Nếu các con vâng giữ điều răn của Ta thì các con sẽ còn ở trong tình yêu của Ta cũng như Ta đã giữ các điều răn của Cha Ta và còn ở mãi trong tình yêu Ngài. Giang 15:10 (BDM)
Vậy, ai nghe lời Ta dạy và làm theo, sẽ giống như một người khôn ngoan xây nhà mình trên nền đá. Mathio 7:24 (BDM)

294. Nếu các con vâng giữ điều răn của Ta thì các con sẽ còn ở trong tình yêu của Ta cũng như Ta đã giữ các điều răn của Cha Ta và còn ở mãi trong tình yêu Ngài. Giang 15:10 (BDM)
295. Vậy, ai nghe lời Ta dạy và làm theo, sẽ giống như một người khôn ngoan xây nhà mình trên nền đá. Mathio 7:24 (BDM)
296. Đức Giê-su đáp: “Ai yêu kính Ta sẽ vâng giữ lời Ta. Cha Ta sẽ yêu quí người, chúng ta sẽ đến ở với người đó. Giang 14:23 (BDM)
297. Vì thế nếu ai huỷ bỏ một điều nhỏ nhất trong các điều răn nầy và dạy người ta làm như thế, người ấy sẽ là bị coi là nhỏ nhất trong Nước Thiên Đàng. Nhưng hễ ai làm theo những điều răn ấy và dạy người khác làm nữa, sẽ được kể là lớn trong Nước Thiên Đàng. Mathio 5:19 (BDM)
298. Người nào Phục vụ Ta thì phải theo Ta. Ta ở đâu thì kẻ Phục vụ Ta cũng sẽ ở đó. Ai Phục vụ Ta sẽ được Cha Ta quý trọng. Giang 12:26 (BDM)
299. “Không phải hễ ai nói với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’ đều sẽ vào Nước Thiên Đàng đâu, nhưng chỉ những người làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời. Mathio 7:21 (BDM)
300. nhưng ai làm theo ý định của Đức Chúa Trời tồn tại đến đời đời. IGiang 2:17 (BDM)
301. Các con biết những điều này và đem ra thực hành thì được phước. Giang 13:17 (BDM)
302. Nếu ai sẵn lòng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết lời Ta dạy đến từ Đức Chúa Trời hay Ta tự nói theo ý mình. Giang 7:17 (BHĐ)
303. Và bất cứ điều gì chúng ta cầu xin thì nhận được điều ấy vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Ngài và làm điều đẹp lòng Ngài. IGiang 3:22 (BDM)
304. Hãy để ý kỹ những gì CHÚA là Đức Chúa Trời của con đòi hỏi nơi con. Con hãy đi trong đường lối Ngài, vâng giữ những mạng lịnh, điều răn, luật pháp và quy tắc của Ngài như đã chép trong kinh luật Môi-se, để con được thịnh vượng trong mọi việc con làm và nơi nào con đi đến, I Cac Vua 2:3 (BDM)
305. Tất cả đường lối của CHÚA đều là yêu thương và chân thật cho những người gìn giữ giao ước và lời chứng của Ngài. Thi Thien 25:10 (BDM)
306. Nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời, thì Ta sẽ cho các ngươi no nê sung mãn. Esai 1:19 (BHĐ)
307. Ta chỉ truyền dạy chúng mỗi điều này: ‘Hãy vâng theo tiếng Ta, rồi Ta sẽ là thần các ngươi, và các ngươi là dân Ta. Hãy sống theo trọn đường lối Ta chỉ dạy, để các ngươi được phúc. Gieremi 7:23 (BDM)
308. Cho nên các con hãy nghe ta, phúc cho ai theo đường lối ta. Cham Ngon 8:32 (BHĐ)
309. Từ thời tổ tiên các ngươi, các ngươi đã bỏ qua, không tuân theo các quy luật của Ta. Hãy trở lại cùng Ta, Ta sẽ trở lại với các ngươi. Malachi 3:7 (BDM)
310. Nếu họ vâng lời phụng sự Ngài, họ sẽ hưởng suốt đời những ngày hạnh phúc, những năm an lạc. Giop 36:11 (BDM)
311. Hạnh phúc thay những người vâng lệnh hết lòng tìm cầu Ngài. Thi Thien 119:2 (BHĐ)
312. Người nào giữ điều răn, gìn giữ linh hồn mình; Còn kẻ khinh thường đường lối mình sẽ chết. Cham Ngon 19:16 (BDM)
313. Nhưng người nào chăm chú nhìn vào luật toàn hảo, là luật đem lại tự do, lại kiên trì tuân giữ, không phải nghe rồi quên đi, nhưng thực hành luật đó, thì sẽ được phước trong việc mình làm. Gia Co 1:25 (BDM)
314. Và khi đã hoàn tất, Ngài trở nên cội nguồn của ơn cứu rỗi đời đời cho mọi người vâng lời Ngài, Heboro 5:9 (HĐBTT)
315. Phước cho những người giặt áo mình, để có quyền đến nơi cây sự sống, và được vào thành qua các cửa. Khai Huyen 22:14 (HĐBTT)

