PHẦN 1: NẮM BẮT KHẢI TƯỢNG

LỜI GIỚI THIỆU

Trên khắp thế giới, tiếng than khóc của Hội Thánh là về một khải tượng rõ ràng, khác biệt, đến từ thiên thượng. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta những cơ hội tuyệt vời đang khi chúng ta tiến vào thế kỷ 21. Chúng ta có trong tầm tay tất cả những điều mà các Cơ Đốc Nhân cách đây hai mươi thế kỷ ước ao trông đợi và cầu nguyện vì nó. Thế hệ của chúng ta hoàn toàn có thể làm cho trọn vẹn hoặc hoàn thành đại mạng lệnh của Chúa Giê xu yêu dấu của chúng ta.

Ngày nay, chúng ta được nghe lời kêu gọi bắt nguồn từ ngai của Đức Chúa Trời bởi phong trào, những năm 2000 và về sau nữa. Lời kêu gọi đó chính là một Hội Thánh sẽ được thiết lập từ trong những nhóm người bộ tộc ở khắp nơi trên thế giới. Nhưng để điều đó được xảy ra, các con cái của Chúa, đặc biệt là các người lãnh đạo, phải có được sự mặc khải ở trong lòng. Trong Kinh Thánh, sách Cham Ngon 29:18 chép rằng: “Nơi nào không có sự mc khải, nơi đó dân sự b dit vong”. Nói một cách khác, nơi nào không có sự mặc khải rõ ràng thì nơi đó có đời sống phóng túng.

Ngày hôm nay, Chúa đang kêu gọi tân nương của Ngài, là Hội Thánh phải sống có mục đích. Chúng ta phải hướng cuộc sống của chúng ta hòa vào những mục đích của Ngài. Mà mục đích vĩ đại nhất của Đức Chúa Trời là muốn cả thế gian nhận biết Con Một của Ngài, ấy là Đức Chúa Jêsus Christ. Ngài đang kêu gọi chúng ta hôm nay bước vào một cuộc sống có ý nghĩa. Điều quan trọng có ý nghĩa là sự tôn cao danh Con Đức Chúa Trời ra khắp tận cùng trái đất.

Tôi tin chắc rằng Chúa sẽ sử dụng những loạt bài học này để hướng cuộc sống của anh em đi theo những mục đích của Ngài. Khi chúng ta nói về khải tượng theo quan điểm của Thánh Kinh, chúng ta không phải nói về những ý tưởng tốt đẹp phát xuất từ trong tấm lòng của một ai đó. Vì khải tượng không phải là sự thống nhất ý kiến của một nhóm người. Và nó cũng không phải là một loại nào đó thuộc về trạng thái xuất thần.

Mặc khải trong Kinh Thánh là khi chính Đức Chúa Trời bày tỏ, truyền đạt tấm lòng của Ngài cho bạn về những điều liên quan đến tương lai. Một khi Chúa bày tỏ ý muốn của Ngài về tương lai cho bạn và đặt gánh nặng đó vào lòng của bạn, thì anh em sẽ cưu mang khải tượng của Ngài. Khải tượng này có thể là dành cho thành phố bạn đang ở, hoặc về những điều bất công đang xảy ra trong dân tộc bạn. Đức Chúa Trời có thể đang kêu gọi anh em hãy cất cao giọng chống lại sự bất công này và công bố ý muốn của Đức Chúa Trời cho hoàn cảnh đó.

Khải tượng này có thể là chinh phục những người chưa biết Phúc Âm trong làng của bạn ở. Bất cứ điều gì Ngài bảo bạn làm thì hãy làm đi. Khi anh em khởi sự hướng cuộc đời mình chú tâm xung quanh sự khải tượng mà Chúa đặt để trong lòng mình, anh em sẽ nhận ra rằng cuộc đời không có phương hướng của anh em bắt đầu có một trọng tâm rõ rệt. Đó cũng chính là điều đã xảy ra với một tiên tri trẻ tuổi tên Giê-rê-mi.

DÀN Ý BÀI HỌC

Gieremi 1:4-12

Câu chuyện nói về sự kêu gọi của Chúa đến với Giê-rê-mi, và đề cập đến 5 nguyên tắc chính yếu để có thể nhận được sự khải tượng từ nơi Đức Chúa Trời.

I. VÌ TÔI LÀ QUAN TRỌNG TRONG VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI, DO ĐÓ TÔI SẼ HÀNH ĐỘNG NHƯ LÀ MỘT ĐẠI SỨ CỦA NGÀI.

Đức Chúa Trời đã từng phán với Giê-rê-mi rằng: “Đừng nói rằng, tôi là con trẻ” (Gie Gr 1:7).

Bằng nhiều cách khác nhau, nhiều người bị ngăn cản để không làm trọn trong khải tượng của Đức Chúa Trời .

Sự thỏa lòng đến từ sự vâng theo Lời của Đức Chúa Trời và có liên quan đến mục đích của cuộc đời bạn.

Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta để trở thành những đại sứ của Ngài trên đất này. (IICo 2Cr 5:20).

Chúng ta nên mang lấy trong lòng chúng ta một thái độ trân trọng về sự kêu gọi Chúa dành cho chúng ta.

