OBS Image

Chúa Giê-su kể nhiều câu chuyện khác về Vương quốc Đức Chúa Trời, Ngài nói: “Vương quốc Đức Chúa Trời giống như một hạt mù tạt mà người kia gieo trong ruộng mình. Các con biết rằng hạt mù tạt là loại hạt nhỏ bé nhất trong tất cả các loại hạt.

OBS Image

Nhưng khi hạt mù tạt lớn lên thì trở thành loài cây to lớn nhất trong vườn, nó to đến mức chim trời có thể đến trú ngụ và làm tổ trên cành nó.”

OBS Image

Chúa Giê-su lại kể một câu chuyện khác: “Vương quốc Đức Chúa Trời cũng giống như loại men mà một người phụ nữ trộn vào bột bánh mỳ cho đến khi cả đám bột đều nở ra.

OBS Image

Vương quốc Đức Chúa Trời cũng ví như kho báu được chôn trong một đám ruộng. Khi một người khác tìm được kho báu đó thì liền chôn nó lại, rồi hớn hở trở về bán hết gia tài mình và dùng tiền đó mà mua cả đám ruộng ấy.

OBS Image

Vương quốc Đức Chúa Trời cũng được ví như một viên ngọc trai quý giá. Khi một nhà buôn ngọc trai tìm được nó thì bán hết mọi thứ mình có rồi dùng tiền đó mà mua viên ngọc trai.”

OBS Image

Chúa Giê-su cũng kể một câu chuyện cho những người cậy vào việc lành của mình mà xem thường người khác. Chúa kể: “Có hai người kia đến đền thờ cầu nguyện. Một người là một vị chức sắc tôn giáo, còn một người là người thu thuế.

OBS Image

Vị chức sắc tôn giáo cầu nguyện thế này: “Lạy Đức Chúa Trời. Tôi cảm tạ Ngài vì tôi đây không phải là tội nhân như những người khác, tôi không trộm cắp, bất lương, gian dâm và cũng không giống như tên thu thuế kia.

OBS Image

Tuần nào tôi cũng kiêng ăn hai lần và dâng cho Ngài một phần mười mọi thu nhập của tôi.”

OBS Image

Nhưng người thu thuế đứng xa xa chỗ vị chức sắc tôn giáo, và thậm chí không dám ngẩng mặt lên trời. Thay vào đó, anh đấm ngực mà cầu nguyện rằng: “Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy thương xót con vì con là người có tội.”

OBS Image

Sau đó, Chúa Giê su bèn nói rằng: “Ta cho các con biết sự thật, Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện của người thu thuế và kể anh ta là người công chính. Nhưng Ngài không ưa lối cầu nguyện của vị chức sắc tôn giáo kia. Đức Chúa Trời sẽ hạ thấp kẻ kiêu ngạo nhưng tôn cao người khiêm nhường.”

Câu chuyện Kinh Thánh được trích từ: Ma-thi-ơ 13:31-33; 44-46; Mác 4:30-32; Lu-ca 13:18-21; 18:9-14

www.distantshores.org