Kìa, những người có lòng kiên trì chúng ta xem là có phước. Anh chị em đã nghe về tính kiên nhẫn của Gióp và thấy kết quả Chúa đãi ông thế nào, vì Chúa nhân từ và đầy lòng thương xót. Gia Co 5:11 (BDM)

732. Kìa, những người có lòng kiên trì chúng ta xem là có phước. Anh chị em đã nghe về tính kiên nhẫn của Gióp và thấy kết quả Chúa đãi ông thế nào, vì Chúa nhân từ và đầy lòng thương xót. Gia Co 5:11 (BDM)
733. Tôi kiên nhẫn đợi chờ Chúa Hằng Hữu, Ngài cúi xuống nghe tiếng tôi kêu xin. Thi Thien 40:1 (BHĐ)
734. Vậy, anh chị em đừng bỏ lòng tin tưởng chắc chắn của mình, là điều đem lại giải thưởng lớn. Vì còn ít lâu, chỉ ít lâu thôi, thì Đấng ngự đến sẽ tới nơi, không trì hoãn. Heboro 10:35,37 (BDM)
735. “Kìa, đây là Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúng tôi đã trông đợi Ngài để Ngài cứu rỗi chúng tôi. Đây là CHÚA mà chúng ta đã trông đợi, chúng ta hãy hân hoan và vui mừng trong sự cứu rỗi của Ngài.” Esai 25:9 (BDM)
736. Ngài hiện hữu và tưởng thưởng những ai hết lòng tìm kiếm Ngài. Heboro 11:6 (BDM)
737. Không chỉ có thế thôi, nhưng chúng ta cũng hân hoan trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn làm cho chúng ta kiên nhẫn, kiên nhẫn làm cho chúng ta được tôi luyện, tôi luyện làm cho hy vọng, Roma 5:3,4 (BDM)
738. Hãy trông cậy nơi CHÚA, hãy vững lòng và can đảm lên. Phải, hãy trông cậy nơi CHÚA. Thi Thien 27:14 (BDM)
739. Ngài đã lập với ta một giao ước đời đời, có quy định đầy đủ, không đổi dời. Mọi thành công, mọi điều ta ao ước, Ngài sẽ cho nẩy mầm. 2 Samuên 23:5; (BDM)
740. Hãy nhận lỗi với nhau và cầu nguyện cho nhau để anh chị em được lành bệnh. Lời cầu nguyện của người công chính rất mạnh mẽ và hiệu nghiệm. Gia Co 5:16 (BHĐ)
741. Này, Chúa Hằng Hữu sẽ dùng uy lực ngự xuống. Cánh tay đầy uy quyền sẽ cai trị hoàn vũ. Này, Ngài đem giải thưởng để tưởng thưởng xứng đáng cho dân Ngài. Esai 40:10 (BHĐ)

Q. Nếu như bạn bị người khác bắt bớ thì sẽ ra sao?

742. Phước cho người vì sự công chính mà bị bắt bớ, vì Nước Thiên Đàng thuộc về họ. Mathio 5:10 (BDM)
743. Nếu chúng ta chịu gian khổ, chúng ta sẽ đồng trị với Ngài; IITimothe 2:12 (BDM)
744. Ai tham sống sợ chết sẽ mất mạng, nhưng ai hy sinh tính mạng vì Ta, sẽ được sống. Mathio 10:39 (BHĐ)
745. Anh chị em thân yêu, gặp hoạn nạn thử thách, anh chị em đừng hoang mang, bỡ ngỡ như gặp phải một việc khác thường. Trái lại, hãy vui mừng, vì nhờ thử thách anh chị em được chia sẻ sự đau khổ với Chúa Cứu Thế, để rồi đến khi Ngài trở lại, anh chị em sẽ vui mừng tột bực, đồng hưởng vinh quang với Ngài. IPhiero 4:12-13 (BHĐ)
746. Nếu anh chị em bị chê cười vì danh Chúa Cứu Thế, anh chị em được phước vì Thánh Linh vinh quang tức là Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trên anh chị em. IPhiero 4:14 (BDM)
747. Chớ nói rằng: Ta sẽ báo trả điều ác, hãy chờ đợi CHÚA, Ngài sẽ giải cứu con. Cham Ngon 20:22 (BDM)
748. Hãy tha thứ thì các con sẽ được tha thứ. Luca 6:37 (BDM)
