“Đức Giê-hô-va sẽ cai trị đời đời kiếp kiếp” (câu 18).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se ngụ ý Đức Giê-hô-va sẽ cai trị ai và điều gì đời đời kiếp kiếp (câu 18-19)? Bà Mi-ri-am cùng các người nữ đáp ứng trong bài ca khải hoàn như thế nào? Bạn hát chúc tụng Chúa điều gì hôm nay?

Ông Môi-se khẳng định Đức Giê-hô-va sẽ trị vì mãi mãi, Ngôi Nước Ngài sẽ không hề cùng. Ông giải thích rằng vì ngựa của Pha-ra-ôn, binh xa cùng lính kỵ người đã bị chìm xuống biển. Người Ai Cập đã cai trị trên tuyển dân bốn trăm năm, một thời gian dài đằng đẳng, nhưng giờ đây, đến hồi Chúa kéo quyền thế của họ xuống, kết thúc ách nô lệ cho tuyển dân. Đức Giê-hô-va đã chuộc họ và Ngài sẽ cai trị trên họ mãi mãi. Đức Giê-hô-va đem nước biển phủ lấp đại binh Ai Cập nhưng để người Ít-ra-ên đi giữa biển như đi trên đất khô, cho thấy Chúa tể trị trên quyền thế của người Ai Cập, và Ngài cũng cai trị trên cả thiên nhiên. Đức Giê-hô-va cai trị cả hoàn vũ đến đời đời!

Trong câu đầu tiên của Bài Ca Khải Hoàn, ông
Môi-se và những người nam đã chúc tán Chúa: “Tôi ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài rất vinh hiển oai nghiêm. Ngài đã liệng xuống biển ngựa và người cưỡi ngựa” (câu 1). Kết thúc của bài ca, nữ Tiên tri Mi-ri-am trong vai trò một nhạc trưởng, cùng với nữ ban cầm trống cơm, nhảy múa đối đáp lại câu hát của nam ban, chỉ khác ở chỗ thay thế đại từ nhân xưng “Tôi” thành từ kêu gọi đáp ứng “Hãy.” Cả dân tộc Ít-ra-ên đồng tâm, vui mừng chúc tán Chúa trong ngày chiến thắng khải hoàn thật vui vẻ và phước hạnh. Người Ít-ra-ên đã mang theo trống cơm từ Ai Cập để chúc tụng Đức Chúa Trời cho thấy âm nhạc đóng vai trò quan trọng trong sự thờ phượng Chúa. Ba Ngôi Đức Chúa Trời xứng đáng nhận lãnh mọi sự vinh quang và sự chúc tụng của muôn loài!

Đức Giê-hô-va, “một chiến sĩ” thực thụ (câu 3) đã chiến đấu và giành chiến thắng cho tuyển dân ngày xưa cũng chính là Tướng Lãnh Tối Cao của mỗi chúng ta ngày nay. Chúa Giê-xu đã chiến đấu với ma quỷ và sự chết, hy sinh thân báu để cứu chuộc bạn và tôi trên thập tự giá. Ngài đã giành lấy chiến thắng khải hoàn, trả xong án phạt đời đời cho cả nhân loại. Chúa Giê-xu đã chiến thắng sự chết, vượt từ hầm mộ, Ngài phục sinh. Ngài đã trở nên trái đầu mùa của sự sống lại và bảo đảm sự sống lại cho những ai tin nhận Ngài. Chúa Giê-xu sẽ là Quan Án Tối Cao trong ngày cuối cùng. Ngài sẽ cai trị mãi mãi, Vương Quốc của Ngài còn đến đời đời! Mỗi chúng ta hãy dâng trọn cuộc đời cho Chúa và chúc tụng Ngài không thôi.

Bạn có thật sự để Chúa cai trị trọn cả cuộc đời bạn chưa?

Tạ ơn Chúa Giê-xu vì đã cứu chuộc con cách diệu kỳ! Từ ngôi trời cao sang, Ngài đã giáng trần, trải nghiệm kiếp người, chết thay cho nhân loại. Cảm tạ Chúa đã phục sinh vinh quang. Nguyện trọn đời sống con sẽ chúc tụng Cha trong đời này và trong Nước đời đời vinh quang của Ngài.

∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 19.

Văn Phẩm Nguồn Sống: https://www.vpns.org/dang-hien