Chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà người ta cứ đinh ninh rằng tiên của là tất cả. Nếu muốn có tất cả, trước hết phải có tiền. Việc đầu tiên là tiền đâu? Và lòng ham muốn tiền của của thế gian bùng lên như hỏa diệm sơn trong thời kỳ mạnh mẽ nhất….

Xin xem Attachment: GIÁ TRỊ TIỀN CỦA

 

*** Sau khi đọc bài này, nếu bạn thấy lòng mình cảm động và được thúc giục tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su, thì xin bạn thành tâm cúi đầu cầu nguyện với Chúa như sau:

“Kính lạy Đấng Tạo Hóa, con biết con là người có tội. Con đã xa cách Chúa, sống theo đường lối và ý riêng mình. Hiện con đang đi trên đường dẫn đến sự hình phạt đời đời. Tạ ơn Chúa, vì Ngài đã đến trong thế gian, chịu chết thay cho con để đền tội con trên thập tự giá. Giờ đây, con quyết tin nhận Chúa làm Cứu Chúa của con, xin Chúa tha tội cho con và tiếp nhận con làm con cái yêu dấu của Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Giê-su, Amen.”

________________________________________________________________________

www.vietchristian.com/niengiam/