749. Phước cho người khiêm nhu, vì sẽ được thừa hưởng đất. Mathio 5:5 (BDM)
750. Nhưng Ta bảo các con: ‘Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con, để các con trở nên con cái của Cha các con trên trời, vì Ngài cho mặt trời soi trên kẻ ác cũng như người thiện và ban mưa cho người công chính cũng như kẻ bất chính. Mathio 5:44-45 (BDM)
751. Nếu kẻ thù con đói, hãy cho nó bánh ăn; Nếu khát, hãy cho nó nước uống.Săn sóc kẻ thù, cảm hoá lòng họ, con sẽ được Đức Chúa Trời thưởng cho. Cham Ngon 25:21 (BDM) và Cham Ngon 25:22 (BHĐ)
752. Đức Chúa Trời các ngươi là Đấng chiến đấu cho các ngươi như Ngài đã hứa. Giô Suê 23:10; (BDM)
753. Ngài bầy tiệc đãi tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi, Thi Thien 23:5 (BDM)
754. Nhưng tất cả những ai trú ẩn nơi Ngài sẽ mừng rỡ, ca hát mãi mãi. Xin bảo vệ họ để những người yêu mến danh Ngài được hân hoan trong Ngài. Thi Thien 5:11 (BDM)
755. Đức Chúa Trời ngươi là Thần Hằng Hữu với cánh tay bao phủ đời đời bất luận nơi nào ngươi trú ngụ. *Ngài đánh đuổi quân thù trước mặt ngươi, rồi bảo ngươi rằng: ‘Hãy diệt chúng đi’, Phuc Truyen 33:27 * (BHĐ) & (BDM)
756. CHÚA hành động công chính Và xét xử công bình cho mọi kẻ bị áp bức. Thi Thien 103:6 (BDM)
757. Vì CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em sẽ đi với anh chị em, tiến đánh quân thù thay anh chị em và cho anh chị em chiến thắng. Phuc Truyen 20:4 (BDM)
758. Dù tôi đi giữa gian lao, Ngài ban cho tôi sức sống; Ngài đưa tay chống đỡ cơn giận của các kẻ thù tôi; Cánh tay phải Ngài cứu rỗi tôi. Thi Thien 38:7 (BDM)
759. Ngài gìn giữ bước chân của người trung tín với Ngài, Nhưng kẻ ác chết mất trong tối tăm. Vì không ai thắng được nhờ sức riêng mình. 1Samuên 2:9; (BDM)
760. Chúa Hằng Hữu, Chân Thần của ngươi, đang ngự giữa ngươi Ngài đầy quyền năng giải cứu. Chúa sẽ cực kỳ ưa thích ngươi, tình thương Ngài sẽ cho ngươi yên lặng và Ngài sẽ hát mừng vì yêu mến ngươi. Sophoni 3:17 (BHĐ)
761. Khi kẻ thù nổi dậy chống nghịch anh chị em Chúa sẽ đánh bại chúng. Chúng từ một hướng đến tấn công anh chị em, nhưng sẽ chạy trốn theo bảy hướng. Phuc Truyen 28:7 (BDM)
762. Kìa, Đức Chúa Trời chẳng từ bỏ người trọn vẹn, cũng không giúp đỡ kẻ hung ác. Giop 8:20
763. CHÚA mở mắt những kẻ mù; CHÚA nâng những kẻ phải cúi đầu đứng dậy; Thi Thien 146:8 (BDM)
764. Hãy trao gánh nặng mình cho CHÚA, Chính Ngài sẽ nâng đỡ ngươi. Ngài sẽ không bao giờ để người công chính bị rúng động. Thi Thien 55:22 (BDM)
765. Chúng ta càng chịu khổ đau vì Chúa Cứu Thế bao nhiêu, Ngài càng an ủi, phấn khởi chúng ta bấy nhiêu. IICorinhto 1:5 (BHĐ)
766. Chúng tôi bị chèn ép đủ điều nhưng vẫn không bị đè bẹp, chúng tôi có bối rối nhưng không bao giờ tuyệt vọng, IICor 4:8 (BDM)
767. Ta bảo cho các con những điều này để các con được bình an trong Ta. Trong thế gian, các con sẽ gặp hoạn nạn; nhưng hãy an tâm! Ta đã thắng thế gian rồi. Giang 16:33 (BDM)

