VƯƠNG QUỐC CHÚNG TA TÌM KIẾM

“Nước Cha được đến ”

Mathiơ 6:10

Phần lớn người nam hay nữ đều có kế hoạch cho đời sống của họ. Họ muốn trở thành bác sĩ hay luật sư – Họ muốn được giàu và nổi tiếng. Trong tâm trí, họ có một bức tranh về cuộc sống sau này khi đã đạt được mục đích của mình. Họ đều là những kẻ xây dựng vương quốc cho mình!

Có người chẳng có kế hoạch nào cho riêng mình cả, mà thích tìm ai đó mạnh mẽ đang xây dựng một vương quốc, và họ giúp người đó trong khải tượng của anh ta. Họ có được hạnh phúc từ việc tham gia một tay vào kế hoạch của người khác.

Đây là điều mà một Cơ Đốc nhân làm. Anh ta chẳng xây dựng một vương quốc nào cho riêng mình cả. Anh ta không gắng sức để được nổi tiếng nhờ một công việc lớn lao nào đó mà anh ta đã làm. Thay vào đó, anh ta tìm kiếm sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và sự hiện đến của vương quốc Ngài lời cầu nguyện của anh ta luôn luôn là, “nguyện nước Cha được đến”. Ước muốn duy nhất của anh ta là được tham dự vào sự đến của vương quốc ấy. Không những cầu nguyện cho điều ấy mà anh ta còn đi ra hoàn tất Đại mạng lệnh của Chúa Jesus nữa.

Lời cầu nguyện quan yếu mà một tín đồ nên cầu nguyện luôn luôn là, “Chúa ơi, xin cho con được xây dựng vương quốc của Ngài chứ không phải của con”. Nhiều tín đồ rất bận bịu, nhưng họ bận xây dựng vương quốc của chính họ thay vì vương quốc của Đức Chúa Trời.

Dàn bài

Bản chất của vương quốc Đức Chúa Trời
Địa điểm của vương quốc Đức Chúa Trời
Thời điểm của vương quốc Đức Chúa Trời
Sứ phát triển của vương quốc Đức Chúa Trời
Nhiệm vụ
Sự hoàn tất
Vinh hiển của vương quốc Đức Chúa Trời
Đấng Christ trong hội chúng
Đấng Christ trong hành vi thờ phượng

Các mục tiêu của bài học

Khi học xong bài này bạn sẽ có thể:

Phân biệt giữa vương quốc bề trong và vương quốc bề ngoài của Đức Chúa Trời
Đánh giá sự tham gia của bạn trong việc hoàn thành mệnh lệnh của Đấng Christ trong Mat Mt 28:19-20.
Hiểu vì sao sự thờ phượng trong hội chúng địa phương thuộc thân thể Đấng Christ phải đặt trọng tâm quanh thân vị Đấng Christ.

Sinh hoạt học tập

1.Đọc phần triển khai bài từng phần một. Viết các câu trả lời theo các câu hỏi trong bài và phần câu hỏi tự kiểm tra.
2.Cầu nguyện cho đích danh năm giáo sĩ và viết ra những lời khích lệ từng người một.
3.Viết một đoạn miêu tả “Đấng Sống” được định nghĩa trong Khai Huyen 1:12-18
4.Ôn lại những từ mới mà bạn đã học được trong bốn bài đầu

Từ ngữ

Môn đồ
Giảng Tin Lành
Mạng lệnh trọng đại
Bản chất

Triển khai bài học

BẢN CHẤT CỦA VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI

Mục tiêu 1: Giải thích vương quốc Đức Chúa Trời vừa ở hiện tại mà lại vừa trong tương lai như thế nào

Không có một vương quốc nào giống như vương quốc Đức Chúa Trời cả. Cũng không có ông vua nào giống như Đức Chúa Trời.

Vương quốc Đức Chúa Trời là ở hiện tại, tuy nhiên, nó cũng sắp xảy ra. Hiện nay vương quốc Đức Chúa Trời không thể thấy được, tuy nhiên chẳng bao lâu sẽ thấy nó. Vương quốc của Đức Chúa Trời là ở bề trong (trong lòng tín đồ), nhưng vinh quang của nó vẫn ở quanh mỗi chúng ta.