R. Đức Chúa Trời để lại gương về sự từ bỏ chính mình.
316. Từ sáng sớm, con đã lên tiếng, trình bày khẩn nguyện và đợi chờ. Thi Thien 5:3 (BHĐ)
317. Hãy mang ách của Ta và học theo Ta, thì tâm hồn các con sẽ tìm được yên nghỉ, vì Ta có lòng dịu hiền và khiêm tốn. Mathio 11:29 (BDM)
318. Nếu các bạn hạ mình xuống dưới bàn tay quyền năng của Đức Chúa Trời, đến ngày thuận lợi, Ngài sẽ nhắc các bạn lên cao. IPhi 1Pr 5:6 (BHĐ)
319. Những ai nghe và giữ lời Đức Chúa Trời còn có phước hơn! Luca 11:28 (HĐBTT)
320. nếp sống ngay lành của anh chị em. Vì danh Chúa, anh chị em hãy vâng phục mọi luật lệ Nhà nước, dù là luật của Quốc hội, Chủ tịch Nhà nước, hay luật của các nhà chức trách địa phương vì họ được uỷ nhiệm để trừng phạt kẻ làm ác và tôn trọng người làm lành. IPhiero 2:13 (BHĐ)
321. Những người trẻ tuổi, cũng hãy vâng phục những người lớn tuổi. Mọi người hãy lấy sự khiêm nhường mà đối đãi nhau, vì “Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban phước cho người khiêm nhường.” 5:5 (BDM)
322. Vì thế, ai khiêm nhường như đứa trẻ này, ấy là người lớn nhất trong Nước Thiên Đàng. Mathio 18:4 (BDM)
323. Vậy, hãy thuận phục Đức Chúa Trời. Hãy kháng cự ma quỷ, thì nó sẽ chạy trốn anh chị em. Gia Co 4:7 (HĐBTT)
324. Hãy hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đề cao anh chị em. 4:10 (BDM)
325. Tốt thay cho người yên lặng hy vọng nơi sự cứu giúp từ CHÚA! Ca 3:26 (BDM)
326. Phần thưởng của sự khiêm nhường và kính sợ CHÚA, là giàu có, vinh dự và sự sống. Cham Ngon 22:4 (BDM)
327. Đức Giê-su đáp: “Chính Ta là bánh hằng sống, ai đến với Ta sẽ không bao giờ đói, còn ai tin Ta sẽ chẳng bao giờ khát! Giang 6:35 (BDM)
328. Người nào Đức Chúa Trời dành cho tôi sẽ đến với tôi. Người đến với tôi chẳng bao giờ bị tôi xua đuổi . 6:37 (BHĐ)

S. Chúa Trời trân quý sự nên thánh
329. Thật vậy, sự luyện tập thân thể chỉ ích lợi chút đỉnh còn luyện tập lòng tin kính lại ích lợi mọi bề, vì có lời hứa cho cả đời này lẫn đời sau. ITimothe 4:8 (BDM)
330. Đừng đồng hoá với người đời, nhưng hãy để Chúa đổi mới tâm trí mình; nhờ đó anh chị em có thể tìm biết ý muốn của Đức Chúa Trời, và hiểu rõ điều gì tốt đẹp, trọn vẹn, hài lòng Ngài. Roma 12:2 (BHĐ)
331. Sự bình an của Đức Chúa Trời, là bình an vượt trên mọi hiểu biết, sẽ bảo vệ tấm lòng và tâm trí anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-su. Philip 4:7 (BDM)
332. Hãy đến gần Đức Chúa Trời, Ngài sẽ đến gần anh chị em. Này, người có tội, hãy rửa sạch tay mình! Người hai lòng hãy tẩy thanh lòng dạ. Gia Co 4:8 (BDM)
