Two ways to live – The choice we all face
Tài liệu từ www.matthiasmedia.com.au

 

Sứ điệp trọng tâm của Cơ Đốc Giáo rất đơn giản, có thể tóm tắt trong vài trang. Đó là sứ điệp từ Kinh Thánh về Đức Chúa Trời và Con Ngài là Chúa Giê-xu.

Đây cũng là sứ điệp về cuộc sống và cái chết, và về sự lựa chọn mà tất cả chúng ta đều phải đối diện.

Toàn bộ sứ điệp bắt đầu với Đấng Tạo Hóa yêu thương…

1
Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, Ngài yêu thương thế giới.
Chúa đã tạo nên trái đất.
Chúa đã tạo nên chúng ta để cai quản trái đất dưới sự lãnh đạo của Ngài.

“Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con, Chúa xứng đáng nhận vinh quang, danh dự và quyền năng, vì Chúa đã sáng tạo vạn vật, do ý chỉ của Chúa mà vạn vật được tạo nên và hiện hữu.” Khải Huyền 4:11

Sứ điệp Cơ Đốc Giáo trước nhất nói về Đức Chúa Trời, Đấng tể trị cả thế giới. Ngài là Đấng Lãnh đạo Tối cao, là Vua của cả vũ trụ, là Thượng Đế Toàn năng. Tuy nhiên, không giống như các lãnh tụ thuộc về trần gian, Đức Chúa Trời luôn luôn làm điều tốt nhất cho con dân Ngài. Chúa là một vị Vua mà mọi người đều mong đợi.

Đức Chúa Trời cai trị thế giới vì Ngài đã tạo dựng thế giới. Giống như người thợ gốm với đất sét của mình, Đức Chúa Trời đã tạo thành thế giới với hình thể và những chi tiết hoàn hảo đáng kinh ngạc theo ý muốn của Ngài. Đức Chúa trời đã sáng tạo thế giới và là chủ của thế giới.

Đức Chúa Trời cũng đã tạo dựng chúng ta. Chúa làm nên loài người gần giống như chính Ngài. Hơn nữa, Chúa giao cho chúng ta trách nhiệm cai quản, chăm sóc trái đất để vui hưởng vẻ đẹp và mọi điều tốt lành mà Chúa đã sáng tạo nên. Chúa chỉ định loài người làm giám sát và quản trị trái đất, nhưng luôn luôn phải ở dưới năng quyền của Chúa, trong sự tôn kính và vâng theo sự hướng dẫn của Ngài.

Bạn có thể thấy những điều này được minh họa bằng bức hình ở trên. Đức Chúa Trời là Đấng tể trị (biểu tượng là vương miện), con người được Chúa sáng tạo để sống và cai quản thế giới dưới thẩm quyền yêu thương của Ngài.

Có lẽ điều này nghe thì khá lý tưởng. Chúa ở trên trời, con người quản trị trái đất theo những hướng dẫn của Chúa, và mọi sự đều tốt đẹp với thế giới này. Thế nhưng, rõ ràng là mọi sự lại không đúng như vậy — với con người hoặc với thế giới.

Tuy nhiên, thế giới hiện nay có như thế không?

2
Chúng ta thảy đều đã chối bỏ ĐấngTể Trị, là Đức Chúa Trời, bằng cách cố gắng sống cuộc đời theo cách riêng của mình, một cuộc đời không có Chúa.

Nhưng chúng ta đã thất bại trong viêc quản trị chính bản thân mình, cả xã hội lẫn thế giới.

“Chẳng có ai công chính cả, dù một người cũng không. Chẳng có ai hiểu biết. Chẳng có ai tìm kiếm Đức Chúa Trời; tất cả đều lầm lạc.” Rô-ma 3:10-12

 

Sự thật đáng buồn là, từ buổi ban đầu, mọi người ở mọi nơi đều đã chối bỏ Chúa bằng cách làm mọi việc theo đường lối riêng của mình. Chúng ta thảy đều làm như vậy. Chúng ta không thích người khác bảo chúng ta điều phải làm hoặc cách phải sống. Tệ nhất nếu người đó lại là Đức Chúa Trời. Và như vậy, chúng ta chống lại Ngài bằng nhiều hình thức khác nhau. Chúng ta phớt lờ Chúa và sống cuộc đời của riêng mình; hoặc chúng ta bất tuân những huấn thị của Chúa khi sống trong thế giới của Ngài; hoặc chúng ta chỉ tay vào mặt Chúa và nói rằng Ngài hãy đi khỏi chúng ta.