 1. Khoanh tròn mẫu tự ở bên trái mỗi câu đúng
  a. Vương quốc Đức Chúa Trời là ở hiện tại
  b. Vương quốc Đức Chúa Trời là ở hiện tại
  c. Vương quốc Đức Chúa Trời ở trong người tín đồ
  d. Vương quốc Đức Chúa Trời sẽ được nhìn thấy

Vương quốc Đức Chúa Trời trước hết là ở trên danh sách của những việc mà chúng ta nên cầu nguyện. Sự ưu tiên của nó chiếm ngang chỗ với sự công nghĩa của Đức Chúa Trời. Tại sao không được chứ? Vương quốc Đức Chúa Trời là sự công nghĩa cơ mà. Đó là sự công nghĩa của Đức Chúa Trời! Như vậy, những kẻ tìm kiếm nước Đức Chúa Trời tức là tìm kiếm sự công nghĩa của Đức Chúa Trời. Những kẻ tìm kiếm sự công nghĩa của Đức Chúa Trời tức là tìm kiếm chính Đức Chúa Trời. Bạn không thể tách rời Đức Chúa Trời và sự công nghĩa của Ngài. Như vậy tất cả đều đi cùng với nhau … Danh CHA, Nước CHA và sự Công Nghĩa của CHA. Bạn không thể có cái này mà không có cái kia. Kẻ nào tìm kiếm tất cả những điều này trên cả mọi thứ khác, tức là đang cầu nguyện phải lẽ đấy.

 1. Giải thích vì sao Danh của Đức Chúa Trời và vương quốc Đức Chúa Trời không thể tách rời.

Địa điểm của vương quốc Đức Chúa Trời.

Vương quốc Đức Chúa Trời ở đâu? Ở thiên đàng ư? Vâng, ở thiên đàng – ở trái đất ư? Vâng, sẽ là ở đó. Trong con người ư? Đương nhiên, nhưng chỉ ở trong những kẻ tiếp nhận Đấng Christ.

Làm sao có thể được? À, như thế này này – nước trời phải ở trong một công dân trước khi anh ta trở thành một công dân tốt trong nước mình. Có nhiều gương lãnh đạo cai trị bằng bạo lực. Công dân họ vâng lời họ bởi cớ sợ họ. Nhưng những lãnh đạo như thế chẳng bao lâu sẽ mất nước của họ, bởi cớ nước của họ không nằm trong tấm lòng của dân chúng. Ngay cơ hội đầu tiên đến là các công dân nọ sẽ nổi loạn. Và họ sẽ thay người lãnh đạo cũ bằng kẻ họ tin cậy và yêu thương.

Điều này đã xảy ra luôn luôn khắp trên thế giới. Một kẻ lãnh đạo độc ác cũng sẽ nhận được sự thờ phượng và ngợi khen bề ngoài của người dân; nhưng họ chỉ nói những lời làm vui lòng kẻ lãnh đạo để người ấy không nổi giận với họ. Và ngay cả lúc đang dùng môi miệng ca ngợi người lãnh đạo ấy thì lòng họ cũng đang ghét hắn – Thật ra họ đã khước từ hắn rồi.

 1. Một vương quốc thật sự phải ở trong lòng người vì.
  a) Một vương quốc không thể tồn tại nếu không ở trong lòng người
  b) Sự vâng lời chỉ có thể xuất phát từ tấm lòng.
  c) Các công dân phải sợ hãi người lãnh đạo nếu vương quốc được hùng mạnh.

Đó là lý do vì sao chúng ta nói rằng một vương quốc tồn tại và hùng mạnh thì phải ở trong lòng một người trước khi anh ta có thể là một công dân tốt. Đây là lý do vì sao vương quốc của Đức Chúa Trời là một vương quốc vĩnh cửu. Vì nó được khởi sự trong lòng các công dân ngay giây phút họ tin. Cho nên chúng ta có thể nói rằng “địa điểm” của vương quốc Đức Chúa Trời là ở trong lòng con người.

Nhưng vương quốc Đức Chúa Trời không chỉ ở trong lòng kẻ tin sẽ có ngày Đấng Christ cai trị trên một vương quốc “bề ngoài”. Đó là sẽ một vương quốc thấy được và bao gồm toàn thể thế giới cùng mọi người trong đó.

Đối với tín đồ, điểm duy nhất khác biệt về vương quốc bề ngoài của Đức Chúa Trời là; vương quốc “Không thấy được” này, đến bấy giờ sẽ là vương quốc “thấy được”. Những sự tốt đẹp của vương quốc sẽ chẳng thay đổi. Sự công nghĩa, bình an, và niềm vui do Đức Thánh Linh ban cho, đối với tín đồ, sẽ vẫn như cũ. Anh ta đã là một công dân của nước Đức Chúa Trời kể từ ngày anh ta được sinh ra về mặt thuộc linh rồi.

