OBS Image

Một ngày kia, Đức Chúa Giê-su mang theo ba môn đồ mình là Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng. (Người môn đồ tên Giăng này không phải là người làm báp-tem cho Đức Chúa Giê-su). Họ đi lên một ngọn núi cao để cầu nguyện.

OBS Image

Khi Đức Chúa Giê-su đang cầu nguyện, khuôn mặt Ngài bỗng trở nên bừng sáng như mặt trời và quần áo Ngài trở nên sáng trắng chói lòa, trắng hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này.

OBS Image

Sau đó, Môi-se và tiên tri Ê-li xuất hiện. Những người này đã sống trên đất từ hàng trăm năm trước. Họ nói với Đức Chúa Giê-su về sự chết của Ngài, điều mà sẽ sớm xảy ra ở Giê-ru-sa-lem.

OBS Image

Khi Môi-se và Ê-li đang nói chuyện với Đức Chúa Giê-su thì Phi-e-rơ nói với Chúa Giê-su rằng: “Thầy ơi, chúng ta ở lại đây thì tốt quá! Hãy để chúng con dựng ba cái lều, một cho Ngài, một cho Môi-se và một cho Ê-li”. Phi-e-rơ không biết mình đang nói gì khi đó.

OBS Image

Khi Phi-e-rơ đang nói, một đám mây sáng chói từ trời hạ xuống vây phủ họ và có tiếng phán từ đám mây phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn, hãy nghe theo Ngài”. Ba môn đồ thấy vậy thì khiếp sợ và ngã xuống đất.

OBS Image

Sau đó, Đức Chúa Giê-su chạm vào họ và bảo: “Đừng sợ. Hãy dậy đi”. Khi họ nhìn quanh thì chỉ có một mình Đức Chúa Giê-su ở đó.

OBS Image

Đức Chúa Giê-su và ba môn đồ đó đi xuống núi. Sau đó, Đức Chúa Giê-su bảo họ rằng: “Đừng nói cho bất kì ai về những gì đã xảy ra ở đây. Ta sẽ sớm chết và sau đó sẽ sống lại. Sau khi tất cả những điều đó xảy ra, các con có thể kể cho mọi người biết.”

Câu chuyện Kinh Thánh được trích từ: Ma-thi-ơ 17:1-9; Mác 9:2-8; Lu-ca 9:28-36

www.distantshores.org