Dù làm theo cách nào, tất cả chúng ta đều là những người chống nghịch Chúa vì chúng ta đã không sống theo đường lối của Chúa. Chúng ta thích chìu theo những ước muốn riêng, hành xử mọi sự theo phương cách của chính chúng ta. Kinh Thánh gọi thái độ chống nghịch, tự cho mình có thẩm quyền này là “tội lỗi.”

Vấn đề là, trong thái độ chối bỏ Chúa, chúng ta đã tạo nên một sự hỗn loạn, không những cho cuộc đời chúng ta mà còn cho xã hội và thế giới chúng ta nữa. Cả thế giới đầy dẫy những người có xu hướng làm những điều khiến họ thỏa mãn mà không theo cách thức của Chúa. Chúng ta thảy đều hành động như những vị thần nhỏ, với vương miện của chính mình, và tranh cạnh lẫn nhau. Hậu quả thật khốn khổ. Sự đau đớn và bất công mà chúng ta thấy xung quanh đều là hậu quả đương nhiên cho tội chống nghịch Chúa của chúng ta.

Vì chống nghịch Đức Chúa Trời, chúng ta đã khiến cho mọi sự trở nên hỗn loạn và tệ hại. Câu hỏi là, “Đức Chúa Trời sẽ làm gì cho vấn đề này?”

Đức Chúa Trời sẽ làm gì đối với sự chống nghịch này?

3
Đức Chúa Trời sẽ không để cho chúng ta nổi loạn mãi mãi.
Hình phạt của Chúa đối với tội chống nghịch là sự chết và bị phán xét.

“Loài người bị định phải chết một lần, sau đó phải chịu xét đoán.” Hê-bơ-rơ 9:27

Đức Chúa Trời quan tâm nhiều đến loài người và Ngài xem xét cách nghiêm túc sự chống nghịch của chúng ta. Ngài xem trọng và ra lệnh cho chúng ta phải tường trình về các hành động, cách đối xử quá xấu xa mà chúng ta đối với Ngài cũng như với người khác. Nói cách khác, Đức Chúa Trời sẽ không để cho sự chống trả Ngài cứ tiếp diễn mãi.

Sự kết án của Đức Chúa Trời trên chúng ta là hoàn toàn công chính vì Ngài cho chúng ta nhận lãnh chính xác điều chúng ta xin Ngài. Trong khi lọan nghịch chống Chúa, chúng ta đang nói với Ngài rằng, “Chúa đi đi! Con không muốn Ngài bảo con việc gì con phải làm. Để con một mình đi!” Và đây chính là điều Đức Chúa Trời làm. Hình phạt Ngài cho những kẻ chống lại là lìa khỏi họ, tách rời họ ra khỏi chính mình Ngài… mãi mãi. Nhưng bởi vì Đức Chúa Trời là nguồn sự sống và mọi điều tốt lành, cho nên bị tách lìa khỏi Chúa cũng có nghĩa là sự chết và địa ngục. Sự trừng phạt của Đức Chúa Trời nghịch cùng kẻ nổi loạn ấy là sự chết mất đời đời không có Đức Chúa Trời.

Ở dưới sự phán xét của Đức Chúa Trời là điều vô cùng khủng khiếp. Đó là viễn cảnh tất cả chúng ta phải đối diện, vì chúng ta tất cả đều phạm tội chống nghịch Ngài.

Có đúng như vậy không? Có phải tất cả chúng ta đều bị định tội chết và diệt vong vĩnh viễn? Nếu không bởi sự can thiệp của Đức Chúa Trời, tất cả chúng ta chắc chắn sẽ phải chịu hình phạt này.

Công lý của Đức Chúa Trời nghiêm khắc. Nhưng…        

4
Vì tình yêu thương của Ngài, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế giới: Đức Chúa Giê-Xu Christ, là người.

Đức Chúa Giê-Xu đã luôn luôn sống dưới sự lãnh đạo của Đức Chúa Trời.

Và bây giờ bởi chết thay cho chúng ta, Ngài đã chịu hình phạt thế cho chúng ta và đem lại sự tha thứ.

“Đấng Christ đã chết cho tội lỗi một lần đầy đủ, Đấng công chính thay cho người không công chính, để đem anh chị em đến với Đức Chúa Trời.” 1 Phê-rơ 3:18        

Vì tình yêu thương vĩ đại và sự khoan hồng của Đức Chúa Trời, Ngài đã không để mặc chúng ta nhận chịu hậu quả của sự chống nghịch ngu xuẩn. Đức Chúa Trời đã hành động để cứu chúng ta. Ngài đã sai Con thánh Ngài đến trong thế giới của chúng ta để trở thành một con người –Giê-xu, người Na-xa-rét.

