Home Dưỡng Linh

Dưỡng Linh

Ngày 11 – Phục Truyền 6:4–9 – Nghe và Dạy

“Vậy, hãy cất để trong lòng và trong trí mình những lời Ta nói cùng các ngươi, đeo nó như một dấu nơi tay,...

Chúa Jesus Giáng Sanh Và Gia Đình

Ma-thi-ơ (Matthew) 1:18-25Vả, sự giáng sinh của Ðức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như vầy: Khi Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa gả cho...

Ngày 24 – I Cô-rinh-tô 7:25-35 – Thì Giờ Ngắn Ngủi

“Hỡi anh em, vậy thì tôi bảo này: Thì giờ ngắn ngủi. Từ nay về sau, kẻ có vợ hãy nên như kẻ không...

Ngày 15 – Ru-tơ 1:19–22 – Lựa Chọn Thái Độ Sống

“Tôi ra đi được đầy dẫy, nhưng Đức Giê-hô-va dắt tôi về tay không. Đức Giê-hô-va đã giáng họa cho tôi, và Đấng Toàn...

Đoạn Cuối

Sáng-thế ký 50:22-2622 Giô-sép cùng nhà cha mình kiều ngụ tại xứ Ê-díp-tô; người hưởng thọ được một trăm mười tuổi. 23 Người thấy...

Ngày 21 – Giê-rê-mi 8:4-9 – Trách Nhiệm Giảng Dạy Luật Pháp

“Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy...

Phát Thanh & Truyền Hình

Chương Trình Phát Thanh Nguồn Sống Oneway Radio Chương Trình Truyền Hình Tình Yêu Không Biên Giới   Chương Trình Phát Thanh Nguồn Sống Xin...

Ngày 17 – Nê-hê-mi 13:23-31 – Dòng Dõi Thánh

“Vả, hơi sống của Đức Chúa Trời dù có dư dật, chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm một...

Ngày 6 – Ga-la-ti 5:13-15 – Lấy Lòng Yêu Thương Phục Vụ

“Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em...

Đội Mũ Cứu An

Philíp 4:4-9"Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi !" (Philíp 4:4) Vài năm trước, tôi đọc...

Nơi Nào Có Tình Yêu Thương Nơi Đó Có Chúa (Phần 2)

"Sao các ngươi gọi ta: Chúa, Chúa, mà không làm theo lời ta phán? Ta sẽ chỉ cho các ngươi biết kẻ nào đến...

Ngày 29 – Xuất Ê-díp-tô Ký 8:1-15 – Tai Họa Thứ Nhì: Ếch Nhái

“A-rôn đưa tay mình trên các sông rạch xứ Ê-díp-tô, ếch nhái bò lên lan khắp xứ” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Tai vạ...

Núi Đá Cao Hơn

Sê-sa-rê và núi Cạt-mên, IsraelMục sư Hồ Xuân Phước Phục truyền 32:31 “Hòn đá che chở của quân thù đâu sánh nổi Vầng Ðá chúng...

Ngày 4 – Công Vụ 18:24–26 – Vợ Chồng Hiệp Một trong Sự Dạy...

“Người khởi sự giảng cách dạn dĩ trong nhà hội. Bê-rít-sin và A-qui-la nghe giảng bèn đem người về với mình, giãi bày đạo...

TÀI LIỆU VIETCHRISTIAN

Bài Giảng Được Chuộc Bởi Đấng Christ (Mục Sư Lê Văn Thái) Tại Sao Phải Phục Vụ Chúa (Mục Sư Nguyễn Tấn Dương) Vượt...

Những Người Hạnh Phúc Nhất Trần Gian (1)

NHỮNG NGƯỜI HẠNH PHÚC NHẤT TRẦN GIAN là một câu chuyện làm cho bạn cười, làm cho bạn khóc, làm cho đức tin bạn...

Quẳng Gánh Lo Đi

Ma-thi-ơ 6:25-34; Phi-líp 4:4-7 "Ta phán cùng các ngươi rằng: đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đừng vì thân thể...

Sự Hiện Diện Quyền Năng

Dân-số Ký 9:15-23 "Vả, ngày người ta dựng đền tạm, thì trụ mây bao phủ đền tạm và trại chứng cớ; ban chiều dường có...

Ngày 27 – I Cô-rinh-tô 8:1-6 – Sự Hiểu Biết Sinh Kiêu Căng

“Song sự hay biết sinh kiêu căng, còn sự yêu thương làm gương tốt. …Nhưng nếu có một người yêu mến Đức Chúa Trời,...

Bảng Hình Nỉ Của Đức Chúa Trời

Trong thời đại công nghệ `video' mới này, có thể khó tin được rằng một số nhà giáo vẫn thấy cách hay nhất để...