R. Bạn đang đau buồn vì một điều nào đó chăng?

768. Dù khi tôi đi qua thung lũng bóng chết, tôi sẽ không sợ tai hoạ gì. Vì Ngài ở cùng tôi, Thi Thien 23:4 (BDM)
769. Cầu xin chính Đức Chúa Giê-su Cơ Đốc, Chúa chúng ta và Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là Đấng đã yêu chúng ta, và bởi ân điển ban cho chúng ta sự an ủi đời đời cùng niềm hy vọng tốt đẹp, khích lệ lòng anh chị em, khiến anh chị em được vững vàng trong mọi việc làm và lời nói thiện lành! IITesalonica 2:16 (HĐBTT)
770. Khi có nhiều mối lo nghĩ trong lòng tôi, thì sự an ủi của Ngài khích lệ tâm hồn tôi. Thi Thien 94:19 (BDM)
771. Vì CHÚA đã an ủi dân Ngài Và thương xót những người khốn khổ của Ngài. Esai 49:13 (BDM)
772. Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa Cứu Thế Giê-su chúng ta, là Cha thương xót và Đức Chúa Trời ban mọi niềm an ủi. Ngài luôn an ủi chúng ta trong mọi cơn hoạn nạn để chúng ta, nhờ sự an ủi đã nhận được từ Đức Chúa Trời, có thể an ủi những người khác trong mọi cơn hoạn nạn họ gặp. 2Cô -rinh-tô 1:3-4; (BDM)
773. Ta, chính Ta là Đấng an ủi các ngươi. Ngươi là ai mà sợ loài người hay chết? Esai 51:12 (BDM)
774. Phước lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu có; Ngài chẳng thêm sự đau lòng gì lẫn vào. Cham Ngon 10:22
775. Đây là niềm an ủi của tôi trong khi hoạn nạn Vì lời hứa của Chúa ban sức sống cho tôi. Thi Thien 119:50 (BDM)
776. Phước cho người than khóc, vì sẽ được an ủi. Mathio 5:4 (BDM)
777. Ngay cả tóc trên đầu các con cũng được đếm hết rồi. Đừng sợ, vì các con có giá trị hơn nhiều con chim sẻ. Luca 12:7 (HĐBTT)
778. Thần Chúa ngự trên Ta vì Chúa đã xức dầu phong chức cho Ta truyền giảng Phúc Âm cho người hiền từ. Ngài sai Ta đi băng bó những tấm lòng tan vỡ, tuyên cáo cho các nô lệ được tự do, và mở cửa ngục tù để phóng thích những người bị xiềng xích, để công bố năm đặc ân của Chúa và ngày tưởng thưởng của Đức Chúa Trời, để an ủi tất cả những người tang chế khóc than, để nức lòng ca ngợi thay vì buồn rầu nặng trĩu, để họ được gọi là những cây sồi công chính, do Chúa trồng để làm đẹp mặt Ngài. Esai 61:1-3 (BHĐ)
779. Ta không để các con mồ côi đâu, Ta sẽ đến với các con. Giang 14:18 (HĐBTT)
780. Bấy giờ, ông hẳn sẽ ngước mắt lên không tì vít gì, thật sẽ được vững vàng, chẳng sợ chi; Ông sẽ quên các điều hoạn nạn mình, và nhớ đến nó như nước đã chảy qua. Giop 11:15-16
781. Đức Chúa Trời của các ngươi phán: Hãy an ủi, hãy an ủi dân Ta. Esai 40:1 (BDM)
782. CHÚA ở gần những người có tấm lòng đau thương, và cứu những người có tâm linh thống hối. Thi Tv 34:18 (BDM)
783. Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu kính Đức Chúa Trời, tức là những người được kêu gọi theo mục đích của Ngài. Roma 8:28 (BDM)
784. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương: Đức Chúa Trời ôi! Lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu. Thi Thien 51:17
785. Đây là kẻ Ta xem trọng: Người nhu mì, tâm thần hối cải và run sợ vì lời Ta phán. Esai 66:2 (BDM)
786. Ngài chữa lành những tấm lòng tan vỡ, băng bó những vết thương của họ. Thi Thien 147:3 (BDM)