333. Hãy đến gần Đức Chúa Trời, Ngài sẽ đến gần anh chị em. Này, người có tội, hãy rửa sạch tay mình! Người hai lòng hãy tẩy thanh lòng dạ. Thi Thien 85:13 (BDM)
334. Người nào theo đuổi sự công chính và tình yêu thương, sẽ tìm thấy sự sống, công chính và vinh quang. Cham Ngon 21:21 (BDM)
335. Chúa bảo: ‘Hãy đứng trên các nẻo đường đời và quan sát, tìm hỏi đường nào tốt mà đi, tức là con đường chính đáng các ngươi đã từng đi ngày trước. Cứ đi trong đường đó, các ngươi sẽ tìm được sự an nghỉ trong tâm hồn.’ Tuy nhiên, họ đáp: ‘Chúng tôi không thích con đường đó!’ Gieremi 6:16 (BHĐ)
336. Nhưng người gieo sự công chính nhận phần thưởng thật. Cham Ngon 11:18 (BDM)
337. Lạy CHÚA, vì chính Ngài ban phước cho người công chính; lấy ơn bao phủ họ như cái khiên. Thi Thien 5:12 (BDM)
338. Một đại lộ sẽ chạy suốt qua cả xứ, gọi là Đại lộ Thánh khiết. Những kẻ ô uế không được bén mảng đến đó. Essai 35:8 (BHĐ)
339. Ta đã đến làm ánh sáng cho thế gian để những ai tin Ta không còn ở trong tối tăm nữa! Giang 12:46 (BDM)
340. Lạy CHÚA, Ai sẽ trú trong đền tạm Ngài? Ai sẽ ngụ trên núi thánh Ngài? Ấy là người bước đi ngay thẳng, làm điều công chính Và nói sự thật từ trong lòng. Thi Thien 15:1-2 (BDM)
341. Vì CHÚA là công chính. Ngài yêu điều công chính. Người ngay thẳng sẽ nhìn xem mặt Ngài. 11:7 (BDM)
342. Vì mắt Chúa Hằng Hữu nhìn qua nhìn lại khắp thế giới, sẵn sàng bày tỏ quyền lực vô song của Ngài cho những người giữ lòng chung thuỷ với Ngài. Trong vụ này bệ hạ hành động thật dại dột; vì thế, từ nay bệ hạ sẽ phải lâm vào nhiều cuộc chiến tranh!” IISu Ky 16:9 (BHĐ)
343. Các con yêu dấu! Nếu lòng mình không lên án mình thì chúng ta được vững tâm trước mặt Đức Chúa Trời. IGiang 3:21 (BDM)
344. CHÚA biết các ngày của người trọn vẹn, cơ nghiệp của họ sẽ tồn tại đời đời. Thi Thien 37:18 (BDM)
345. Vì tâm trí theo xác thịt là sự chết, còn tâm trí theo Thánh Linh là sự sống và bình an. Roma 8:6 (BDM)
346. Phước cho những người đường lối mình không có gì đáng trách; Sống theo kinh luật của CHÚA. Thi Thien 119:1 (BDM)
347. Ai có tánh hạnh trọn vẹn được đẹp lòng Ngài. Cham Ngon 11:20
348. Ngài dành ơn cứu rỗi cho người ngay thẳng; Ngài là thuẫn đỡ của người làm theo sự đoan chính, 2:7
349. phàm ai tôn kính ta, ta sẽ làm cho được tôn trọng, ISamuen 2:30

T. Đức Chúa Trời chúc phước cho những lời nói trong sạch

350. Ai theo đường lối Ta, Ta sẽ chỉ cho thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Thi Thien 50:23 (BDM)
351. Ai là người khao khát sống, Thích được trường thọ để thấy phước lành. Hãy giữ lưỡi mình khỏi lời độc ác, và môi mình khỏi lời gian dối. Thi Thien 34:12 (BDM)
