“Nhưng Chúa biết con đường tôi đi; khi Ngài đã thử rèn tôi, tôi sẽ ra như vàng” (câu 10).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp suy nghĩ thế nào khi gặp hoạn nạn? Thái độ của ông đối với Chúa ra sao? Thái độ của bạn đối với Chúa ra sao khi gặp hoạn nạn?

Ông Gióp muốn tìm gặp Chúa nhưng dù chạy tứ phía, ông vẫn không tìm thấy Ngài. Tuy vậy, ông tin rằng Chúa biết con đường ông đi và Ngài đang thử rèn ông, kết quả ông sẽ nhận được sau khi được thử rèn là trở nên như vàng: “Khi Ngài đã thử rèn tôi, tôi sẽ ra như vàng.”  Việc thử rèn là do Đức Chúa Trời định, và Ngài rèn chứ không phải là phạt ông, vì ông không phạm tội với Ngài. Ông tin Chúa muốn luyện lọc và khiến ông trở nên tinh khiết như vàng ròng. Thi Thiên 66:10 viết: “Đức Chúa Trời ơi, Chúa đã thử thách chúng tôi, rèn luyện chúng tôi y như luyện bạc.” Chúa Giê-xu phán: “Ta là gốc nho thật, Cha Ta là người trồng nho… Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn” (Giăng 15:1-2). Lửa lúc nào cũng nóng, tỉa sửa lúc nào cũng đau, nhưng sau khi luyện lọc, tạp kim sẽ cho ra vàng ròng, nhánh nho sẽ sai trái hơn. Người Cơ Đốc cũng vậy, cần phải được Lời Chúa luyện lọc, vì sau sự thử rèn, đức tin nơi Chúa sẽ tăng trưởng, đời sống trở nên tinh sạch hơn.

Thái độ của con người đối với sự thử rèn khác nhau sẽ đưa đến kết quả khác nhau. Khi đưa một tạp kim vào lò luyện lọc, lửa nóng sẽ làm cho tan chảy; và qua quá trình tinh lọc, người ta tách tạp chất và thu được vàng ròng. Con người cũng vậy, qua những thử thách sẽ có những người như vàng, nhưng có những người như bụi tro của tạp chất. Trong sự thử thách, ông Gióp giữ vững niềm tin: “Bén theo bước Chúa, đi theo đường Ngài… chẳng hề lìa bỏ các điều răn của môi Ngài, vẫn vâng theo lời của miệng Ngài hơn là ý muốn lòng tôi” (câu 11-12). Nếu chúng ta vâng lời Chúa sống theo gương ông Gióp, thì lò luyện lọc của Chúa sẽ khiến chúng ta tinh sạch như vàng, thật quý giá. Nhưng nếu chúng ta chống lại ý Chúa, không theo bước Ngài, thì lò luyện lọc sẽ đốt cháy chúng ta và khiến đời sống chúng ta đầy sự cay đắng, không còn giá trị khác nào bụi tro.

Chúa rèn luyện chúng ta, nhưng Chúa là Cha Toàn Năng, đầy lòng yêu thương. Ngài luôn ở bên chúng ta, và biết mức độ nóng, mức độ khó khăn chúng ta có thể chịu được để mở đường cho chúng ta ra khỏi
(I Cô-rinh-tô 10:13). Hãy vững lòng! Không một bằng cấp giá trị nào mà không phải học hành, rèn luyện, và thi cử. Đời sống trải qua cơn hoạn nạn, thử thách, thì đức tin sẽ lớn và vững vàng hơn; cuộc đời sẽ quý giá và tinh sạch hơn cho Chúa.

Bạn có chấp nhận sự thử thách và tin cậy nơi Chúa để vượt qua thử thách không?

Tạ ơn Chúa luôn ở cùng và thêm ơn, sức giúp con vượt qua thử thách, để đức tin con vững vàng trong hoạn nạn. Xin cho con luôn đi theo đường Chúa và vâng theo Lời Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Hê-bơ-rơ 8.

Văn Phẩm Nguồn Sống: https://www.vpns.org/dang-hien