PHẦN 2: NHỮNG PHẨM CHẤT CỦA MỘT KHẢI TƯỢNG

LỜI GIỚI THIỆU

Những phẩm chất nào cần có trong cuộc sống của người lãnh đạo để Đức Chúa Trời giao phó cho một khải tượng? Vì khải tượng là một tài sản vô giá. Do đó, khi Đức Chúa Trời muốn ban cho người nào đó một khải tượng, Ngài phải vô cùng thận trọng.

Khải tượng có thể đến với chúng ta qua sự xác nhận của một câu trong Kinh Thánh, như khi lời logos của Đức Chúa Trời trở nên lời Rhema trong việc hướng dẫn đời sống chúng ta. Khải tượng có thể đến với chúng ta chỉ đơn giản qua những lời nói của những người cùng niềm tin. Nói cho cùng, dù Đức Chúa Trời muốn sử dụng bất cứ con đường nào để ban ra một khải tượng đến cho con cái Ngài, khải tượng đó về những điều trong tương lai sẽ là một điều rất quý giá. Và chính người cưu mang khải tượng phải được sự giám sát và dạy dỗ của Đức Thánh Linh để trở nên một người thích hợp mang lấy khải tượng do Chúa ban. Một người đã nhận xét thấy rằng một người được Đức Chúa Trời sử dụng họ một cách công khai thì người ấy phải được sự dạy dỗ và giám sát của Ngài một cách riêng tư. Đức Chúa Trời có những cách xử lý riêng tư để qua đó Ngài làm cho khải tượng thành tựu cho con cái Ngài.

Một trong những minh họa rõ nhất về người có khải tượng được Chúa dùng là Giô-suê. Ông là một gương mẫu tốt nhất cho việc làm cách nào để làm một cuộc chuyển tiếp từ một người phụ tá thành một người lãnh đạo giữ vai trò chủ chốt và hiệu quả. Ông đã từng ở dưới sự chỉ huấn của một thầy Môise. Khi chúng ta đọc vào phần đầu của sách Giô-suê, chúng ta thấy rằng ông được Chúa gọi vào một chức vụ lãnh đạo mà ông chưa từng biết qua. Ngày hôm nay, cũng theo một cách ấy, hầu hết trong mỗi dân tộc, Hội Thánh đang trong mùa chuyển tiếp. Trong vòng 5 năm tới, 80% danh phận những đầy tớ trong thế giới Cơ Đốc sẽ thay đổi. Như sự lãnh đạo của Môi-se, nhiều nhà lãnh đạo sau thế chiến thứ hai đang ra đi và họ sẽ được ở với Chúa. Tôi tin rằng Đức Thánh Linh đang dấy lên nhiều con người mới khải tượng trong thân thể của Đấng Christ.

Cách mà Đức Chúa Trời đối đãi với chúng ta ngày hôm nay sẽ giống như cách mà Ngài đã đối đãi với Giô-suê. Qua cuộc đời của Giô-suê, chúng ta rút ra được mười tiêu chuẩn cần có trong cuộc đời của người có khải tượng.

DÀN Ý BÀI HỌC

I. NGƯỜI CÓ KHẢI TƯỢNG CÓ MỘT CÁI NHÌN HƯỚNG VỀ PHÍA TRƯỚC.

Trong Gios Gs 1:2, Đức Chúa Trời phán với Giô-suê rằng: “Môi-se tôi tớ ta đã chết ”

Lời tuyên bố của Phao-lô về mục đích cuộc đời ông (Phi Pl 3:14).

Thế còn bạn, bạn hướng mục đích của đời bạn về đâu?

V quá khứ hay tương lai?

Tranh chiến vi s không tha th đi vi nhng li lm trong quá kh .

Cái giá phi tr cho s không tha th là bn đã hướng cuc đi bn vào quá kh ch không phải tương lai.

S không tha th giống như xiềng xích trói bn li không cho phép bn đột phá vào hưởng kho báu ca Đc Chúa Tri.

Sau đây là một s điu ngăn cn một người không được hiu qu trong chc v hu vic Chúa hiu qu:

S lm dng tin bc.

S lm dng tính dc.

S lm dng quyn hành.

Nhưng đc bit có mt k hy dit thm lng đáng s thứ tư có khả năng gt bỏ hàng trăm ngàn người lãnh đạo Cơ Đốc ra khi chc v hu việc Chúa đó là sự không tha th.

S không tha th nếu không được gii ta sm mun s dn đến s gin d.

S gin d nếu không được gii ta sẽ ăn sâu vào tấm lòng và tr nên s cay đng.

R cay đng s làm vn đc tâm hn nhiều người.

Tm lòng v tha là ngun khai phóng bn thừa hưởng gia tài mà Đức Chúa Tri dành cho bn.

Vậy sự tha thứ là gì ?

Những bước nào để thực hành sự tha thứ?

Trong bài giảng trên núi, Chúa Giê xu đã đưa ra một kế hoạch gồm bốn điểm sau:

Hãy yêu k thù ca bn

Chúc phước nhng k ra s bn.

Hãy làm lành cho k bóc lt bn

Hãy cu nguyn cho h.

Ch có bn mi có th t ném bn ra khi ý mun ca Đc Chúa Tri, không mt ai khác trên thế gian này có quyền làm điều đó. Ch có nhng phn ng ca bn đi vi nhng gì xy ra cho bn mi có th làm bn tổn thương mà thôi.

Sự khai phóng chính là sự giải phóng tâm linh.

