• Sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một mối lợi lớn. (1 Ti mô thê 6:6)
  • Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dẫn đến sự sống, làm cho con thỏa nguyện, không bị tai họa xâm đến. (Châm ngôn 19:23)
  • Nếu con vâng nghe và phục sự Ngài thì các ngày con sẽ được may mắn và những năm con được chan chứa niềm vui. (Gióp 36:11)
  • Xin Chúa cho con buổi sáng được thỏa dạ về sự nhân từ Chúa, thì trọn đời con sẽ hát vui mừng. (Thi thiên 90:14)
  • Ngài làm cho lòng khao khát được thỏa thích và làm cho hồn đói được đầy dẫy vật tốt. (Thi thiên 107:9)
  • Khi con tỉnh thức, con sẽ được thỏa nguyện vì được chiêm ngưỡng hình dạng Ngài. (Thi thiên 17:15)
  • Chúa sẽ cho con thỏa lòng sống lâu, và chỉ cho con thấy sự cứu rỗi của Chúa. (Thi thiên 91: 16)

Miễn đủ ăn đủ mặc là con phải thỏa lòng. (1 Ti mô thê 6:8)