Mỗi dịp đầu năm, chúng ta thường bị cái “mới” ám ảnh, bắt ta suy nghĩ một cái gì “mới” cho hợp thời. Năm mới, suy nghĩ đến hoàn cảnh mới hay một tiến trình mới của cuộc đời. Thực tế không cho phép, thử tìm mọt nhân sinh quan mới để thoát ra khỏi cái nhàm chán, chẳng lẽ ta đâu mãi thế này? Nhưng đã trót thành một bánh xe trong guồng máy xã hội…

Attachment:  GIAO ƯỚC MỚI