S. Bạn thường cảm thấy không thoả đáng hoặc ngã lòng?

787. Chỉ ở trong CHÚA mới có sự công chính và sức mạnh. Esai 45:24 (BHĐ)
788. Nhờ sự phong phú của Ngài, chúng ta được hết ân phúc nầy đến ân phúc khác.Thật vậy, Kinh Luật được ban hành qua Môi-se, còn ân sủng và chân lý được hình thành qua Chúa Cứu Thế Giê-su. Giang 1:16-17 (BDM)
789. Nhờ Đức Chúa Trời, anh chị em được sống trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, là hiện thân sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là Nguồn công chính, thánh thiện và cứu chuộc của chúng ta, ICorinhto 1:30 (BHĐ)
790. Vì một con trẻ đã ra đời cho chúng ta, chúng ta đã được ban cho một con trai. Quyền cai trị sẽ ở trên vai Ngài, Tên Ngài sẽ được xưng là Cố Vấn Kỳ Diệu, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời, Hoàng Tử Bình An. Esai 9:5 (BDM)
791. Vì Ta sống thì các con cũng sẽ sống. Giang 14:19 (BDM)
792. Tôi bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Cứu Thế. Nay tôi sống, không còn là tôi nữa nhưng Chúa Cứu Thế sống trong tôi. Hiện nay, tôi sống trong thân xác, tức là sống trong đức tin nơi Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và hiến chính mình Ngài vì tôi. Galati 2:20 (BDM)
793. Hãy giao phó đường lối mình cho CHÚA, và tin cậy nơi Ngài, thì chính Ngài sẽ làm thành tựu. Thi Thien 37:5 (BDM)
794. Do đó, Ngài có thể cứu rỗi hoàn toàn những người nhờ Ngài mà đến với Đức Chúa Trời vì Ngài hằng sống để cầu thay cho họ. Heboro 7:25 (BDM)
795. Người như cây bên dòng suối tươi xanh, Mùa lại mùa sinh hoa quả thơm lành, lá không tàn; mọi việc đều hưng thịnh. Thi Thien 1:3 (BHĐ)
796. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. 1Giang 5:12 (HĐBTT)
797. Nhờ Chúa yêu thương, chúng ta thừa sức chiến thắng tất cả. Roma 8:37 (BHĐ)
798. Chàng đưa tôi vào phòng yến tiệc, tay trái người luồn dưới đầu tôi, tay phải người ôm sát tôi. Nhã Ca 2:4, 6 (BDM)
799. Anh chị em đã chết vì những vi phạm và tội lỗi mình;và Đức Chúa Trời làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngự trị trên trời trong Chúa Cứu Thế Giê- su, Epheso 2:1,6 (BDM)
800. Người đang bị cám dỗ đừng nên nói: “Sự cám dỗ này đến từ Chúa” vì Đức Chúa Trời không cám dỗ ai cũng không bị điều ác nào cám dỗ. Gia Co 1:13 (BDM)
801. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngai ân sủng, để được thương xót và tìm được ân sủng khả dĩ giúp đỡ chúng ta kịp thời. Heboro 4:16 (BDM) Các con yêu dấu! Giờ đây chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Còn chúng ta sẽ như thế nào thì chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ được giống như Ngài, vì chúng ta sẽ thấy Ngài như Ngài vẫn hiện hữu . 1Giang 3:2 (BDM)

Những lời hứa của Đức Chúa Trời cho những nhu cầu tương lai của bạn

