Kinh Thánh là lời Thượng Đế ban cho chúng ta. Người tín đồ Cơ-đốc tin rằng Thượng Đế đã ban cho chúng ta món quà kỳ diệu nầy để chúng ta trân trọng giữ gìn, học hỏi hiểu biết, và vâng theo. Nhưng chúng ta không thể thực hiện được các mục tiêu trên nếu chúng ta cứ xếp Kinh Thánh cất kỹ, hoặc nếu chúng ta không hiểu Kinh Thánh nói gì. Lời Thượng Đế là dành cho mỗi một chúng ta. Nó phải soi sáng đường đi chúng ta. Nó phải là lương thực hằng ngày cho chúng ta.
Ăn thì khác với uống. Nó đòi hỏi phải cắn và nhai kỹ. Cũng vậy, ăn nuốt Lời Thượng Đế thường đòi hỏi học hỏi, nghiền ngẫm, quan sát, suy tư và hành động. Chúng ta không thể giới hạn chỉ ăn một ngày trong tuần, vào buổi lễ sáng Chúa Nhật. Cũng không phải chỉ nhận thức ăn mà người khác đã đãi lọc, loại bỏ những chất cứng, lựa ra một vài miếng mềm ngon cho mình ăn. Cũng không thể nào chỉ ăn tùy hứng hoặc ăn thừa đồ người khác.
Có lẽ bạn đã cố gắng học Kinh Thánh, nhưng không mấy kết quả. Thế rồi bạn bỏ cuộc, đành chỉ bỏ ra ít phút mỗi ngày đọc một khúc ngắn trong giờ Tỉnh Tâm ngắn ngủi, coi qua một chú thích nào đó để tìm ý, rồi cầu nguyện sơ sài. Bạn tìm kiếm những lời hứa, những mệnh lệnh rõ ràng, nhưng bỏ qua những gì bạn thấy khó. Tuy nhiên bạn không hài lòng và cảm thấy Thượng Đế muốn bạn nhận được nhiều hơn từ Kinh Thánh. Bạn nghĩ đúng, vì Thượng Đế truyền dạy chúng ta phải học lời Ngài (Thi Tv 119:9, 11). Hơn nữa, Ngài nói rằng chúng ta có thể hiểu lời Ngài vì có Đức Thánh Linh làm giáo sư cho chúng ta (xem GiGa 2:20, 27).
Nói thế không có nghĩa là chúng ta không làm gì cả, chỉ để Thượng Đế dạy cho mình. Chúa Giê-xu đã nói rằng chính Thượng Đế nuôi loài chim, nhưng chim chóc cũng phải bỏ công sức ra tìm kiếm thức ăn. Thượng Đế hứa nuôi chúng ta bằng lời Ngài, nhưng chúng ta phải học hỏi. Lương thực đã có đó, chúng ta có thể nuôi mình. Đây là một trong những ơn phước lớn lao của cuộc sống Cơ-đốc.
NGƯỜI DẠY
Kinh Thánh có nói Thượng Đế ban cho một số người ân tứ dạy dỗ để lo công tác giáo dục (ICo1Cr 12:28, Eph Ep 4:11). Nhưng đó chỉ là một giai đoạn mà Thượng Đế đã sắp đặt để cho con người hiểu được lời Ngài. Vì câu Kinh Thánh trong thơ Giăng đã trưng trên kia cũng nói rõ rằng mọi người tin phải nhờ Thánh Linh mà học hỏi.
Nói thế không có nghĩa là chúng ta không đếm xỉa gì tới những giáo sư được Chúa dùng trong Hội Thánh. Chúng ta không thể nào tự mình biết được mọi thứ. Chúng ta cũng phải học với người khác và học hỏi nơi họ. Thượng Đế đã đặt để trong Hội Thánh những người có ơn diễn giải Kinh Thánh và giải thích những giáo lý lớn cho niềm tin chúng ta.
Đặc biệt là các thanh niên trong Chúa, cần phải hỏi ý kiến những tín đồ trưởng thành hơn, những người đã biết Lời Chúa có thể giúp mình hiểu được. Nếu bạn đọc một đoạn Kinh Thánh và cảm thấy mình khám phá ra một chân lý mới, hãy trình bày ý đó với một tín hữu trưởng thành hơn, ý nói không phải bao giờ cũng đúng dầu cho nó xuất phát từ sự học hỏi, cầu nguyện. Sau khi chia xẻ với người trưởng thành hơn, hãy học lại khúc Kinh Thánh đó, đối chiếu với những gợi ý của họ.