Cách đây nhiều năm tuyển dân Y-sơ-ra-ên đã thực hiện một chuyến đi từ Ai-cập đến Ca-na-an. Vào lúc đó họ là một dân tộc với dân số khoảng một triệu người.  Đức Chúa Trời đã dẫn dắt họ ra khỏi Ai Cập trong một phương cách lạ lùng qua sự lãnh đạo của Môi-se. Ban đêm Chúa ban cho họ ánh sáng từ một trụ lửa, còn ban ngày Ngài che bóng mát trên đầu họ bằng một trụ mây.

Không bao lâu sau khi ra đi, kẻ thù của họ là quân đội Ai-cập đã đuổi kịp tại biển đỏ. Đức Chúa Trời truyền lệnh cho Môi-se đưa tay ra với gậy trên tay và nước rẽ ra để dân Y-sơ-ra-ên bước qua. Họ đi bộ qua biển đỏ giống như đi trên đất khô. Khi người Ai-cập đuổi theo, Đức Chúa Trời làm cho kẻ thù bị rối loạn và rồi nước lấp lại như cũ nhấm chìm đạo binh của Ai-cập. Khi tuyển dân Y-sơ ra-ên nhìn thấy họ được giải cứu khỏi sự truy bức của kẻ thù, họ hát bài ca chiến thắng.

Khi tiếp tục cuộc hành trình, họ gặp những cám dỗ và thử thách khác như thiếu nước và thực phẩm. Họ kêu van và Chúa nghe tiếng kêu của họ, Ngài ban cho họ nước ra từ vầng đá, thực phẩm ma-na từ trời rơi xuống và thịt chim cút.

Trong những năm đó, Người Y-sơ-ra-ên rơi vào cám dỗ và phạm tội. Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ sự nhẫn nại chịu đựng và tử tế đối cùng họ. Nhiều lần Đức Chúa Trời cố gắng thuyết phục để họ đặt đức tin nơi Ngài. Họ cần bước theo sự dạy dỗ của Ngài qua những hướng dẫn của Môi-se.

Một lần kia sau khi dân Y-sơ-ra-ên đã phát ngôn chống lại Đức Chúa Trời và Môi-se, Đức Chúa Trời đã gởi đến những con rắn lửa vào trong lều trại của họ để trừng phạt (Dân số ký 21: 6). Dân Y-sơ-ra-ên  bị rắn cắn. Có nhiều tiếng khóc lóc, kêu la đau đớn, và nhiều người chết giữa vòng họ. Dân sự đến nói với Môi-se: “Chúng tôi có tội vì đã nói xúc phạm đến CHÚA và ông. Xin ông cầu CHÚA để Ngài đuổi rắn đi.” Môi-se cầu thay cho dân sự (Dân số ký 21:7).

Sau đó Đức Chúa Trời truyền lệnh cho Môi-se làm một con rắn bằng đồng và treo nó lên trên một cây sào để mọi người có thể nhìn thấy. Đức Chúa Trời hứa rằng bất cứ ai bị rắn cắn hãy nhìn lên (trong đức tin) con rắn trên cây sào thì sẽ được chữa lành. Tất cả những người nhìn lên đều được chữa lành. Thật là kỳ diệu! Đây là một phương pháp đơn giản để nhận được sự chữa lành.  Bạn có cho rằng có ai đó bị rắn cắn nhưng từ chối không chịu nhìn lên để được chữa lành không?

Chúng ta chú ý rằng trong Dân số ký 21:7, điểm đầu tiên là dân sự phải nhận biết tội lỗi của họ, họ hối tiếc về sự bất tuân của mình và mong đợi được chữa lành. Đức Chúa Trời sẽ không cứu chúng ta (chúng ta không ở vào vị trí được cứu) trừ phi chúng ta ăn năn xoay khỏi tội lỗi của mình. Chúa Jesus phán: “Giờ đã điểm, Nước Đức Chúa Trời đã đến gần, hãy ăn năn và tin nhận Phúc Âm” (Mác 1:15). Chúng ta được mời gọi nhìn lên Đấng bị đóng đinh là Đấng đã bị treo trên cây gỗ hầu cho chúng ta có thể nhận được sự chữa lành.

Tội lỗi giống như vết cắn của rắn độc, gây ra sự chết. Chỉ có một phương pháp chữa bệnh, đó là được làm sạch bởi “huyết của Chúa Jesus Christ” (1 Giăng 1:7). Cha thiên thượng đã cung ứng phương cách này để chữa lành cho tất cả những ai bị con rắn Sa-tan cắn. Tất cả mọi người đều là tội nhân. Bởi đức tin hãy nhìn lên Chúa Jesus là hy vọng duy nhất cho chúng ta. Ngài đã bị đóng đinh trên thập tự giá và đã đổ huyết ra để làm giá chuộc tội lỗi cho con người (Rô-ma 3:24-25). Chính Chúa Jesus đã phán: “Như Môi-se treo con rắn lên cao trong nơi đồng hoang thể nào thì Con Người cũng phải bị treo lên thể ấy,  để tất cả những ai tin Ngài đều được sự sống vĩnh phúc” (Giăng 3:14-15). “Hỡi tất cả mọi người ở tận cùng quả đất,
Hãy nhìn lên  Ta để được cứu rỗi,
Vì Ta là Đức Chúa Trời, không có Đấng nào khác” (Ê-sai 45:52).

Chỉ có một hy vọng để sống: nhìn lên Đấng bị đóng đinh,

Điều đó dành cho bạn ngay bây giờ,

Hỡi các tội nhân, hãy nhìn lên Ngài để nhận sự cứu rỗi,

Nhìn Ngài trên cây gỗ.

Bạn có sẵn sàng nhìn lên?

Suu Tam

*** Sau khi đọc bài này, nếu bạn thấy lòng mình cảm động và được thúc giục tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su, thì xin bạn thành tâm cúi đầu cầu nguyện với Chúa như sau:

” Kính lạy Đấng Tạo Hóa, con biết con là người có tội. Con đã xa cách Chúa, sống theo đường lối và ý riêng mình. Hiện con đang đi trên đường dẫn đến sự hình phạt đời đời. Tạ ơn Chúa, vì Ngài đã đến trong thế gian, chịu chết thay cho con để đền tội con trên thập tự giá. Giờ đây, con quyết tin nhận Chúa làm Cứu Chúa của con, xin Chúa tha tội cho con và tiếp nhận con làm con cái yêu dấu của Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Giê-su. Amen.”

www.vietchristian.com/niengiam/