Làm sao tôi có thể hiểu được Kinh Thánh nói gì?

Kinh Thánh ích gì cho cá nhân tôi?
Nếu bạn đọc Kinh Thánh mà không biết làm sao để hiểu thì đây là cuốn sách giúp bạn hiểu.
Tiến sĩ Norton Sterrett hướng dẫn bạn từ đầu qua những nguyên tắc đọc Kinh Thánh bằng ngôn ngữ bình thường, và những nguyên tắc giúp hiểu những ví dụ, ẩn dụ, biểu tượng, tiên tri…của Kinh Thánh. Phần kết luận của ông của ông đưa vào áp dụng cho đời sống hằng ngày.
Bạn có thể bắt đầu như là một người mới tập sự học Kinh Thánh, nhưng khi đọc xong cuốn sách bạn sẽ được giúp hiểu Kinh Thánh và kinh nghiệm quyền năng thay đổi trong đời sống mình.
Đây là cuốn sách đúc kết của nhiều năm kinh nghiệm học và dạy Kinh Thánh của Norton Sterreet, thành viên chuyên huấn luyện của hội sinh viên Tin Lành Thế Giới (International Fellowship Evangelical Students)
Tác giả: T. Norton Sterrett

I. NHỮNG ĐIỀU CĂN BẢN

1. Mỗi Cá Nhân Cần Phải Học Kinh Thánh

2. Ai Có Thể Hiểu
3. Cần Hiểu Đúng
4. Điểm Xuất Phát
5. Sử Dụng Dụng Cụ Thích Hợp
6. Tiến Hành Cách Nào
II. NHỮNG NGUYÊN TẮC TỔNG QUÁT
7. Xét Văn Mạch
8. Hiểu Nghĩa Chữ
9. Hiểu Văn Phạm
10. Hiểu Ý Định Tác Giả
11. Nghiên Cứu Bối Cảnh
12. Lấy Kinh Thánh Giải Kinh Thánh
III. NHỮNG NGUYÊN TẮC ĐẶC BIỆT
13. Những Nghĩa Bóng Trong Ngôn Ngữ
14. Biểu Tượng
15. Tiêu Biểu
16. Ngụ Ngôn Và Phúng Dụ
17. Đặc Ngữ Do Thái
18. Thi Phú Do Thái
19. Lời Tiên Tri
20. Giáo Lý
21. Tương Quan Giữa Cựu Và Tân Ước
IV. ÁP DỤNG CÁ NHÂN
22. Hưởng Ứng Lời Thượng Đế