Trong đời sống con người cái cần thì nhiều lắm. Có nhiều cái cần không có cũng không sao. Nhưng nhiều cái cần bắt buộc phải có, không có là không xong, nó thuộc loại có cần. Không khí có cần cho mỗi chúng ta thế mà nhiều lúc chúng ta không cảm thấy…..
Attachment:  CÓ CẦN