A. Tương lai nắm giữ điều gì? Đức Chúa Cứu Thế Giê-su sẽ trở lại.
802. đang khi trông đợi niềm hy vọng phước hạnh và sự xuất hiện vinh quang của Đức Chúa Trời vĩ đại, là Đấng Cứu Thế của chúng ta, Chúa Cứu Thế Giê-su. Tit 2:13; (BDM)
803. Vì khi mệnh lệnh ban ra cùng với tiếng gọi của thiên sứ trưởng và tiếng kèn của Đức Chúa Trời vang lên thì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống. Bấy giờ những người chết trong Chúa Cứu Thế sẽ sống lại trước hết, 1Têsalônica 4:16; (BDM)
804. Bấy giờ điềm của Con Người sẽ xuất hiện trên bầu trời; tất cả các dân tộc trên đất sẽ than khóc khi thấy Con Người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà đến. Mathio 24:30 (BDM)
805. Các con ghi nhớ lời Ta đã nói: Ta đi rồi sẽ trở lại với các con. Giang 14:28 (BHĐ)
806. Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Mathio 24:42 (BDM)
807. Vì tôi biết Đấng Cứu Chuộc tôi vẫn sống. Đến ngày cuối cùng, Ngài sẽ đặt chân trên đất. Giop 19:25 (BHĐ) 808. Ngày ấy, chân Ngài sẽ đứng trên núi Ô-liu, đối diện Giê-ru-sa-lem về phía đông. Xachari 14:4; (BDM)
809. Kìa, Ngài ngự đến với các đám mây. Mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, Kể cả những kẻ đã đâm Ngài. Khai Huyen 1:7 (BDM)
810. Nguyện xin Chúa hướng dẫn lòng anh chị em hướng về sự yêu mến Đức Chúa Trời và lòng kiên trì trông đợi Chúa Cứu Thế. IITesalonica 3:5 (BDM)
811. Khi nào Chúa Cứu Thế, là nguồn sống thật của chúng ta trở lại, anh chị em sẽ sáng chói rực rỡ và chia sẻ vinh quang với Ngài. Côlôse 3:4; (BHĐ)
812. hiện bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời; còn chúng ta sẽ như thế nào, thì chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì chúng ta sẽ thấy Ngài như Ngài vốn có vậy. 1Giang 3:2 (HĐBTT)
813. Rồi đây các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên phải Đấng Quyền Năng, và hiện đến giữa mây trời. Mac 14:62 (HĐBTT)
814. Vậy Chúa Cứu Thế đã hy sinh một lần để xoá bỏ tội lỗi của nhiều người. Ngài sẽ xuất hiện lần thứ nhì, không phải để gánh tội lỗi nữa, nhưng để cứu rỗi những người trông đợi Ngài. Heboro 9:28 (BDM)
815. đến nỗi anh chị em không thiếu một ân tứ nào trong khi trông đợi Chúa Cứu Thế Giê-su chúng ta hiện ra. Chính Ngài sẽ gìn giữ anh chị em vững vàng cho đến cuối cùng, khỏi bị khiển trách trong ngày của Chúa Cứu Thế Giê-su chúng ta. ICorinhto1:7-8 (BDM)
816. Vậy, chớ nên xét đoán quá sớm, hãy đợi Chúa đến; Ngài sẽ đưa ra ánh sáng những gì hiện đang được che giấu trong bóng tối, và phơi bày những mưu định trong lòng. ICorinhto 4:5 (HĐBTT)
817. Khi chúng nhìn xem Ta là Đấng chúng đã đâm, chúng sẽ than khóc Đấng ấy như người ta than khóc đứa con một. Xachari 12:10; (BDM)
818. Vì mỗi khi các con ăn bánh và uống chén này hãy truyền bá sự chết của Chúa cho đến khi Ngài đến. ICorinhto 11:26 (BDM)
819. Chính các con phải sẵn sàng vì Con Người sẽ đến vào giờ các con không ngờ! Luca 12:40 (BDM)
820. Trước hết, anh chị em phải biết rằng trong những ngày cuối cùng những kẻ châm biếm sẽ đến và chê cười, là người sống theo dục vọng cá nhân, chúng nói rằng: “Lời hứa về sự quang lâm của Ngài ở đâu? Từ khi các tổ phụ an nghỉ, mọi vật vẫn tiếp tục như buổi sáng tạo.”… Nhưng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Các tầng trời sẽ tiêu tán với một tiếng lớn. Các nguyên tố sẽ bị lửa huỷ diệt và thế gian cùng mọi vật trong thế gian sẽ bị thiêu huỷ. II Phiero 3:3,4,10 (BDM)
821. Phước cho những đầy tớ khi chủ về thấy họ đang thức canh! Thật, Ta bảo các con, chủ sẽ tự thắt lưng rồi cho những đầy tớ ấy ngồi vào bàn tiệc và đến phục vụ họ. Luca 12:37 (BDM)
822. Vì Ta sẽ đến như chớp nhoáng chiếu rực khắp vòm trời trong nháy mắt. Đông phương hay Tây phương cũng sẽ đồng thời thấy Ta. Mat Mt 24:27 (BHĐ)
823. : “Các người Ga-li-lê kia, sao các anh cứ đứng nhìn lên trời làm gì? Đức Giê-su này vừa được tiếp đón về trời khỏi các anh cũng sẽ trở lại như cách các anh thấy Ngài lên trời vậy!” Cong Vu 1:11 (BDM) B. Sẽ có một sự phục sinh lớn lao cho những người đã ngủ trong Chúa Cứu Thế.