 1. Vương quốc của Đức Chúa Trời là … , … , và … … , được Đức Thánh Linh ban cho.

Thật là một ngày tuyệt vời làm sao khi vương quốc mà chúng ta có thể thấy được lại đến! Và hạnh phúc thay cho những kẻ biết bản chất thật sự của vương quốc Đức Chúa Trời. Họ đã biết và thực hành một đời sống công nghĩa, bình an và vui mừng mà Đức Thánh Linh đã ban!

Vâng, nhiều người sẽ vui mừng vào ngày ấy. Nhưng còn về những kẻ không biết Đấng Cứu Thế thì sao? Và về các quốc gia chưa từng được nghe thì sao? Sẽ không có niềm vui cho họ trừ phi chúng ta đi ra và nói cho họ biết rằng Chúa Jesus đã cứu họ.

Và như thế thì chúng ta cũng nên bận rộn biết bao! Chúng ta nên cầu nguyện biết bao! Chúng ta cũng nên làm việc dường bao, cho đến khi cả thế giới biết rằng có một vương quốc khởi sự trong tấm lòng con người. Một vương quốc sẽ được mọi người trông thấy khi Chúa Jesus đến.

Điều ấy có nghĩa là chúng ta nên cầu nguyện cho tất cả mọi người đều tiếp nhận Đấng Christ. Chúng ta nên cầu nguyện rằng vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ trải đến tấm lòng của tất cả mọi người trên thế giới. Cùng lúc, chúng ta phải được chuẩn bị để đi bất cứ nơi nào Đức Chúa Trời bảo chúng ta đi, để chia xẻ Tin Lành của Chúa Jesus. Không ai có thể cầu nguyện cách phải lẽ nếu trong mình không có một sự than khóc sâu sắc để được thấy sự cứu rỗi cho những kẻ hư mất.

 1. Những kẻ cầu nguyện “Nước Cha được đến” phải được chuẩn bị để làm gì?

Một khi “Đại mạng lệnh chẳng có ý nghĩa gì đối với chúng ta, thì chúng ta không thể nào cầu nguyện cách phải lẽ được. Chúng ta không bao giờ được để cho công việc, bạn bè, hay sự quan tâm đời này xen vào công tác này của chúng ta. Những kẻ cầu nguyện “Nước Cha được đến” phải sẵn sàng đi vào thế gian mang Phúc Âm đến cho mọi loài thọ tạo. Nước Đức Chúa Trời không thể đến với những kẻ chưa bao giờ nghe, vì đức tin đến bởi việc người ta nghe.

Thời điểm của vương quốc Đức Chúa Trời

Vương quốc Đức Chúa Trời là ở hiện tại. Nó không có biên giới. Nó không có những hàng rào thuế quan hoặc các trạm di dân. Nó không có cờ quốc gia. Nó là một vương quốc trong tấm lòng của các tín đồ. Đức Chúa Trời ngồi trên ngôi lòng của tín đồ và khởi từ đó mà cai trị vương quốc của Ngài! “Nước Đức Chúa Trời ở trong lòng các ngươi” (Luca 17:21); “Chúa Jesus nói, ‘Nước ta không thuộc về hạ giới’” (Giang18:36). Nói cách khác, nước Đức Chúa Trời không giống bất kỳ nước nào trên thế gian – Nước Ngài là một vương quốc thuộc linh. “Nước Đức Chúa Trời không đến cách rõ ràng” (Luca 17:20). Dĩ nhiên là không rồi! Một khi nó ở trong lòng người, ta không thể thấy nó được ngoại trừ thấy qua đời sống và hành động của các công dân của nó! Và đó là điều mà câu Kinh Thánh kế tiếp đây nói, “Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy” (Roma 14:17).

