Home Thư Viện Tài Liệu Tham Khảo

Tài Liệu Tham Khảo

GIÊ-RI-CÔ – Thành phố cổ nhất thế giới

GIÊ-RI-CÔ, THÀNH PHỐ CỔ NHẤT THẾ GIỚI CHỨNG MINH SỰ THẬT KINH THÁNHGiê-ri-cô có lẽ là một danh từ quen thuộc không chỉ với...

ÂN-TỨ

 Hội thánh trong thời cuối cùng gặp nhiều nỗi khó-khăn. Con cái Chúa “ưa-thích sự vui chơi hơn là yêu-mến Đức Chúa Trời” (II...

MỖI NGƯỜI THI HÀNH ĐẠI MẠNG LỊNH

Trước khi về trời Chúa Giê-su đã để lại cho chúng ta một mạng lịnh: Ma-thi-ơ 28:18-20. Hội Thánh trải các đời gọi đây là...

7 Lịch sử Hội Thánh (Phần 3: Thời đại các Sứ Đồ)

BÀI HỌC 2: Thời Đại các Sứ ĐồLuca, một thầy thuốc đã viết sách Công vụ trong Tân ước và vì vậy, ông trở...

ÂN-TỨ PHÂN-BIỆT CÁC THẦN

ÂN-TỨ PHÂN-BIỆT CÁC THẦNNgày nay, hầu hết trong các lãnh-vực, thật giả lẫn-lộn, khó nhận biết, khó phân-biệt. Giả tinh-vi đến như thật, để...

100 câu Kinh Thánh quan trọng nhất cho lãnh đạo

Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi....

KHẢI TƯỢNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO (Phần 1)

PHẦN 1: NẮM BẮT KHẢI TƯỢNG LỜI GIỚI THIỆU Trên khắp thế giới, tiếng than khóc của Hội Thánh là về một khải tượng rõ ràng,...

KHẢI TƯỢNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO (Phần 2)

PHẦN 2: NHỮNG PHẨM CHẤT CỦA MỘT KHẢI TƯỢNG LỜI GIỚI THIỆU Những phẩm chất nào cần có trong cuộc sống của người lãnh đạo để...

KHẢI TƯỢNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO (Phần 4 – Phần 5)

PHẦN 4: KHẢI TƯỢNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRÊN CÁC DÂN TỘC LỜI GIỚI THIỆU Có phải Đức Chúa Trời chỉ có vài mục đích tốt...

7 Lịch sử Hội Thánh (Các vấn đề tranh cãi Thần Học )

BÀI HỌC 5: Các Vấn Đề Tranh Cãi Thần HọcCó lẽ bạn đã có lần nghe ai đó nói rằng: "Tôi chẳng thích gì...

KHẢI TƯỢNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO (Phần 3)

PHẦN 3: LÀM SÁNG TỎ MỘT KHẢI TƯỢNG LỜI GIỚI THIỆU Trong bài học thứ hai, chúng ta đã thảo luận về những phẩm chất đặc...

7 Lịch sử Hội Thánh (Sự bắt bớ Hội Thánh)

BÀI HỌC 3: Sự Bắt Bớ Hội ThánhSau khi bành trướng nhanh chóng trong Thời Đại các Sứ Đồ. Hội thánh đầu tiên đã...

ÂN-TỨ KHUYÊN-BẢO

ÂN-TỨ KHUYÊN-BẢO Tiếng Việt hay, nói về học có hai động từ kép: học-hỏi và học-hành. Muốn học thấu đáo phải nêu ra nhiều nghi-vấn...

Tê-sa-lô-ni-ca Thành Cổ

Sứ đồ Phao-lô thân yêu để lại dấu chân mình trên Tê-sa-lô-ni-ca Thành Cổ. Thành Cổ đã đổ nát và người ta xây dựng...

BẢN CHẤT CỦA PHÚC ÂM

SỰ TRAO ĐỔI THIÊN THƯỢNGLỜI GIỚI THIỆU Tôi cho đây là một câu quan trọng nhất trong những câu Kinh Thánh trong Tân Ước. Tôi...

7 Lịch sử Hội Thánh (Các tình huống dẫn đến cuộc cải chánh)

BÀI HỌC 12: Các Tình Huống Dẫn Đến Cuộc Cải ChánhTrong thế kỷ mười bốn và mười lăm, đời thuộc linh của giáo hội...

KHẢI TƯỢNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO (Phần 3)

PHẦN 3: LÀM SÁNG TỎ MỘT KHẢI TƯỢNG LỜI GIỚI THIỆU Trong bài học thứ hai, chúng ta đã thảo luận về những phẩm chất đặc...

Con Đường Khổ Nạn Via Dolorosa

Không một khách hành hương nào đến xứ Thánh mà không được các hướng dẫn viên hướng dẫn đi qua Con Đường Khổ Nạn...

Đội Dương, một trong những người Việt theo đạo Tin Lành đầu tiên trước...

HTTL Hà Nội – Một điều thú vị khi chúng ta nghiên cứu về lịch sử Tin Lành tại Việt Nam, chúng ta luôn...

Cầu Nguyện Thờ Phượng (1)

Cầu Nguyện Thờ Phượng Tác giả: Morris Williams Giới thiệu bài học ĐƠN VỊ MỘT: CẦU NGUYỆN VÀ THỜ PHƯỢNG: CON ĐƯỜNG SỰ SỐNG BÀI 1 Cầu nguyện với...