824. Trong Tích tắc trong nháy mắt, khi tiếng kèn chót thổi. Vì kèn sẽ thổi lên, những người chết sẽ sống lại không hư nát và chúng ta sẽ được biến hoá. ICorinhto 15:52 (BDM)
825. Vì khi mệnh lệnh ban ra cùng với tiếng gọi của thiên sứ trưởng và tiếng kèn của Đức Chúa Trời vang lên thì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống. Bấy giờ những người chết trong Chúa Cứu Thế sẽ sống lại trước hết, rồi đến chúng ta là những người đang sống mà còn lại sẽ cùng họ được cất lên trong đám mây để nghênh tiếp Chúa trên không trung. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi. 1Têsalônica 4:16;17 (BDM)
826. Đừng kinh ngạc về điều nầy, vì giờ sắp đến, khi tất cả những người ở trong mồ mả sẽ nghe tiếng Ngài, và bước ra; ai đã làm điều lành, thì sống lại để được sống; ai đã làm điều dữ, thì sống lại để bị phán xét. Giang 5:28,29 (HĐBTT)
827. Vì khi thân hư nát này đã mặc lấy sự không hư nát và thân hay chết này trở nên bất tử, lúc ấy Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm: “Sự chết đã bị tiêu diệt (Nt: nuốt trong chiến thắng!)” ICorinhto 15:54 (BDM)
828. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta chiến thắng nhờ Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta. ICorinhto 15:54 (BDM)
829. Vì đây là ý Cha Ta, ấy là người nào nhận ra Con và tin theo Ngài thì sẽ được sự sống vĩnh phúc, và chính Ta sẽ khiến người ấy sống lại trong ngày cuối cùng! Giang 6:40 (BDM)
830. Nhưng nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Giê-su từ chết sống lại ở trong anh chị em thì Đấng đã làm cho Chúa Cứu Thế Giê-su từ chết sống lại đó sẽ nhờ Thánh Linh ngự trong anh chị em làm sống lại những thân thể hay chết của anh chị em. Roma 8:11 (BDM)
831. Cũng thế, như chúng ta đã mang hình ảnh của người thuộc về bụi đất, chúng ta cũng sẽ mang hình ảnh của người thuộc về trời. ICorinhto 15:49 (BDM)
832. Vì bởi tại một người mà có sự chết thì cũng bởi một người mà có sự sống lại từ kẻ chết. Vì như trong A-đam tất cả đều phải chết thì trong Chúa Cứu Thế tất cả đều sẽ được sống lại. ICorinhto 15:21,22 (BDM)
833. Đức Giê-su bảo: “Chính Ta là sự sống lại và sự sống, người nào tin Ta, dù có chết, cũng sẽ sống. Giang 11:25 (BDM)
834. Đây là ý muốn của Đấng đã sai Ta: Tất cả những người Ngài đã ban cho Ta, thì Ta sẽ không để mất một ai, nhưng Ta phải làm cho sống lại trong ngày cuối cùng. Giang 6:39 (HĐBTT)
835. Chính Ngài đã huỷ diệt quyền lực của sự chết và ban cho chúng ta Phúc Âm sáng chói về sự sống đời đời. II Timothe 1:10 (BDM)
836. Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giê-su đã chết và đã sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những người đã ngủ trong Đức Giê-su về cùng Ngài. 1Têsalônica 4:14; (BDM)
837. Vì chúng tôi biết rằng Đấng đã khiến Chúa là Đức Chúa Giê-su sống lại, cũng sẽ khiến chúng tôi sống lại với Đức Chúa Giê-xu, và đem chúng tôi cùng với anh chị em vào trong sự hiện diện của Ngài. IICorinhto 4:14 (HĐBTT) C. Bạn sẽ nhận được phần thưởng trên trời.
838. Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở. Nếu không, Ta đã nói cho các con rồi. Ta ra đi để sửa soạn chỗ ở cho các con; nếu Ta đi và sửa soạn một chỗ cho các con, Ta cũng sẽ trở lại đón các con về với Ta, để Ta ở đâu các con cũng ở đó. Giang 14:2,3 (BDM)
839. Nhưng theo lời Ngài đã hứa, chúng ta chờ đợi một trời mới và đất mới, nơi sự công chính cư ngụ. II Phiero 3:13 (BDM)
840. Từ nay mão triều thiên công chính đã dành sẵn cho ta; Chúa là thẩm phán công minh sẽ ban mão ấy cho ta trong Ngày đó, nhưng không chỉ cho ta mà cũng cho tất cả những ai yêu mến sự hiện đến của Ngài. IITi mothe 4:8 (HĐBTT)
841. Đêm tối không còn nữa. Họ sẽ không cần đèn hay ánh sáng mặt trời vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ chiếu sáng họ và họ sẽ trị vì cho đến đời đời. Khai Huyen 22:5 (BDM)
842. Trái lại, họ mong ước một quê hương tốt hơn, là quê hương ở trên trời, nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn khi được gọi là Đức Chúa Trời của họ vì Ngài đã chuẩn bị cho họ một thành phố. Heboro 11:16 (BDM)
843. rồi đến chúng ta là những người đang sống mà còn lại sẽ cùng họ được cất lên trong đám mây để nghênh tiếp Chúa trên không trung. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi. 1Têsalônica 4:17; (BDM)
844. Vì vậy, họ được ở trước ngai Đức Chúa Trời, ngày đêm Phục vụ trong đền thờ của Ngài; và Đấng ngồi trên ngai sẽ che phủ họ. Khai Huyen 7:15 (HĐBTT)
845. Họ sẽ không còn đói, hoặc khát nữa, cũng không có mặt trời, hoặc cơn nắng gắt nào hại đến họ. Khai Huyen7:16 (HĐBTT)
846. Vì Chiên Con ở giữa ngai sẽ chăn giữ và hướng dẫn họ đến các suối nước sự sống. Đức Chúa Trời sẽ lau sạch tất cả các giọt lệ nơi mắt họ. KhKh 7:17 (BDM)
847. Hãy trung tín cho đến chết, rồi Ta sẽ ban cho con mão triều thiên của sự sống. Khai Huyen 2:10 (HĐBTT)
848. Còn tôi, tôi sẽ chiêm ngưỡng mặt Chúa trong sự công chính, khi tôi thức dậy, tôi sẽ thoả nguyện trông thấy hình dạng Ngài. Thi Thien 17:15 (BDM)
849. Còn người công chính sẽ chiếu sáng như mặt trời trong nước của Cha họ. Mathio 13:43 (BDM)
850. Khi nào Chúa Cứu Thế, là sự sống của chúng ta, hiển hiện, lúc ấy anh chị em cũng sẽ hiển hiện với Ngài trong vinh quang. Côlôse 3:4; (BDM)
851. Chủ bảo rằng: ‘Giỏi lắm, anh là đầy tớ tốt và trung tín! Anh đã trung tín trong các việc nhỏ, ta sẽ đặt anh cai quản những công việc lớn hơn, hãy vào chung vui với chủ anh.’ Mathio 25:21 (BDM)
852. Bấy giờ vua phán với những người ở bên phải: ‘Hỡi những người được phước của Cha Ta, hãy đến thừa hưởng vương quốc đã được sắm sẵn cho các con từ khi sáng tạo thế giới. Mathio 25:34 (BDM)
853. hãy Tích trữ của cải các con ở trên trời là nơi mối mọt không thể huỷ hoại và kẻ trộm cũng không khoét vách lấy được. Mat Mt 6:20 (BDM)
854. Ta ban vương quốc cho các con, cũng như Cha Ta đã ban cho Ta vậy, Luca 22:29 (HĐBTT)