 1. Chọn những mẫu tự câu ở bên trái cho thích hợp với địa chỉ bên phải.
  … a. “Nước Đức Chúa Trời ở trong
  lòng các ngươi”
  … b. “Nước ta không thuộc về hạ giới”
  … c. “Nước Đức Chúa Trời không đến
  cách rõ ràng”
  1) Giang 18:36
  2) Luca 17:20
  3) 17:21

Khi nước Đức Chúa Trời ở thì hiện tại, chứng cớ của nó hiện nay sẽ thấy được – nếu bây giờ chúng ta đặt nước Đức Chúa Trời trước mọi thứ khác, ta sẽ thấy nó ở trong nhà chúng ta, ở công việc, và ở giữa bạn bè. Chúng ta sẽ không là vua trong những chốn này. Đức Chúa Trời sẽ là Vua! Phần lớn các nan đề con người gặp phải trong nhà, nơi làm việc và với bạn bè, đều phát xuất từ việc họ tìm kiếm ý riêng của mình thay vì làm Đức Chúa Trời vui lòng. Khi chúng ta đặt vương quốc của Đức Chúa Trời trước mọi thứ khác trong cuộc sống chúng ta, thì hầu hết nan đề của chúng ta đều được giải quyết! Nhà chúng ta trở nên chốn hạnh phúc. Chúng ta trở nên thỏa mãn với công việc của mình. Bạn bè chúng ta thấy dễ sống với chúng ta vì chúng ta không ích kỷ. Hèn chi Chúa Jesus nói rằng chúng ta sẽ được cho thêm tất cả những điều khác nữa nếu chúng ta đặt nước Ngài lên trước mọi thứ khác (Mat Mt 6:33).

 1. Hãy kể ra ba nơi người ta có thể thấy được chứng cớ nước Đức Chúa Trời trong chúng ta.

Nước Đức Chúa Trời cũng đang tới. Nó ở thì hiện tại, nhưng nó cũng “sẽ tới” chúng ta cầu nguyện “Xin nước Cha được đến”. Chúng ta rên riết thở than cho đến ngày mà điều sẽ chết sẽ biến đổi thành cái bất tử (ICorinhto 15:53) Một trong những niềm vui lớn của sự thờ phượng là ca hát và nói về điều sẽ xảy ra khi Chúa Jesus đến. Đoạn Kinh Thánh tuyệt vời trong ITesalonica 4:13-18 đã nói về sự tái lâm của Chúa Jesus. Nó chấm dứt với những lời sau, “Thế thì, anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau” Thờ phượng là chia xẻ hy vọng về những điều sắp đến. Đó là nói với Đức Chúa Trời về vương quốc ở trong chúng ta, và để Ngài bày tỏ cho chúng ta một số niềm vui về nước trời mà chúng ta chưa nhìn thấy.

 1. 4:13-18 nói cho chúng ta biết rằng,
  a) Chỉ có những người còn sống khi Đấng Christ trở lại mới vô thiên đàng.
  b) Kẻ chết trong Christ sẽ sống lại trước.
  c) Các thiên thần sẽ từ thiên đàng xuống và mang các tín đồ về với họ.
  d) Những người đang sống vào ngày Chúa đến sẽ đi vô thiên đàng.

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI

Mục đích 2: Liệt kê ra bốn điều mà một tín đồ nên làm để thấy rằng Đại mạng lệnh đang được họ tiến hành .

Thật tuyệt vời được vui hưởng sự thờ phượng và cầu nguyện. Nhưng chúng ta phải vui hưởng trong sự hiểu biết trọn vẹn về kế hoạch của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ nói nhiều về điều này trong bài kế – Nhưng trong bài này cũng cần nói một ít về nó vì có liên hệ đến sự phát triển của vương quốc Đức Chúa Trời.

Chúa Jesus nói rằng Ngài sẽ xây dựng Hội Thánh của Ngài. Hội Thánh của Đấng Christ là con người – những người tin Chúa Jesus. Bất kỳ chỗ nào có tín đồ, chỗ ấy bạn tìm thấy Hội Thánh Đấng Christ. Các thành viên của Hội Thánh là công dân của nước Đức Chúa Trời. Vì vậy, khi Đấng Christ xây dựng Hội Thánh thì Ngài cũng đang xây dựng nước của Ngài. Đây là kế hoạch lớn và là công việc của Đức Chúa Trời. Đây là điều chúng ta nên liên tục cầu nguyện.

Hội Thánh phát triển theo hai phương diện. Chúng ta nên cầu nguyện cho hai điều.

