OBS Image

Một ngày kia, khi Chúa Giê-su đang giảng dạy cho một đoàn dân đông ở gần bờ hồ Ga-li-lê thì có nhiều người tới nghe đến nỗi Ngài phải bước lên mạn thuyền để có đủ chỗ dạy dỗ họ. Chúa Giê-su ngồi trên thuyền và dạy dỗ dân chúng.

OBS Image

Chúa Giê-su kể câu chuyện này: “Có một người nông dân đi gieo hạt giống. Vì ông dùng tay để gieo hạt nên một số hạt rơi dọc đường và chim chóc đến ăn hết chúng.

OBS Image

Một số hạt khác rơi trên đất đá sỏi. Những hạt này mọc lên rất nhanh nhưng rễ của chúng không thể đâm sâu xuống đất. Khi mặt trời mọc và nắng nóng thì cây ấy liền bị khô héo và chết.

OBS Image

Một số hạt khác rơi vào giữa những bụi gai. Khi những hạt này bắt đầu mọc lên thì gai góc đâm chen vào chúng. Vì thế cây nào mọc lên từ những hạt ấy không kết quả được.

OBS Image

Một số hạt giống khác rơi vào nơi đất tốt. Chúng lớn lên và kết quả ra 30 lần, 60 lần hoặc thậm chí 100 lần hơn thế nữa. Ai có tai, hãy lắng nghe!”

OBS Image

Câu chuyện này làm cho các môn đồ rất bối rối. Vì thế, Chúa Giê-su đã giải thích rằng: “Hạt giống đó chính là Lời Đức Chúa Trời. Đất dọc đường là người nghe Lời Chúa nhưng không hiểu gì và ma quỷ đến cướp mất những lời ấy đi khỏi người đó.

OBS Image

Đất đá sỏi chính là người nghe Lời Chúa và chấp nhận lời ấy với sự hứng thú nhưng khi gặp khó khăn hay bắt bớ thì liền bỏ đạo.

OBS Image

Đất bụi gai chính là người nghe Lời Chúa nhưng khi trải qua một thời gian, những mối bận tâm, sự giàu sang và những thú vui của đời này bóp nghẹt tình yêu của người ấy dành cho Đức Chúa Trời. Rốt cuộc, những sự dạy dỗ mà người ấy nghe cũng chẳng kết quả gì.

OBS Image

Còn đất tốt chính là những người nghe Lời Chúa, tin theo và kết quả.”

Câu chuyện Kinh Thánh được trích từ: Ma-thi-ơ 13:1-8; 18-23; Mác 4:1-8; 13-20; Lu-ca 8:4-15