Đức Thánh Linh chỉ phán có một từ dành cho tất cả các giáo phái và tất cả các dân tộc.

Từ ngữ đó chính là HÒA GIẢI (RECONCILIATION)

Sự tha thứ thật sẽ như thế nào ?

Điều đó giống như Giô sép tha thứ cho anh em của ông (SaSt 45:1-28)

Ông bảo vệ danh tiếng cho các anh em của ông. (45:1).

Ông không muốn có khoảng cách nào giữa ông và họ (Sáng-thế Ký 45:4;).

Ông không hề muốn các anh em của ông hối hận, buồn thảm vì những gì họ đã gây ra cho ông trước đó (45:5).

Ông đã nhận thấy cánh tay thần hựu của Đức Chúa Trời vùa giúp và sắp đặt mọi thứ qua tất cả những gì đã xảy ra (45:5).

II. NGƯỜI CÓ KHẢI TƯỢNG ÔM LẤY GIA TÀI KẾ TỰ CỦA MÌNH

“Cả cuộc đời Cơ Đốc chính là trở nên kinh nghiệm mọi điều Đức Chúa Trời hứa ban cho chúng ta trong gia tài kế thừa.”

Chắc chắn có một lãnh vực xức dầu nào đó mà Chúa chỉ dành riêng cho bạn mà thôi.

William Carey đã từng nói rằng: “Hãy cố gắng hết sức để làm những điều vĩ đại cho Đức Chúa Trời, và cũng hãy mong đợi những điều vĩ đại đến từ Đức Chúa Trời.”

III. NGƯỜI CÓ KHẢI TƯỢNG CÓ SỰ DẠN DĨ TRONG NHỮNG HOÀN CẢNH GẶP SỰ CHỐNG DỐI:

Đức Chúa Trời đã phán với Giô-suê rằng “Sẽ chẳng ai có thể đứng nổi trước mặt ngươi trong những ngày của cuộc đời ngươi ” (Gios Gs 1:5).

Tertullian đã có một câu rất hay như thế này: “Huyết của những người tử vì đạo là hột giống của Tin Lành”.

IV. NGƯỜI CÓ KHẢI TƯỢNG BIẾT CHẮC RẰNG ĐỨC CHÚA TRỜI ĐANG Ở VỚI MÌNH

“Ta sẽ ở cùng ngươi như Ta đã từng ở cùng với Môi-se. Ta sẽ chẳng bao giờ lìa ngươi, hay bỏ rơi đâu ” (Gios Gs 1:5b).

Cha chúng ta ở trên trời đã hứa với chúng ta rằng: “Ngài sẽ chẳng bao giờ lìa khỏi chúng ta, hay bỏ rơi chúng ta đâu .”

Đức Chúa Trời sẽ luôn luôn ở cùng với chúng ta trong mọi hoàn cảnh .

V. NGƯỜI CÓ KHẢI TƯỢNG CÓ LÒNG CAN ĐẢM ĐỂ LÃNH ĐẠO DÂN SỰ.

“Chỉ hãy vững lòng và dũng cảm ” (Gios Gs 1:7).

VI. NGƯỜI CÓ KHẢI TƯỢNG XEM LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU (1:8)

VII. NGƯỜI CÓ KHẢI TƯỢNG VƯỢT QUA SÔNG “GIÔ ĐANH” CÁCH CÁ NHÂN

Đức Chúa Trời luôn muốn nâng chúng ta lên để bước vào một cuộc đời đầy dẫy phép lạ .

Hãy để Đức Chúa Trời dẫn dắt vào phạm trù mới mẻ của một cuộc sống mới, và ởnơi đó những sự kiện xảy ra trong cuộc sống và chức vụ không có thể được giải thích bằng cách nào khác hơn là chính Ngài đã can thiệp vào .

Đức Chúa Trời luôn làm những điều kỳ lạ. Và Ngài mong muốn những điều kỳ lạ đó xảy ra trong cuộc đời bạn. Ngài muốn chính bạn là người Ngài lựa chọn để mang lấy điều khải tượng dành cho tương lai .

Ba tính chất còn lại của khải tượng sẽ được hoàn tất ở bài học tiếp theo sau .

THẢO LUẬN NHÓM

Thảo luận những cách khác nhau mà một người lãnh đạo có thể dùng để giải quyết những điều đã xảy ra trong quá khứ, từ đó định hướng cho mục đích đời mình.

Hãy thảo luận về kẻ hủy diệt im lặng thứ tư ảnh hưởng chức vụ của người hầu việc Chúa và các cấp độ tiến triển của nó trong sự hủy diệt Hội Thánh.

Chúng ta có thể áp dụng gương tha thứ của Giô-sép như thế nào trong việc hòa giải với những kẻ xúc phạm chúng ta,

Hãy làm theo bốn bước mà Chúa Jêsus đã dạy dỗ trong sự tha thứ. Ngày nay, trong thân thể của Đấng Christ làm cách nào chúng ta thực hành được sự tha thứ thật?

TỰ NGHIÊN CỨU

Hãy nghiên cứu trong Giô-suê từ đoạn 1-3. Hãy áp dụng từng điều trong bảy phẩm chất trong đời sống của một người có khải tượng vào trong chính đời sống và hoàn cảnh chức vụ của bạn bằng cách viết ra trong những lời của chính bạn những gì mà Chúa đang phán với bạn sau khi suy gẫm từng phẩm chất.

 

Unknown