855. Ca ngợi Đức Chúa Trời là Cha Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta! Vì lòng thương xót lớn lao, Ngài đã cho chúng ta được tái sinh với đầy hy vọng sống nhờ Chúa Cứu Thế Giê-su sống lại từ kẻ chết, để thừa hưởng gia tài không thể bị phá huỷ, không hư hoại hay phai tàn đã dành cho anh chị em trên trời, IPhiero 1:3,4 (BDM)
856. sự đau đớn trong hiện tại không đáng với sự vinh quang trong tương lai sẽ được bày tỏ cho chúng ta. Roma 8:18 (BDM)
857. Vì Con Người sẽ trở lại trong vinh quang của Cha Ngài cùng với các thiên sứ. Bấy giờ, Ngài sẽ báo trả cho mỗi người tuỳ theo công việc họ làm. Mathio 16:27 (BDM)
858. “Những điều mắt chưa thấy, Tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến, thì Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn cho những kẻ yêu kính Ngài.” ICorinhto 2:9 (BDM) 859. Và khi Đấng Chủ Chăn hiện đến, anh chị em sẽ nhận mão hoa vinh quang không phai tàn. IPhiero 5:4 (BDM)
860. Người đắc thắng sẽ được thừa kế những điều này và Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của người, còn người sẽ làm con Ta. Khai Huyen 21:7 (BDM)
861. Ngài sẽ lau ráo nước mắt trên mắt họ. Sẽ không có sự chết, cũng không có tang chế, than khóc, hoặc đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Khai Huyen 21:4 (HĐBTT)
862. Người nào thắng, Ta sẽ cho ngồi với Ta trên ngai Ta, cũng như chính Ta đã thắng và ngồi với Cha Ta trên ngai Ngài. Khai Huyen 3:21 (BDM)
863. Sau đó, tôi thấy một đoàn người rất đông không ai đếm được, từ tất cả các quốc gia, chủng tộc, dân tộc và ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Chiên Con, mặc áo dài tinh bạch, tay cầm cành chà là. Khai Huyen 7:9 (BDM)
864. Chủ nói với người ấy rằng: ‘Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm! Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi cai quản nhiều. Hãy vào chung hưởng niềm vui với chủ ngươi.’ Mathio 25:23 (HĐBTT)
865. Phước cho những người giặt sạch áo dài mình để được quyền dùng cây hằng sống và được bước qua các cổng mà vào thành phố thánh! Khai Huyen 22:14 (BDM)
866. Này, Ta sắp đến, đem giải thưởng theo với Ta để báo trả cho mỗi người tuỳ theo công việc họ làm. KhKh 22:14 (BDM)
867. Đấng làm chứng cho những điều nầy phán: ‘‘Phải, Ta đến mau chóng.” A-men. Lạy Chúa là Đức Chúa Giê-xu, xin hãy đến! Khai Huyen 22:20 (HĐBTT) Hãy ngợi khen CHÚA, Ngài là Vua Chúa ta! !!
Chú thích: Dịch từ The Pocket Promise Book (Gift Edition) Tác giả: David Wilkerson Các bản Kinh Thánh sử dụng: The Authorized King James Version (KJV) New American Standard Bible (NASB) The Living Bible (LB) Các bản Kinh Thánh Tiếng Việt sử dụng để dịch lại: Bản Dịch Mới 2002 (BDM) Bản Dịch Hiện Đại (BHĐ) Bản Dịch Truyền Thống Bản Phổ Thông (BPT) Hiệu Đính Bản Truyền Thống (HĐBTT) Đức Giê-su lại phán: “Chính Ta là ánh sáng của thế giới, người nào theo Ta sẽ không còn đi trong tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. ” Giang 8:12 (BDM)