 1. Hội Thánh được phát triển về mặt số lượng
  2. Hội viên được phát triển về sự giống Đấng Christ
 2. Khoanh tròn mẫu tự bên trái của mỗi câu đúng
  a. Các tín đồ tạo nên Hội Thánh
  b. “Hội Thánh” lớn lên về mặt số lượng giống khi các tòa nhà được xây cất
  c. Nước Đức Chúa Trời được dựng nên khi các tín đồ được thêm vào “Hội Thánh”.
  d. “Hội Thánh” luôn luôn y nguyên

Nhiệm vụ

Để làm công việc này, Đấng Christ đã ban cho các môn đồ một “Đại mạng lệnh”. Ngài nói, “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân Danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép Báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở với các ngươi luôn cho đến tận thế”. (Mathio 28:19-20)

 1. Danh được ban ra trong mạng lệnh của Chúa Jesus ở 28:19-20 là gì?

Mạng lệnh có bốn phần
1. Đi ra
2. Môn đồ hóa
3. Làm báp tem
4. Dạy dỗ

Đây là một công việc giữ sự cầu nguyện của chúng ta được tiếp tục cho đến khi Chúa Jesus đến! Chúng ta hãy xem từng phần một.

Đi ra

Đây không phải là một sự kêu gọi. Nó không nói, “Hãy tới” mà nói, “Hãy đi”. Đây là một mệnh lệnh. Khi cầu nguyện, đừng lo phiền về cái gọi là “sự kêu gọi”. Chúa Jesus đã kêu gọi các môn đồ đến với Ngài và sai họ đi. Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời là nhằm đến sự cứu rỗi. Chúng ta được kêu gọi để thuộc về Chúa Jesus. Đó chính là câu “Hãy tới” trong Phúc Âm. Nhưng mạng lệnh thì lại khác. Chúa Jesus đang nói với những kẻ đã nghe sự kêu gọi của Ngài và đến với Ngài. Ngài nói với những kẻ này rằng, “Hãy đi!” “Hãy đi đến mọi người ở khắp các nơi. Hãy đi và làm họ trở thành môn đồ của ta. Hãy đi và làm báp tem cho họ. Hãy đi và dạy dỗ họ” Chúng ta không cần phải chờ một giọng nói từ thiên đàng. Giọng đó đã nói rồi. Đó là giọng của Chúa Jesus nói, “Hãy đi!”.

 1. Giải thích sự kêu gọi của Đức Chúa Trời liên quan đến “Đại mạng lệnh”

Môn đồ hóa

Đây là mệnh lệnh rao giảng Tin Lành. Làm cho người ta tin rằng Chúa Jesus là Cứu Chúa và là Chúa, chính là điều Ngài sai chúng ta làm. Chúng ta được lệnh nhiều kẻ về với đạo ở mọi quốc gia. Người ta không phải tin Chúa Jesus vì chúng ta biết cách lý luận. Người ta không phải tin Chúa Jesus vì chúng ta có một nền giáo dục tốt. Nhưng đó chỉ là vì khi Đức Thánh Linh dùng những lời chúng ta nói ra thì họ cảm biết sự phạm tội của mình. Đó là vì khi tình yêu của Chúa Jesus chạm vào lòng họ, thì họ sẽ ăn năn và tin. Có nghĩa là chúng ta phải cầu nguyện và xin Đức Chúa Trời đặt những lời đúng đắn vào môi miệng chúng ta.

 1. Mệnh lệnh môn đồ hóa có nghĩa là gì?

Làm báptem cho họ.

Đây là mệnh lệnh mang những kẻ tin đến chỗ cam kết cách công khai theo Chúa. Tin trong lòng thôi chưa đủ, mà chúng ta phải xưng ra bằng môi miệng và được báp tem trong nước. Mệnh lệnh phải chịu báp tem rất rõ ràng – Đó là một lời chứng công khai và là một bức tranh về điều đã xảy ra bên trong chúng ta. Khi chúng ta tin, chúng ta đã chết đối với tội lỗi. Đây chính là tiếng nói của đều bị dìm trong nước nói với những kẻ đang ngắm xem. Khi chúng ta tin, chúng ta trở thành người mới – con cái của Đức Chúa Trời! Đây chính là tiếng nói của điều đã ra khỏi nước nói với những kẻ đang ngắm xem. Mọi kẻ tin đều nên được báp tem trong nước. Đó là một mệnh lệnh.

 1. Phép báp tem bằng nước nói lên điều gì?

Dạy dỗ họ

Đây là một công việc tuyệt diệu làm sao. Nó đòi hỏi biết bao la cầu nguyện và học hỏi để dạy cho được những kẻ mới tin trở nên giống Chúa Jesus. Chúng ta cần phải dạy họ điều gì? Dạy rằng họ không chỉ là một thành viên trong Hội Thánh. Dạy rằng họ không chỉ biết có luật lệ Hội Thánh – Dạy họ không phải chỉ biết đọc bài cầu nguyện chung và qua được kỳ sát hạch dành cho tân tín hữu. Cũng không phải chỉ biết cách hát và cầu nguyện. Nhưng phải là giống như Chúa Jesus. Những tân tín hữu (và cựu tín đồ nữa) phải được dạy về tình yêu của Đức Chúa Trời, dạy về cách sống của Ngài, và lời Ngài.

