OBS Image

Một ngày kia, những kẻ thu thuế và người có tội đến gần Đức Chúa Giê-su để nghe Ngài dạy dỗ.

OBS Image

Có vài nhà lãnh đạo tôn giáo ở đó thấy Đức Chúa Giê-su đối xử với những người có tội như những người bạn thì họ bắt đầu chỉ trích Ngài. Vì vậy, Đức Chúa Giê-su kể cho họ nghe câu chuyện này.

OBS Image

“Một người kia có hai con trai. Người em nói với cha rằng:”Cha ơi! Xin cha cho con phần gia tài sẽ thuộc về con ngay bây giờ.” Người cha liền chia gia tài mình cho hai con trai.

OBS Image

Không lâu sau, người em gom tất cả của mình có, bỏ đi xa, ở đó, ăn chơi trác táng và tiêu sạch gia tài mình.

OBS Image

Sau khi tiêu hết gia tài mình thì ở xứ người em đang ở xảy ra nạn đói lớn và nó bị nghèo túng, không còn tiền để sống. Vậy nên, nó phải đi làm thuê cho người bản xứ và người ta sai nó ra đồng chăn heo. Nó khổ sở và đói đến nỗi muốn lấy đồ ăn của heo mà ăn cho no.

OBS Image

Cuối cùng, nó tự hỏi mình rằng: “Ta đang làm gì vậy? Bao nhiêu người làm thuê ở nhà cha ta có cơm bánh ăn không hết, còn ta ở đây lại bị chết đói thế này sao? Ta sẽ trở về với cha ta và xin được làm đầy tớ của cha.”

OBS Image

Người em bắt đầu trở về nhà cha mình. Khi còn ở đằng xa, người cha đã nhìn thấy con mình thì động lòng thương xót. Người cha vội chạy đến con trai mình, và ôm hôn nó.

OBS Image

Người con trai nói với cha mình: “Cha ơi, con đã phạm tội với Trời và với cha. Con chẳng đáng gọi là con của cha nữa.”

OBS Image

Nhưng người cha bảo đầy tớ rằng: “Hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho con trai ta; đeo nhẫn vào ngón tay và mang giày vào chân nó. Hãy bắt bò tơ mập làm thịt đi. Chúng ta hãy ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ tìm lại được.”

OBS Image

Và họ bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy người con cả đang ở ngoài đồng. Khi về gần đến nhà, nghe có tiếng đàn ca nhảy múa, người con cả tự hỏi không biết chuyện gì đang diễn ra ở nhà mình.

OBS Image

Người con cả thấy mọi người đang ăn mừng bởi vì em trai mình đã trở về, anh ta liền nổi giận và không muốn vào nhà. Vậy người cha đi ra và khuyên anh ta vào nhà ăn mừng cùng mọi người, nhưng anh ta không chịu.

OBS Image

Người con cả nói với cha: “Cha xem bao nhiêu năm nay con phục vụ cha, con không bao giờ làm trái lệnh cha, nhưng chưa bao giờ cha cho con một con dê con để con vui vẻ với bạn bè. Nhưng khi thằng con ấy của cha là đứa đã phung phí gia tài của cha với phường đĩ điếm trở về thì cha làm thịt bò tơ mập ăn mừng.”

OBS Image

Người cha đáp: “Con trai, con luôn ở với cha, mọi sự cha có đều là của con. Nhưng bây giờ chúng ta nên mở tiệc ăn mừng và vui vẻ, vì em con đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ tìm lại được.”

Câu chuyện Kinh Thánh được trích từ: Lu-ca 15:11-32