Khác với chúng ta, Chúa Giê-xu đã không chống nghịch với Đức Chúa Trời. Ngài đã luôn luôn vâng theo sự lãnh đạo của Đức Chúa Trời. Ngài luôn luôn làm điều Đức Chúa Trời phán bảo, và vì vậy Ngài không đáng phải chịu chết hay chịu bất cứ hình phạt nào. Thế nhưng, Ngài thật đã chịu chết. Tuy rằng Ngài có năng quyền của Đức Chúa Trời để chữa lành người bệnh, đi bộ trên mặt biển, và ngay cả khiến kẻ chết sống lại, nhưng Chúa Giê-Xu đã chấp nhận bị hành hình trên cây thập tự. Tại sao như vậy?

Kinh Thánh công bố tin tức rất vui mừng, rằng Chúa Giê-xu đã chết thế cho những kẻ nổi loạn giống như chúng ta. Chúa Giê-Xu đã đền trả món nợ của chúng ta với Đức Chúa Trời bởi chết thay trong địa vị của chúng ta. Ngài đã thỏa đáp trọn vẹn mọi điều kiện về sự công chính của Đức Chúa Trời bởi sự chết của Ngài để sự tha thứ có thể có hiệu lực cho chúng ta.

Quả thật chúng ta không đáng được Chúa tha thứ như thế. Đây chính là một quà tặng hào phóng trọn vẹn ngay từ ban đầu.

Nhưng điều đó chưa phải là tất cả…         

5
Đức Chúa Trời đã khiến Đức Chúa Giê-xu sống lại nh
ư Đấng tể trị thế giới.

Đức Chúa Giê-Xu đã chiến thắng sự chết, hiện nay ban cho đời sống mới, và sẽ trở lại để phán xét.

“Trong sự thương xót lớn lao của Ngài, Chúa đã cho chúng ta được tái sinh với một hy vọng sống qua sự sống lại của Chúa Giê-xu từ kẻ chết.” I Phê-rơ 1:3

Đức Chúa Trời chấp nhận sự chết của Chúa Giê-xu như là sự đền bồi toàn hảo cho tội lỗi của chúng ta, và Ngài đã khiến Chúa Giê-xu từ kẻ chết sống lại. Chúa Giê-xu, Đấng đã sống lại, hiện nay là Đấng mà loài người đã luôn luôn mong đợi: Đấng lãnh đạo thế giới của Đức Chúa Trời.

Lãnh đạo thế giới thay cho Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu cũng là Thẩm phán của thế giới. Kinh Thánh nói chắc rằng một ngày kia Ngài sẽ trở lại để ra lệnh cho tất cả chúng ta tường trình về các hành động của chúng ta.

Trong khi chờ đợi ngày ấy, Chúa Giê-xu ban tặng chúng ta đời sống mới — cả hiện tại và mãi mãi. Giờ đây, những tội lỗi của chúng ta có thể được tha thứ bởi sự chết của Ngài. Chúng ta có thể khởi đầu lại mối quan hệ mới với Đức Chúa Trời, không còn là kẻ chống nghịch Ngài nhưng là bạn hữu Ngài. Trong cuộc đời mới này, chính Đức Chúa Trời đến để sống trong chúng ta bởi Thánh Linh Ngài. Chúng ta có thể kinh nghiệm niềm vui trong mối quan hệ tươi mới với Đức Chúa Trời.

Hơn nữa, khi chúng ta được tha thứ nhờ sự chết của Chúa Giê-xu, chúng ta có thể chắc chắn rằng khi Ngài trở lại để phán xét, chúng ta sẽ được Ngài chấp nhận. Chúa Giê-xu, Đấng đã sống lại sẽ ban cho chúng ta sự sống đời đời, không phải vì chúng ta giành được sự sống ấy, nhưng vì Ngài đã chết thay cho chúng ta.

Thế thì, bây giờ chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải lựa một trong hai lối sống.

Bây giờ chúng ta phải làm gì?

“Ai tin Con thì được sự sống vĩnh phúc; ai không tin không chịu vâng phục Con thì chẳng được sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn trên người đó.” Giăng 3:36

 

Hai Lối Sống               

 1. Lối của chúng ta:  • Chối bỏ Đấng Cai Trị, là Đức Chúa Trời
  • Cố gắng sống một cuộc đời theo ý riêng

Kết quả:

 • Bị kết tội bởi Đức Chúa Trời
  • Đối diện sự chết và sự phán xét
 1. Lối mới của Đức Chúa Trời:      
 • Vâng phục Chúa Giê-su là Đấng cai trị
  • Tin vào sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu.