 1. Các tân tín hữu cần được dạy những gì?

Sự hoàn tất

Kế hoạch lớn của Đức Chúa Trời chưa được hoàn tất – Mỗi một chúng ta đều được giao cho công tác. Mỗi một chúng ta có thể làm thành phần việc của mình trong kế hoạch đó.

Chúa Jesus đã làm xong phần của Ngài. Ngài đã trở thành một con người – Ngài đã chữa lành kẻ đau – Ngài đã dạy người ta các lẽ thật về vương quốc Đức Chúa Trời. Rồi Ngài làm công việc mà vì nó Ngài đã đến! Ngài chết; và bằng cái chết, Ngài cất đi tội lỗi của thế gian. Khi bị treo trên cây thập tự, Ngài kêu lên, “Mọi việc đã được trọn!” công việc của Ngài đã hoàn tất.

Chúa Jesus đã giao công việc cho các môn đồ làm. Ngài nói, “Hãy đi, giảng đạo, làm báp tem, và dạy dỗ”. Họ đã vâng lệnh, và Phúc Âm đã lan ra từ quốc gia này đến quốc gia khác. Và các môn đồ này, từng người một đã chết, nhưng mỗi người trong họ có thể nói rằng họ đã hoàn tất phần mình trong kế hoạch của Đức Chúa Trời.

Ngày nay, mệnh lệnh này vẫn còn ở với chúng ta. Mỗi chúng ta đều có công tác từ Chúa. Mỗi chúng ta nên cầu nguyện để biết chính xác phần của mình trong kế hoạch là gì. Rồi khi chúng ta đã hoàn toàn vâng lời và khi cuộc sống của chúng ta đã tận chung, chúng ta sẽ có thể nói, “Mọi sự được trọn. Tôi đã hoàn tất công tác của mình!”

 1. Khoanh tròn mẫu tự ở bên trái mỗi câu đúng.
  a. Chúng ta không cần cầu nguyện vì Chúa Jesus nói, “Mọi sự đã được trọn”.
  b. Các môn đồ đã vâng theo “Đại mạng lệnh”
  c. Chúa Jesus đã giao công tác cho mỗi người chúng ta
  d. Chúa Jesus đã hoàn tất phần công tác của Ngài.

Phao-lô nói, “Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã dành cho ta” (IITimothe 4:8). Vì sứ đồ này đã cầu nguyện cách thiết tha xin được biết Đấng Christ và giống như Ngài. “Cho đến nỗi tôi được biết Ngài, và quyền phép sự sống lại của Ngài” (Philip 3:10). Thật là một mục đích lạ lùng, một mục tiêu kỳ diệu biết bao!

Đây cũng nên là mục tiêu của chúng ta nữa. Đây cũng nên là lời cầu nguyện hàng ngày của chúng ta! Đây cũng nên là một mục đích khi chúng ta thờ phượng trong các buổi nhóm hay nơi chốn riêng tư. Đức Chúa Trời muốn hoàn tất công việc của Ngài trong chúng ta, Ngài chỉ có thể làm điều này nếu chúng ta sẵn lòng. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta đợi cho đến khi vào thiên đàng mới giống Chúa Jesus. Ngài muốn thay đổi chúng ta ngay bây giờ – và Ngài sẽ làm nếu chúng ta trung tín trong việc thờ phượng và cầu nguyện.

 1. Trước khi chúng ta có thể hoàn tất phần mình trong kế hoạch của Đức Chúa Trời, thì điều gì là cần thiết?

Có nhiều điều chúng ta nên cầu nguyện khi nghĩ về thời điểm tái lâm của Đấng Christ và về sự tận chung của thế giới.

