Lời Hằng Sống

Ngày 26 – I Cô-rinh-tô 3:21-22 – Chớ Khoe Mình về Loài Người

“Vậy, chớ ai khoe mình về loài người, vì mọi sự đều thuộc về anh em… Hết thảy mọi sự đều thuộc về anh...

Ngày 24 – I Cô-rinh-tô 4:6 – Đừng Vượt Ra Ngoài Lời Đã Chép

“Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã...

Ngày 25 – I Cô-rinh-tô 4:6-7 – Sao Còn Khoe Mình?

“Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi...

Ngày 30 – Xuất Ê-díp-tô Ký 16:1–5 – Chóng Quên!

“Ôi! Thà rằng chúng tôi chịu chết về tay Đức Giê-hô-va tại xứ Ê-díp-tô, khi còn ngồi kề nồi thịt và ăn bánh chán...

Ngày 2 – Giăng 13:34-35 – Nếp Sống Yêu Thương

“Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đệ Ta” (câu...

Ngày 17 – Lu-ca 23:1-11 – Cam Chịu Oan Ức

“Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình”...

Thuận Phục Mục Đích Của Đức Chúa Trời

Vào dịp Hè, một vài nhà thực vật học Anh quốc đến Thụy sĩ để nghiên cứu một số loài hoa hiếm. Họ leo...

Món Quà Vô Giá

Rô-ma 5:1-11"Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch, mà nhờ sự chết của Con Ngài chúng ta đã được hòa giải với...

Cốt Lõi

Kinh Thánh: Truyền Đạo (Ecclesiastes) 12:13-14 Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết nầy: Khá kính sợ Ðức Chúa Trời và giữ các...

Ngày 10 – Ma-thi-ơ 6:9-13 – Cha

“Lạy Cha chúng tôi ở trên trời” (câu 9a). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dạy chúng ta dùng danh xưng nào của Đức Chúa...

Ngày 1 – I Các Vua 3:16-27 – Tình Mẫu Tử

“Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao?” (Ê-sai 49:15a). Câu hỏi suy ngẫm: Hai người...

Giảng Tin Lành Không Hề Mỏi Mệt

Ta ở trước mặt Ðức Chúa Trời và trước mặt Ðức Chúa Jêsus Christ là Ðấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết,...

Ngày 20 – Giăng 15:18-20 – Chấp Nhận Sống Khác Biệt

“Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế...

Ngày 21 – Giê-rê-mi 8:4-6 – Không Chịu Quay Đầu

“Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót”...

Ngày 26 – I Cô-rinh-tô 4:3-4 – Không Tự Xét Đoán

“Chính tôi chẳng tự xử đoán mình nữa; vì tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội, nhưng tôi cũng không nhờ sự...

Bởi Lòng Nhân Từ

Rô-ma 11:11-24"Vậy hãy xem sự nhân từ và sự nghiêm nhặt của Đức Chúa Trời: Sự nghiêm nhặt đối với họ là người đã...

Không Biết Thiên Chúa

1Giăng 4:1-8Ai không yêu là không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu.1 John 4:8 Một người nông gia có một cái chong...

Ngày 16 – Giăng 19:17-22 – Dâng Trọn Đời Con

“Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống...

Gieo Và Gặt

Các Quan Xét 9:26-57"Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy"...