OBS Image

Vào ngày Chúa Giê-su sống lại từ cõi chết, có hai môn đồ của Ngài đang trên đường đến một thị trấn gần đó. Trên đường đi, họ nói chuyện về những gì đã xảy ra với Chúa Giê-su. Họ đã hi vọng rằng Chúa Giê-su là Đấng Mê-si, nhưng sau đó Ngài lại bị giết. Thế mà bây giờ mấy người phụ nữ lại nói rằng Ngài đã sống lại nên họ không biết tin vào đâu.

OBS Image

Chúa Giê-su đến gần và đi cùng họ nhưng họ không nhận ra Ngài. Ngài hỏi họ đang nói chuyện gì và họ kể lại cho Ngài nghe về tất cả những điều kỳ lạ đã xảy ra liên quan đến Chúa Giê-su trong suốt những ngày qua. Hai người môn đồ ấy nghĩ họ đang nói chuyện với một người khách đi đường không biết chuyện gì đã xảy ra ở Giê-ru-sa-lem.

OBS Image

Sau đó, Chúa Giê-su giải thích cho họ về những lời tiên tri mà Đức Chúa Trời đã phán về Đấng Mê-si. Ngài nhắc lại cho họ rằng các tiên tri đã nói Đấng Mê-si sẽ chịu thương khó và bị giết, nhưng Ngài sẽ sống lại vào ngày thứ ba. Khi họ đến thị trấn là nơi mà hai người định ở lại thì trời đã gần tối.

OBS Image

Hai môn đồ mời Chúa Giê-su ở lại với họ và Ngài đồng ý. Khi họ đã sẵn sàng để ăn bữa tối thì Chúa Giê-su cầm ổ bánh mỳ lên cảm tạ Đức Chúa Trời rồi bẻ bánh ra. Đột nhiên, họ nhận ra đó chính là Chúa Giê-su. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Chúa Giê-su đã biến mất khỏi tầm mắt họ.

OBS Image

Hai người nam ấy nói với nhau rằng: “Đó chính là Chúa Giê-su! Ấy là lý do tại sao lòng chúng ta như lửa đốt khi Ngài giải thích Lời Đức Chúa Trời cho chúng ta!” Ngay lập tức họ trở về Giê-ru-sa-lem. Khi họ về đến nơi, họ nói với các môn đồ rằng: “Chúa Giê-su đang sống! Chúng tôi đã gặp Ngài!”

OBS Image

Khi các môn đồ đang nói chuyện thì bất ngờ Chúa Giê-su hiện ra trong phòng với họ và nói: “Bình an cho các con!” Các môn đồ nghĩ Ngài là ma nhưng Chúa Giê-su nói: “Tại sao các con sợ hãi và nghi ngờ vậy? Hãy nhìn tay và chân Ta. Ma không có thân thể giống như Ta”. Để chứng minh mình không phải là ma, Chúa Giê-su yêu cầu họ đưa cho Ngài chút gì đó để ăn. Họ đưa cho Ngài một mẩu cá đã nấu chín và Ngài ăn nó.

OBS Image

Chúa Giê-su nói: “Ta đã bảo rằng mọi điều viết về Ta trong Lời của Đức Chúa Trời phải được ứng nghiệm”. Sau đó Ngài mở tâm trí họ để họ có thể hiểu Lời của Đức Chúa Trời. Ngài nói: “Đã có lời được chép rằng Đấng Mê-si sẽ chịu sự thương khó, chết đi và ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại.”

OBS Image

“Cũng có Lời trong Kinh Thánh chép rằng các môn đồ Ta sẽ công bố rằng mọi người phải ăn năn để nhận được sự tha thứ cho tội lỗi của họ. Họ sẽ bắt đầu làm điều này ở Giê-ru-sa-lem sau đó đi đến với các dân tộc ở khắp mọi nơi. Các con sẽ là chứng nhân cho những điều này”.

OBS Image

Trong suốt bốn mươi ngày sau đó, Chúa Giê-su đã hiện ra rất nhiều lần cho các môn đồ mình thấy. Thậm chí có một lần Ngài hiện ra cho hơn 500 người xem thấy! Ngài dùng nhiều cách chứng tỏ cho các môn đồ rằng Ngài đang sống và Ngài dạy dỗ họ về Vương Quốc Đức Chúa Trời.

OBS Image

Chúa Giê-su nói với các môn đồ rằng: “Tất cả thẩm quyền trên trời, dưới đất đều đã giao cho Ta. Vậy, hãy đi làm cho muôn dân thành môn đệ Ta, làm phép báp-tem cho họ nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và này, Ta hằng ở cùng các con luôn.”

OBS Image

Bốn mươi ngày sau khi Chúa Giê-su sống lại từ kẻ chết, Ngài nói với các môn đồ rằng: “Hãy ở lại Giê-ru-sa-lem cho đến khi Cha Ta ban quyền năng cho các con khi Đức Thánh Linh giáng trên các con.” Sau đó, Chúa Giê-su trở về Thiên Đàng và có một đám mây che khuất Ngài khỏi tầm nhìn của họ. Chúa Giê-su hiện đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời để cai trị trên muôn vật.

Câu chuyện Kinh Thánh được trích từ: Ma-thi-ơ 28:16-20; Mác 16:12-20; Lu-ca 24:13-53; Giăng 20:19-23; Công Vụ 1:1-11

www.distantshores.org