1.Chúng ta nên cầu nguyện với chủ mùa gặt để Ngài sai con gặt đến gặt mùa của Ngài (Mathio 9:38).
2.Chúng ta nên cầu nguyện cho Tin Lành về nước Đức Chúa Trời được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến (24:14).
3.Chúng ta nên cầu nguyện, “Phải, lạy Chúa Jesus, xin hãy đến!” (Khai Huyen 22:20) để trả lời cho lời Chúa Jesus, “Thật vậy, ta đến mau chóng”

 1. Khoanh tròn mẫu tự ở bên trái mỗi câu đúng
  a. Chúa Jesus sẽ trở lại trước khi Tin Lành được giảng khắp đất.
  b. Là một tín đồ, chúng ta nên sợ sự tái lâm của Chúa Jesus.
  c. Cần các con gặt để gặt trong vụ mùa.
  d. Chúa Jesus sẽ trở lại.

VINH HIỂN CỦA VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI

Mục tiêu 3: So sánh sự hiện diện của Đấng Christ trong các hội chúng địa phương ngày nay với trong  1:9-20

Đấng Christ trong hội chúng của những kẻ tin.

Chúng ta biết rằng khi Đấng Christ đến thì chúng ta sẽ thấy Ngài trong vinh hiển của Ngài. Hiện nay vinh hiển của Đấng Christ hiện diện trong mỗi lần các tín đồ nhóm lại, và chúng ta có thể thấy sự vinh hiển của Ngài qua sự thờ phượng.

Đức Chúa Trời đã ban cho Giăng một khải tượng về Đấng Christ trong các Hội Thánh – chúng ta đọc được điều ấy trong 1:9-20 – Chúa Jesus được vẽ ra là một “Đấng Sống” đứng giữa các chơn đèn. Các chơn đèn là bảy Hội Thánh ở Châu Á.

Điều ấy cũng đúng cho điều Chúa Jesus đã nói trong Mathio 18:20. Ngài nói, “Nơi nào có đôi ba người nhóm lại nhơn Danh Ta mà cầu xin thì ta sẽ ở với họ”. Nếu chúng ta muốn thấy vinh hiển của Đấng Christ, chúng ta phải nhóm lại trong Danh Ngài – Ngài sẽ có mặt ở đó!

 1. Chúa Jesus được vẽ ra trong Khai Huyen 1:9-20 ra sao?

Heboro 10:25 nói, “Chớ bỏ thói quen nhóm lại”. Có điều gì đó xảy ra khi các tín đồ nhóm lại. Chúa Jesus đến! những người không đi nhà thờ đã lỡ mất cơ hội có mặt khi Chúa Jesus đến thăm – Ngài đến bất cứ nơi nào các tín hữu nhóm lại trong Danh của Ngài. Ngài đi giữa các chơn đèn. Các chơn đèn là các Hội Thánh, là sự nhóm lại của các tín đồ. Hãy nghĩ mà xem! Cho dù họ nhóm lại trong nhóm lớn hay nhỏ, nhưng nếu nhóm nhau trong Danh Chúa Jesus thì Ngài vẫn có ở đấy! Thật là một lý do để thờ phượng và ngợi khen kỳ lạ làm sao! Thật là một lý do để ca hát và vui mừng tuyệt vời làm sao! Chúa Jesus ủng hộ việc các tín đồ nhóm lại với nhau. Ngài viếng thăm họ!

 1. Điều gì xảy ra khi các tín đồ nhóm lại?

Đây là những điều chúng ta nên biết về các cuộc thăm viếng của Chúa Jesus khi chúng ta nhóm lại. Ngài đã nói ba điều với từng Hội Thánh ở Châu Á:

 1. Ngài nói, “Ta là”
  2. Ngài nói, “Ta biết”
  3. Ngài nói, “Ta sẽ”

Ngài, Đấng đi giữa các chơn đèn, hiện diện khắp mọi nơi (toàn tại). Ngài biết tất cả mọi việc (toàn tri), và Ngài có
quyền năng để làm điều Ngài muốn (toàn năng).

Đấng Christ trong hành vi thờ phượng.

Đấng Christ có mặt khi chúng ta hát. Khi giọng hát của chúng ta cùng cất lên với bài hát, chúng ta có thể cảm thấy Thánh Linh của Ngài vận hành giữa chúng ta. “Tôi sẽ hát theo tâm thần, nhưng cũng hát bằng trí khôn” (ICorinhto 14:15). Chúng ta thường đến nhà của Đức Chúa Trời với một tâm trí đầy những ý nghĩ: ý nghĩ về gia đình, bạn bè, nhà cửa. Khi chúng ta hát thì tâm trí chúng ta chuyển từ sự quan tâm thuộc về đất đến những suy nghĩ về thiên đàng và “Những chuyện ở trên cao”, và chúng ta nhận được sức mạnh để đối phó trở lại với các công tác của cuộc sống.

