• Chúa sẽ trả cho con tùy theo công việc con làm. (Thi thiên 62:12)
  • Đức Giê-hô-va dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho con tùy theo đường con đi, tùy kết quả của việc con làm. (Giê rê mi 17:10)
  • Con sẽ vui vẻ và nức lòng mừng rỡ vì phần thưởng của con trên trời sẽ lớn lắm. (Mathiơ 5:12)
  • Con sẽ yêu kẻ thù mình, con sẽ làm ơn, con sẽ cho mượn mà không ngã lòng. Phần thưởng của con sẽ lớn lắm và con sẽ làm con của Đấng Chí Cao. (Lu ca 6:35)
  • Người trồng kẻ tưới đều bằng nhau. Ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm. Công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. (1 Cô rinh tô 3:8)
  • Con sẽ đến gần Đức Chúa Trời và tin có Đức Chúa Trời vì Chúa là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. (Hê bê rơ 11:6)