352. Lưỡi hiền lành là cây sự sống, Cham Ngon 15:4 (BDM)
353. Lời khéo đáp khiến lòng vui vẻ, lời hợp thời quý giá biết bao! Cham Ngon 15:23 (BHĐ)
354. Vì do lời nói, các người được tuyên xưng là công chính và cũng do lời nói, các người bị hình phạt. Mathio 12:37 (BDM)
355. Vì nếu miệng ngươi xưng nhận Đức Giê-su là Chúa và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu; Vì tin trong lòng thì được sự công chính, và xưng nhận nơi miệng thì được sự cứu rỗi. Roma 10:9-10 (BDM)
356. Lời nói dịu dàng như tàng mật ong, ngọt ngào cho tâm hồn và lành mạnh cho xương cốt. Cham Ngon 16:24 (BDM)
357. Người nào gìn giữ miệng lưỡi, gìn giữ linh hồn khỏi hoạn nạn. 21:23 (BDM)
358. người tay sạch lòng ngay không làm điều bất công, bất nghĩa không thề nguyền gian dối. Người sẽ được Chúa hằng ban phúc và Đức Chúa Trời cứu rỗi, biện minh. Đó là người đứng trước mặt Chúa Thờ phượng Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Thi Thien 24:4-5 (BDM)
359. Ai tuyên xưng Đức Giê-su là Con Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời ở trong người ấy và người ấy ở trong Đức Chúa Trời. IGiang 4:15 (BDM)
360. Vì thế, ai tuyên xưng Ta trước mặt người đời, chính Ta sẽ tuyên xưng người ấy trước mặt Cha Ta ở trên trời. Mathio 10:32 (BDM)
361. Lòng khôn ngoan dạy dỗ miệng mình, và làm cho môi tăng sự thuyết phục. Cham Ngon 16:23 (BDM)
362. Miệng của người công chính đem lại khôn ngoan, 10:31 (BDM)
363. Môi công chính lựa lời tươi đẹp, 10:32 (BHĐ)
364. vì Ta sẽ ban cho các con lời lẽ và sự khôn ngoan mà không kẻ thù nào có thể chống cự và bắt bẻ được. Luca 21:15 (HĐBTT)
365. Người thì được Đức Thánh Linh ban cho lời nói khôn ngoan, người khác cũng do cùng một Thánh Linh được lời nói tri thức, ICorinhto 12:8 (BDM)
366. Kế hoạch đến từ lòng người, nhưng sự đáp lời của lưỡi đến từ CHÚA. Cham Ngon 16:1 (BDM)
367. Hãy giữ nếp sống không tham tiền, và thoả lòng với những gì mình hiện có vì Chúa hứa: “Ta không bao giờ lìa con, chẳng bao giờ bỏ con!” Heboro 13:5 (BDM)
368. Vì: “Ai yêu sự sống và muốn thấy những ngày lành phải giữ lưỡi mình khỏi điều ác và môi mình khỏi lời giả dối… IPhiero 3:10 (BDM)
369. Môi chân thật bền vững đời đời, còn lưỡi gian dối chỉ tồn tại trong chốc lát. Cham Ngon 12:19 (BDM)
370. Chúa ôi! Ai được ở trong Đền Thờ? Ai được sống trên núi thánh? Đó là người ăn ở trong sạch, Ưa làm điều ngay lành, thích nói lời chân thật. Người không hại bạn, không vu oan, không gây gổ hàng xóm láng giềng. Thi Thien 15:1-3 (BHĐ)
371. Lời đáp dịu dàng làm nguôi cơn giận; Còn lời nói sỗ sàng gây ra tức giận. Cham Ngon 15:1 (BDM)