Sau đây là một số lý do tại sao chúng ta được xem là quý giá trước mặt Đức Chúa Trời :

Chúng ta được tạo dựng theo ảnh tượng của Ngài (Sang The Ky 1:27).

Giá mà Chúa Giê-xu phải trả để chuộc tội lội của chúng ta quá đắt (IPhi 1Pr 1:18-19).

Có một sự đóng góp độc đáo vào vương quốc của Đức Chúa Trời mà chỉ bạn có thể làm được.

Đó là chính là nguyên nhân tại sao Chúa Jêsus đem bạn vào trong đại gia đình của Đức Chúa Trời.

Bạn nên biết rằng thế giới sẽ trở nên tồi tệ hơn khi không có bạn.

II. LỜI CHÚA Ở TRONG MIỆNG TÔI, CHO NÊN TÔI SẼ NÓI NHƯ LÀ NHÀ TIÊN TRI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.

Như trong sách Gie Gr 1:9 chép: “Ta đã đặt Lời Ta trong miệng con ”.

C.H . Spurgeon đặt một câu hỏi cho một nhà truyền đạo trẻ .

Khi bạn đang đứng để rao giảng thông điệp, đừng giảng bằng những câu có dấu hỏi (?). Nhưng tốt hơn hãy giảng bằng những câu có dấu tận cùng là dấu chấm than (!). Và điều cuối cùng tôi muốn nói cùng anh em là hãy rao giảng những điều mà bạn biết rõ,chứ không phải những điều bạn đang còn mơ hồ .

III. CÔNG VIỆC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ CỦA TÔI, VÌ VẬY TÔI SẼ LÀ MỘT NGƯỜI LÀM CÔNG SIÊNG NĂNG.

Ngày nay Chúa cũng giao một thẩm quyền vào tay chúng ta y như Ngài đã giao cho tiên tri Giê-rê-mi khi xưa, Ngài đã phán như vầy: “Hãy xem, ngày nay ta đã lập ngươi trên các dân các nước, đặng ngươi hoặc nh, hoc phá, hoc dit, hoc đ, hoc dng hoc trng ” (Gieremi 1:10).

Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta hãy làm công việc Chúa một cách siêng năng

“Chúng ta là người đng công vi Đc Chúa Tri”

Hãy bày t bạn là người chuyên tâm trước mt Đc Chúa Tri (ITimothe 2:15)

Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta là một người có trách nhiệm

IV. KHẢI TƯỢNG PHẢI LÀ MỤC TIÊU ĐỂ TÔI ĐẠT ĐƯỢC, CHO NÊN TÔI SẼ CẦU NGUYỆN KHÔNG THÔI.

 “Ngươi thấy gì ?” đó chính là lời Đức Chúa Trời hỏi tiên tri Giê-rê-mi trước khi Chúa cho ông thấy khải tượng.

Chính trong nơi chúng ta cầu nguyện mà chúng ta nhận được khải tượng từ nơi Chúa .

Điều làm chúng ta đủ tư cách và điều kiện trong chức vụ hầu việc Chúa không phải chỉ là giáo dục và đào tạo .

Những chìa khóa để đạt đến một đời cuộc sống cầu nguyện hiệu quả :

Cầu nguyện tập thể (Cong Vu 3:1)

Cầu nguyện một cách sốt sắng (Gia Co 5:16)

Cầu nguyện một cách cụ thể (Mathio 16:19)

Đồng một lòng mà cầu nguyện (Cong Vu 4:24)

Cầu nguyện bền bỉ (Luca 11:9)

Vững lòng cầu nguyện (Heboro 4:16)

Cầu nguyện với lòng mong đợi (IGiang 5:14-15).

V. TÔI PHẢI GIEO ĐỂ CÓ NGÀY GẶT, VÌ THẾ TÔI PHẢI GIEO RA TRONG ĐỨC TIN.

Đức Chúa Trời đã từng phán với Giê-rê-mi rằng: “Hãy chờ dậy và đi ra nói cho chúng biết ” (Gieremi 1:17)

Bạn không thể gặt hái một vụ mùa khải tượng nếu bạn không hề gieo .

Hãy luôn luôn nhớ rằng bạn là người quan trọng trong vương quốc của Đức Chúa Trời .

THẢO LUẬN NHÓM

Hãy cùng nhau thảo luận trong nhóm nhỏ của bạn trong bài học này về khải tượng do Đức Chúa Trời ban có nghĩa gì và tầm quan trọng của sự khải tượng đối với những người ở trong chức vụ dẫn dắt con dân của Chúa là như thế nào.

Làm thế nào bạn có thể sống và hành động như một đại sứ của Đức Chúa Trời trên đất này mà không bị rơi vào tình trạng kiêu ngạo thuộc linh?

Trong tiêu chuẩn của người hầu việc Chúa, sự rèn luyện và giáo dục đóng vai trò nào và sự cầu nguyện đóng vai trò nào?

TỰ NGHIÊN CỨU

Bạn có nhớ rõ khi nào bạn nhận được sự kêu gọi bước vào chức vụ hầu việc Đức Chúa Trời không? Một trong những cách để giúp bạn nhớ lại sự kêu gọi của Chúa đến trong đời sống bạn là ghi chép lại. Hãy thực hành điều này ngay trên trang giấy này và nếu không đủ chỗ hãy sử dụng tiếp mặt sau.

Unknown