn chúng ta, những Cơ Đốc Nhân là những hậu tự về thuộc linh của Áp-ra-ham.

Trách nhiệm của những người là hậu tự của Áp-ra-ham . (67:2).

Là đem phước hạnh của Áp-ra-ham đến từng gia đình trên đất này.

II. CUNG CẤP CHO KHẢI TƯỢNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Đức Chúa Trời ban cho bạn một khải tượng không đơn giản chỉ để phô bày những khả năng tiềm tàng của khải tượng đó trước mặt bạn và cũng vậy, cũng không phải để ngăn không cho bạn nhận được sự tiếp trợ, giúp đỡ để qua đó khải tượng trở nên hiện thực.

Nếu Đức Chúa Trời ban cho một khải tượng, Ngài cũng sẽ cung cấp những chiến lược rõ ràng và những Ngài cũng chu cấp những nguồn tài liệu để qua đó có thể thi hành khải tượng.

Nhưng để có được điều này, đòi hỏi bạn phải có sự nhạy cảm với Đức Thánh Linh.

Nếu chỉ biết những gì Chúa muốn chúng ta làm thôi thì chưa đủ, nhưng quan trọng hơn là chúng ta phải biết Chúa muốn bằng cách nào và khi nào chúng ta làm điều đó.

Nếu chúng ta muốn nhận được sự trợ giúp của Đức Chúa Trời trên khải tượng mà Ngài đã ban cho chúng ta, chúng ta phải có:

Trước nhất là khải tượng của Đức ChúaTrời.

Chiến lược của Ngài.

Thời khắc đã định của Ngài dành cho chúng ta.

Những chiến lược do Đức Chúa Trời đề ra để chu cấp cho khải tượng:

Chúng ta lần lượt đi qua 10 chiến lược để chu cấp cho khải tượng.

Trước khi bạn ra đi phục vụ, hãy tha thứ.

Thủ phạm im lặng đáng sợ bóp nghẹt dòng sự sống tuôn tràn của Thánh Linh Đức Chúa Trời chính là sự không tha thứ (Cong Cv 24:16; IGi1Ga 1:9).

Ngay ngày hôm nay hãy bắt đầu gieo trong đức tin, và trông đợi một vụ thu hoạch dồi dào (LuLc 6:38).

Trật tự của Đức Chúa Trời là: ban cho trước, và sau đó bạn sẽ được nhận những gì bạn đã cho.

Đức Chúa Trời luôn giữ một bản lưu trữ chính xác những gì chúng ta đã làm (GaGl 6:9).

Hãy đem tất cả khoản dâng một phần mười vào kho của Chúa (MaMl 3:10).

Hỡi các vị mục sư, quý vị có dâng phần mười không?

Hội Thánh bạn có dâng phần mười thu nhập của Hội Thánh cho việc truyền giáo không?

Phát huy thái độ biết ơn đối với Đức Chúa Trời (IICo 2Cr 9:7).

Biết nắm bắt những cơ hội mà Đức Chúa Trời ban cho bạn.

Sau khi cầu nguyện và nhận được lời khuyên sáng suốt, đừng lo sợ những rủi ro.

Hãy lắng nghe sự thúc giục của Đức Thánh Linh để ban cho (Mat Mt 10:8).

“Mỗi ngày hãy tìm một cách để dâng cho Đức Chúa Trời và ban cho một người”.

Hãy giúp đỡ người trong cảnh thiếu thốn, đặc biệt hãy làm việc này một cách kín đáo (ChCn 28:27).

Lập ra kế hoạch để trả hết mọi nợ nần của bạn (RoRm 13:8).

Hãy chia xẻ khải tượng của bạn một cách rõ ràng và đầy nhiệt huyết (HaKb 2:2).

“Người có khả năng lãnh đạo là người biết rõ cái gì phải làm tiếp theo; biết rõ tại sao nó quan trọng; và biết rõ cách đưa ra những phương pháp thích hợp để gánh vác những nhu cầu sắp đến” – Lời của Bob Biehl.

“Một người lãnh đạo nếu không hoàn toàn nhận thức rõ giá trị của đồng tiền sẽ phung phí nó một cách thiếu khôn ngoan và sớm muộn sẽ bị khổ sở trầm trọng vì những hành động ngu ngốc của anh ta, nợ nần sẽ như một cái mền ướt, nặng trịch chôn sống anh ta và bóp nghẹt anh ta.” – Lời của Costa Deir.

Những bài học rút ra từ câu chuyện về người đàn bà đang tuyệt vọng được chép trong IIVua 2V 4:1-7

Những nguyên tắc được trình bày dưới đây là cách để gây dựng khải tượng trong lòng bạn:

Đừng bao giờ khiếp sợ trước những hoàn cảnh khó khăn.

Hãy nói cụ thể với Chúa.

Tạo một bản liệt kê chính xác những tài sản mà bạn có.

Hãy sẵn sàng và mạnh mẽ với những điều nhỏ bé mà bạn đang có.

Hãy bắt đầu tuôn đổ cho kẻ khác với những gì bạn có.

Hãy trông đợi từ nơi Chúa một phép lạ.

Hãy nhận biết rằng có ra một phép lạ đang xảy ra trong nhà bạn.

Đức Chúa Trời đang hỏi bạn hai câu hỏi sau:

Bạn muốn Ngài làm điều gì cho bạn?

Bạn có điều gì trong căn nhà bạn?

THẢO LUẬN NHÓM

Những người tin Chúa ngày nay có quyền gì trong Chúa Giê-xu xưng nhận những phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã ban cho Áp-ra-ham?

Thảo luận thêm về những chiến lược cần có để chu cấp cho khải tượng mà Đức Chúa Trời đã ban cho bạn và trong số những chiến lược trên những cái nào bạn cần phải thực hành nhiều hơn nữa trong cuộc sống và chức vụ của bạn?

Bây giờ bạn có được điều gì để đầu tư vào khải tượng mà Đức Chúa Trời đã ban cho bạn?

TỰ NGHIÊN CỨU

Phát triển một kế hoạch hành động để gây quỹ, giúp hoàn thành khải tượng Đức Chúa Trời đã ban trong cuộc đời và chức vụ của bạn. Hãy chia xẻ kế hoạch này với người lãnh đạo của bạn.

Unknown