Kết quả:

 • Được Đức Chúa Trời tha thứ
  • Được ban cho sự sống đời đời.

Chúng ta có thể tiếp tục nổi loạn chống nghịch Đức Chúa Trời và cố gắng sống cuộc đời theo ý riêng mà không có Ngài. Tiếc rằng đây là cách sống mà nhiều người khăng khăng chọn lấy.

Hậu quả cuối cùng là Đức Chúa Trời cho chúng ta thứ chúng ta xin và đáng được. Đức Chúa Trời kết án chúng ta vì chúng ta chối bỏ quyền điều khiển hợp pháp của Ngài trên cuộc đời chúng ta. Chúng ta không phải chỉ nhận chịu những hậu quả hỗn loạn từ sự chối bỏ Ngài trong hiện tại trên thế gian này, nhưng còn phải đối diện tương lai kinh khiếp bị xa cách Đức Chúa Trời đời đời, không có sự sống, tình yêu thương hay là mối liên hệ với Ngài.

Đối với những người đã nhận ra tình trạng vô vọng, thì có một con đường sống. Nếu chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời và cầu xin sự thương xót của Ngài, tin cậy sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu, thì mọi sự thay đổi.

Trước hết, Đức Chúa Trời làm trong sạch cuộc đời ô uế của chúng ta. Ngài chấp nhận sự chết của Chúa Giê-xu là sự thay thế cho những tội lỗi chúng ta, tha thứ chúng ta một cách hào phóng trọn vẹn. Sau đó, Ngài ban Đức Thánh Linh vào lòng chúng ta và cho chúng ta đời sống mới vượt khỏi sự chết mà đến sự sống đời đời. Chúng ta không phải là những kẻ nổi loạn nữa, mà là thành viên trong gia đình của chính Đức Chúa Trời, được nhận làm con trai, con gái Ngài. Giờ đây, chúng ta được sống với Chúa Giê-xu, là Đấng chủ tể của chúng ta.

Hai lối sống hoàn toàn khác biệt này vừa được trình bày cho bạn, là các độc giả. Và đặt trước mặt bạn sự lựa chọn.

Bạn muốn sống theo lối nào?

Câu hỏi đầu tiên mà bạn phải tự hỏi, đó là:
“Tôi muốn sống lối sống nào?”

Nếu bạn trả lời câu hỏi trên như: “lối sống riêng của mình”, thì có lẽ bạn chưa tin hoặc một vài hoặc tất cả của sự kiện chúng tôi đã đưa ra cho bạn biết.

Có lẽ bạn chưa tin rằng Đức Chúa Trời sẽ xét đoán kẻ nổi loạn, hay là chưa tin rằng bạn thật sự là một kẻ nổi loạn. Nếu lả như vậy thì xin bạn hãy suy nghĩ một cách cẩn thận. Bạn nên nghiên cứu các điều đã trình bày ở đây bởi vì nếu các điều này là sự thật thì hậu quả là một là sống; hai là chết.

Có lẽ bạn nên tìm một cuốn Kinh Thánh (Bản Hiện đại) và tự đọc. Phúc Âm Mác là một sách tốt cho bạn khởi sự đọc. Hay là bạn nói chuyện với một người bạn Cơ đốc, hoặc liên lạc với nhà xuất bản của sách nhỏ này để xin thêm thông tin.

Nhưng nếu bạn biết mình là một kẻ nổi loạn chống nghịch lại Đức Chúa Trời và bạn muốn sống lối sống của Ngài thì câu hỏi rõ ràng là, “Tôi có thể làm gì về việc này?”    

 1. Cầu nguyện với Chúa

Điều thứ nhất bạn cần làm là cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Bạn cần xưng nhận trước mặt Ngài rằng bạn đã từng nổi loạn chống nghịch Ngài, rằng bạn xứng đáng phải chịu hình phạt, và bạn đang xin Chúa thương xót dựa vào căn cứ trên cái chết của Chúa Giê-xu chết thay cho bạn. Bạn cũng cần phải xin Ngài giúp cho bạn được Ngài thay đổi từ một kẻ nổi loạn trở thành một người sống với Chúa Giê-xu làm Đấng cai trị của chính mình.