Đấng Christ có mặt khi chúng ta cầu nguyện. “Tôi sẽ cầu nguyện theo tâm thần, nhưng tôi cũng cầu nguyện theo trí khôn” (14:15) khi chúng ta bước vào phòng, quên hết mọi chuyện quanh chúng ta, để nói chuyện với Chúa Jesus, thì chúng ta có thể cảm thấy Ngài ở bên chúng ta. Chúng ta nghe những người quanh mình cầu nguyện, lòng chúng ta ngập đầy sự ngợi khen. Chúng ta biết Đấng Christ đang đi lại giữa vòng dân sự của Ngài!

Đấng Christ có mặt khi lời Đức Chúa Trời được rao giảng, chúng ta có thể nghe Ngài nói chuyện với chúng ta. Chúng ta nhìn thấy diễn giả, nhưng chúng ta đang nghe giọng nói của Chúa Jesus “Ai có tai hãy nghe điều Thánh Linh nói với Hội Thánh” (Khai Huyen 2:7) Chúng ta nên cầu nguyện cho diễn giả của chúng ta – Họ là những kẻ giúp việc cho lời Đức Chúa Trời. Chúng ta nên cầu nguyện cho họ vì Đức Thánh Linh muốn nói với chúng ta qua tâm trí và môi miệng của họ!

 1. ICorinhto 14:15 bảo chúng ta làm gì?

Tự Kiểm Tra

TRẢ LỜI NGẮN – Viết câu trả lời đúng vào chỗ cho sẵn

 1. Nước của Đức Chúa Trời có hai hình thức nào?
 2. Kể ra ba nơi người ta có thể thấy được chứng cớ của nước Đức Chúa Trời trong chúng ta.
 3. Lẽ thật quan trọng mà Mathio 18:20 dạy chúng ta về sự nhóm lại trong Danh Chúa Jesus là gì?
 4. Hội Thánh phát triển theo hai phương diện nào?
 5. Kể ra bốn mệnh lệnh trong “Đại mạng lệnh”
 6. ITesalonica 4:18 bảo chúng ta làm gì, liên quan đến việc hiểu biết sự trở lại của Đấng Christ?
 7. Mat Mt 9:38 bảo chúng ta nên cầu nguyện cho điều gì?
 8. 24:14 truyền chúng ta nên cầu nguyện cho điều gì?
 9. Ngày nay làm sao chúng ta có thể thấy vinh hiển của Đấng Christ?

Phần giải đáp

 1. Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời bảo, “Hãy tới”. Mệnh lệnh của Đức Chúa Trời nói, “Hãy đi”. Việc “hãy tới” là tới với Chúa Jesus. Việc “Hãy đi” là mang sứ điệp đến cho kẻ chưa nghe.
 2. a. Đúng
  b. Đúng
  c. Đúng
  d. Đúng
 3. Giảng Tin Lành – nói cho mọi người biết rằng Chúa Jesus là Cứu Chúa.
 4. Vương quốc của Đức Chúa Trời là sự công nghĩa; và sự công nghĩa thuộc về Đức Chúa Trời
 5. Sự chết của chúng ta đối với tội lỗi, và chúng ta là những con
  người mới, là con của Đức Chúa Trời.
 6. a) Một nước không thể tồn tại lâu trừ phi nó ở trong lòng người.
 7. Tình yêu của Đấng Christ, cách sống của Ngài và lời Ngài.

4.Sự công nghĩa, bình an, vui mừng (không theo thứ tự)

 1. a. Sai
  b. Đúng
  c. Đúng
  d. Đúng
 2. Để đi khắp mọi nơi truyền bá Phúc Âm nếu Đức Chúa Trời
  bảo họ rằng họ chính là những người phải làm điều ấy.
 3. Chúng ta phải biết Đấng Christ và giống như Ngài.
 4. a 3) Luca 17:21
  b 1) Giang 18:36
  c 2) Luca 17:20
 5. a. Sai
  b. Sai
  c. Đúng
  d. Đúng
 6. Ở trong nhà, nơi làm việc, giữa bạn bè
 7. Như là một “Đấng Sống”
 8. b) Người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết.
 9. Đấng Christ đến
 10. a Đúng
  b Sai
  c Đúng
  d Sai
 11. Hát theo tâm thần
  Cầu nguyện theo tâm thần
  Hát bằng trí khôn
  Cầu nguyện bằng trí khôn
 12. “Đại mạng lệnh”