Bạn có thể cầu nguyện như sau:

Lạy Chúa,

Con biết rằng con không đáng được Ngài chấp nhận. Con không đáng nhận được sự ban cho sự sống đời đời của Ngài. Con có tội vì đã nổi loạn chống nghịch Ngài và đã phớt lờ Ngài. Con cần Ngài tha thứ cho con.

Con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã sai Con Ngài chịu chết thay cho con để con được tha tội. Cảm ơn Ngài vì Chúa Giê-xu đã từ kẻ chết sống lại để ban đời sống mới cho con.

Xin Chúa tha tội con và thay đổi con để con có thể sống với Chúa Giê-xu, là Đấng cai trị (làm chủ cuộc đời) con.

Nhân danh của Chúa Giê-xu, Amen

Bước thứ nhất là cầu nguyện như thế.

 1. Quy Phục Chúa Giê-xu

Bước thứ hai khá hiển nhiên. Đã cầu nguyện như lời cầu nguyện trong trang trước, bạn muốn bắt đầu thực hành điều đó, tức là quy phục Chúa Giê-xu. Chắc chắn rằng có đủ mọi lãnh vực trong cuộc đời của bạn cần phải thay đổi.

Bạn nên bỏ những thói quen nổi loạn như tính tham lam, dễ nóng giận, tính ích kỷ v.v., và bắt đầu những thói quen mới mà làm Chúa đẹp lòng như rộng lượng, ân cần và tính kiên nhẫn.

Bước thứ hai này sẽ kéo dài cả cuộc đời còn lại của bạn, nhưng Ngài sẽ ở cùng bạn trọn cả con đường. Ngài sẽ liên tục nói với bạn qua Kinh Thánh. Ngài sẽ liên tục nghe bạn và giúp bạn khi nghe lời cầu nguyện của bạn. Ngài sẽ ban cho bạn năng quyền để sống theo ý muốn của Ngài qua Đức Thánh Linh, là Đấng đang sống trong lòng bạn. Và Ngài sẽ ban cho bạn những anh chị em trong Chúa để khích lệ bạn trên bước đường theo Ngài khi bạn gặp những tin hữu khác.

Vậy, bước thứ hai là quy phục Chúa Giê-xu và bắt đầu sống để Ngài làm Chủ cuộc đời của bạn.

 1. Tiếp tục tin cậy     

Điều gì thứ ba mà bạn phải làm cũng là một điều liên tục nữa. Bạn phải tiếp tục đặt niềm tin đúng chỗ. Chỉ vì Chúa Giê-xu mà thôi (tức là nhờ sự chết và sự sống lại của Ngài), mà bạn được tha thứ và được hòa thuận lại cùng Đức Chúa Trời.

Bạn sẽ cần tiếp tục trở lại với điều này, vì khi bạn bắt đầu nếp sống mới của Đức Chúa Trời, bạn sẽ còn thất bại và sẽ còn làm điều sai trật. Hêt thảy chúng ta đều như vậy.

Chúng ta thảy đều cần nhìn lại cái chết của Chúa Giê-xu trên thập tự gía, là nguyên nhân duy nhất chúng ta được tha thứ. Chúng ta không bao giờ nên ngừng nương cậy vào Ngài, và chỉ vào Ngài mà thôi, là phương thức qua đó chúng ta được Ngài tha thứ và được ban tặng sự sống đời đời.

Nếu bạn biết rõ là bạn chưa làm theo những bước này, và bạn còn là kẻ nổi loạn chưa được tha thứ, thì bạn phải gấp làm một việc gì đó. Bạn đang ở tại ngã ba đường. Đây là sự lựa chọn mà hết thảy chúng ta đều phải đối diện. Chỉ có hai lối sống mà thôi.

Nguồn: www.matthiasmedia.com.au

*** Sau khi đọc bài này, nếu bạn thấy lòng mình cảm động và được thúc giục tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su, thì xin bạn thành tâm cúi đầu cầu nguyện với Chúa như sau:

Kính lạy Đấng Tạo Hóa, con biết con là người có tội. Con đã xa cách Chúa, sống theo đường lối và ý riêng mình. Hiện con đang đi trên đường dẫn đến sự hình phạt đời đời. Tạ ơn Chúa, vì Ngài đã đến trong thế gian, chịu chết thay cho con để đền tội con trên thập tự giá. Giờ đây, con quyết tin nhận Chúa làm Cứu Chúa của con, xin Chúa tha tội cho con và tiếp nhận con làm con cái yêu dấu của Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Giê-su, Amen.

________________________________________________________________________